Privacyverklaring

Stichting Local Care legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift.

U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan info@stichtinglocalcare.nl.  Adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u op dezelfde wijze doorgeven.
Stichting Local Care zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.