Pakistan

 

Jaarrapport  Pattan

Annual report-2017-18 MCHC

 

Onder bovenstaande button vindt u het jaarrapport  2017-2018
zoals wij dat ontvingen van Pak Mission Society.
U leest hierin hoe belangrijk het werk van deze kliniek is in het
onherbergzame en moeilijk toegankelijke gebied in het noordwesten
van Pakistan.
Local Care en de Herman Singers blijven deze kliniek ondersteunen.
Samen met u.

 

Groeten uit Pakistan

Januari 2018

Kerst- en Nieuwjaarswens van Pakistan Mission Society voor u allen.
De kaars die in het midden wordt getoond is een Local Care-kaars,
een mooi gebaar.

 

Koeienproject
Hoewel het Koeienproject in principe is afgesloten blijven we nog wel contact houden over de resultaten. 
Onlangs hoorden we enkele verhalen:
Mevrouw Bibi Dilshad leefde met haar drie kinderen in een tent en werkte op het land. In 2013 ontving zij een melkkoe. Zij was dolblij met haar koe. “God heeft mijn gebed verhoord, ik heb nu een eigen koe !” In 2015 kreeg zij van de eigenaar van de grond waarop haar tent stond, een stukje grond als dank voor haar harde werken. Hier mocht zij een huisje op bouwen. Maar de grond was lang niet groot genoeg voor een huis. Hooguit voor één kamer. Zij overlegde met de dorpsoudsten en de vertegenwoordiger van PMS en ze kreeg toestemming om de koe te verkopen. Nu had zij genoeg geld voor de bouw van een huis. Daar woont zij nu met haar gezin en zij dankt PMS uit de grond van haar hart dat zij en haar kinderen niet meer in de kou en de regen in een tent hoeven te leven. Zonder hulp van PMS was dit niet mogelijk geweest.

En dit is de koe van meneer Farhad Ali. Ook hij werkte als landarbeider voor zijn gezin met drie kinderen. Hij verdiende daarmee veel te weinig om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.
In 2013 kreeg hij dankzij PMS (en dus dankzij de sponsors van Local Care) ook een koe en sindsdien verkoopt hij zijn melkproducten in het dorp.
Hij is nog steeds dolblij met de koe en hij zegt: “Elke dag dank ik God voor PMS en hun onbaatzuchtige hulp en aandacht”.
Mevrouw Bibi Intezara kreeg ook een koe. Zij en haar gezin met twee zonen en een dochter leefden van de verkoop van melk en melkproducten. En van het karige inkomen dat haar man als vrachtvervoerder per ezel verdiende.

Toen de vader verlamd raakte (foto links) nam de oudste zoon (12) zijn werk over. De jongste zoon gaat naar school, maar de ouders kunnen het schoolgeld niet betalen. Moeder heeft PMS gevraagd te helpen met een naaimachine, zodat zij wat geld kan verdienen om het schoolgeld te betalen.

Jaarrapport Pattan   2016 – 2017


Foto’s uit Pattan, Noord- West Pakistan
27-02-2017

Trotse vaders met hun kinderen !
Dankzij de Moeder- Baby-klinieken van PMS kunnen vrouwen op een verantwoorde manier bevallen. Ook de vaders zijn hier heel gelukkig mee. Zelfs een grote broer vond het leuk om op de foto te gaan.
Beelden uit Pattan waar je blij van wordt !


Ethesham

24-02-2017

Een mooi bericht kregen we deze week van de Pakistaanse jongen Ethesham.
In november 2011 ontmoetten wij (Dirk Jan en Marianne) hem in een afgelegen dorp in noord-west Pakistan. Ernstig verzwakt door hartproblemen kon hij, door financiële hulp van Local Care, vrij snel daarna geopereerd worden.

Medicijnen en verbandmiddelen werden eveneens door Local Care betaald en zijn gezondheid ging met sprongen vooruit.
Hij schrijft nu:
“Ik ben zo blij dat ik weer gezond ben, ik kan zelfs cricket* spelen !”*
Ook zijn ouders zijn erg dankbaar voor de geboden hulp en zeggen u bij deze dan ook hartelijk dank.

(* noot v.d. redactie: wat voor Nederlandse kinderen voetbal is, is voor Pakistaanse kinderen cricket)


Moeder- en babyklinieken helpen ook de slachtoffers van verkeersongelukken of natuurgeweld

04-07-2016

Onlangs ontvingen we foto’s uit Pakistan over de hulp die in de kliniekjes in de afgelegen bergen in Noord-West Pakistan aan de bevolking wordt gegeven.

