Nieuws en activiteiten

Mental hospital Ostrig
mei 2021

Voor de patiënten in Ostrig is het maken van een puzzel fijn tijdverdrijf. Een complete puzzel wordt