Niet alleen is er gespecialiseerde moeder-en kind zorg maar er zijn ook veel mensen die om hulp vragen na het natuurgeweld zoals onlangs de aardbevingen in het gebied. Local Care ondersteunt deze klinieken in Jabori en Pattan. Dit kan mede dankzij U. Veel dank ook voor de bijdragen van de Rommelmarkt van de Ontmoetingskerk in Bodegraven en de Zendingscommssie van Zwammerdam waardoor wij deze klinieken kunnen helpen in stand te houden. Namens PMS en de bewoners van deze moeilijk bereikbare gebieden, heel hartelijk dank.


Hulp voor aardbevingsslachtoffers in District Shangla – Khyberregio –
Pakistan
12-01-2016
Voor de talloze ontheemden, na de aardbevingen in Afghanistan en Pakistan, is de hulp langzaam op gang gekomen. Vanwege de moeilijke bereikbaarheid van het gebied, de slechte wegen en weggeslagen bruggen in deze bergachtige streek, konden hulpverleners pas na dagen, soms weken, de getroffenen bereiken met hulpgoederen. In Shangla werden, mede namens Local Care, rijst, meel en bonen uitgedeeld en tevens de hoognodige warme kleding en dekens.

Alles werd keurig geregistreerd door de mensen van PMS die deze transporten verzorgden. De dankbaarheid voor PMS was groot en mede namens hen willen wij iedereen bedanken die heeft meegeholpen deze transporten mogelijk te maken. Bij de namen van “grote” hulpverleners zoals EO Metterdaad en Tearfund, staat nu ook het logo van Local Care. Dankzij u !


Recente aardbeving in Afganistan treft ook Pakistan
7-11-2015

Op maandag 26 oktober 2015 beefde de aarde. Met het epicentrum in Afganistan maar met de meeste slachtoffers in buurland Pakistan. Onder de slachtoffers weer veel kinderen. PMS, werkzaam in het getroffen gebied, is in samenwerking met Tearfund Pakistan een hulpactie gestart. Probleem was de bereikbaarheid van de dorpen die toch al slecht bereikbaar waren en nu zo ongeveer uitgegraven moesten worden.

Op 1 en 2 november bezochten beide organisaties enkele dorpen en namen de rampzalige gevolgen van de aardbeving in ogenschouw. Allereerst moet er voor de overlevenden warme kleding en dekens gebracht worden. Het is koud, het regent en op sommige plekken sneeuwt het al. Daarna moet er voor een dak boven het hoofd worden gezorgd om in ieder geval enige bescherming te kunnen bieden. PMS en Tearfund vragen ons om te helpen. In totaal zijn er nu al 279 doden geteld en zijn er bijna 2000 gewonden. 497 scholen zijn verwoest, ook dat is dramatisch, voor iedere regio, maar zeker voor deze. En dan zijn er 94.000 huizen ingestort. Hier kunnen we niet werkeloos toezien. Local Care gaat z.s.m. geld overmaken om de ergste nood te lenigen. Hoeveel dat wordt hangt ook van u af. Wij hopen op uw gulle gaven.


Mother & Child Healthcare Centers in Jabori en Pattan
7-11-2015
Na de onverwachte maar onvermijdelijke sluiting van het Mother and Child Healthcare Center in Ghanool blijven er nog twee klinieken over : Pattan (sinds 2012) in het district Kohistan, en Jabori (sinds 2010) in het district Manshera, beiden in de provincie Khyber Pakhtunkwa, het meest noordwestelijk gelegen gebied van Pakistan tegen de grens van Afganistan.
In deze twee klinieken draait het voornamelijk om hulp en voorlichting aan vrouwen uit de wijde omtrek omtrent zwangerschap en verloskundige hulp bij bevallingen.
Daarnaast is het verlenen van medische zorg aan slachtoffers van ongelukken een belangrijke taak. Ook worden er vaccinaties gegeven, wonden verzorgd, mensen met een chronische ziekte van medicijnen voorzien en ook voorlichting gegeven over het belang van hygiëne en gezonde voeding.

Een altijd aanwezig team van arts, verloskundige, verpleegkundige en apotheker zorgt voor een continue, dag-en nacht bezetting van medisch geschoold personeel.

Om deze klinieken draaiende te houden is veel geldelijke ondersteuning nodig. Local Care wil daar graag aan bijdragen omdat voor alle bewoners van deze streek deze klinieken van levensbelang zijn.
Wij hopen dat wij weer door u worden ondersteund om dit mogelijk te maken.


Koeien voor Pakistan

Initiatief en organisatie : Stichting Local Care, Bodegraven, Nederland
Uitvoerende organisatie : Pakistan Mission Society (PMS), Pakistan
Dit project is met succes afgerond, draait zoals beoogd, maar giften voor nog meer koeien blijven natuurlijk welkom !


Nieuws over de sluiting van het Mother & Child Healthcare Center in Ghanool
27-08-2015
Soms bereiken de berichten ons via het NOS journaal of de krant, maar de meeste informatie over de situatie van Christenen in Pakistan bereikt ons helemaal niet. Halen de ernstige aanslagen in Peshawar en andere grote steden ons nieuws, de berichten over zware onderdrukking van, en moorden onder, de lokale bevolking vernemen we niet. Alleen zij die contacten hebben met direct betrokkenen weten van die uiterst moeilijke omstandigheden.
Pakistan Mission Society (PMS) heeft zich, als christelijke hulporganisatie, in de afgelopen tien jaar ingezet voor iedere Pakistani in nood, ongeacht politieke of religieuze achtergrond. Desondanks wordt ook hen het werken steeds moeilijker gemaakt. Noodgedwongen verhuisde PMS daarom onlangs van het noordelijker gelegen Abbottabad, de stad waar enkele jaren geleden Osama Bin Laden werd gedood en de invloed van de Taliban zeer groot is, naar het veiligere zuiden van Islamabad.
Verder is de medische hulppost in Ghanool, gelegen in de noordelijke Khyber regio, die met financiële ondersteuning van Local Care zo lang mogelijk werd open gehouden, eind augustus noodgedwongen gesloten.
Een belangrijke reden voor de sluiting is dat het niet meer mogelijk bleek een bekwame arts en verloskundige te vinden die in deze, inmiddels levensgevaarlijke, regio wil werken.
Ook patiënten durven niet meer in deze als ‘christelijk’ bekend staande kliniek om medische adviezen te vragen en vrouwen durven er niet meer te bevallen. Het moeten sluiten van deze hulppost is een grote teleurstelling voor zowel PMS als Local Care.
Toch kijken PMS en Local Care, met betrekking tot deze hulppost, terug op een uiterst zinvolle periode van samenwerking, temeer daar de overheid nu heeft ingezien betere verzorging te moeten gaan bieden aan deze regio. Met als resultaat dat de locale bevolking binnenkort kan beschikken over, voor zover verkrijgbaar, gratis medicijnen.
Local Care is meer dan ooit overtuigd dat de inzet van PMS blijvend moet worden ondersteund, onder andere door het open houden van de medische posten in Jabori en Besham/Pattan, eveneens in de Khyber regio maar op, tot op heden, veiliger plaatsen.
Niemand kan in de toekomst kijken. Maar elke dag dat PMS in deze regio kan werken straalt er iets als een licht van liefde in het duistere leven van deze door politiek en godsdienst verscheurde mensen.
Dankzij de vele moderne communicatiemiddelen is er regelmatig contact tussen PMS en Local Care.
Mede daardoor houdt Local Care, in meerdere betekenissen, ‘de vinger aan de pols’.

Bekijk de video over dit project.


De Mother & Child Healthcare Centers (M&CHC)
in de bergen van Noord West Pakistan zijn belangrijke medische posten voor het geven van voorlichting en begeleiden van zwangere vrouwen, het leiding geven aan bevallingen en de eerste zorg voor pasgeborenen. Daarnaast worden er vanuit deze hulpposten allerlei noodzakelijke medische handelingen verricht zoals de eerste hulp bij ongelukken, het geven van medicijnen, begeleiding van diabetici etc. Zo nodig worden ook zieken thuis bezocht, ook al geeft dat soms veel problemen, met name in de winter. In de centra zijn een arts, een verloskundige, een verpleegkundige en diverse assistenten werkzaam. Omdat het een afgelegen gebied betreft, blijft het personeel in wisseldienst bij de post overnachten en wordt daar natuurlijk ook gegeten. Daarom zijn er ook koks in dienst en zijn er enkele schoonmakers die hier een baan hebben gevonden.
Enkele Local Care mensen hebben met eigen ogen gezien en ervaren dat deze posten levensreddend en onmisbaar zijn, en Local Care besloot om hulp te bieden.

Local Care ondersteunt deze Moeder- en babyklinieken in Pakistan en vraagt daarbij uw hulp.
Wilt u meehelpen dit project te realiseren? U kunt uw bijdragen overmaken naar
Rekeningnummer NL24RABO 01490.87.071
t.n.v. Stichting Local Care
o.v.v. M&CHC


Bezoek uit Pakistan bij de vergadering

15-05-2014

Op de bestuursvergadering van donderdag 15 mei kwam Khurram Solomon van P(akistan) M(ission) S(ociety) ons uitleg geven over onze verdere samenwerking met deze Pakistaanse hulpverleningsorganisatie.
Khurram was toch al, als gast van de Universiteit van Wageningen, in Nederland en kon zo mondeling toelichten waarmee we PMS kunnen gaan ondersteunen bij het in stand houden van een medische post in de slecht bereikbare gebieden van Noord West Pakistan.
Wij hopen u binnenkort meer informatie te kunnen geven hierover.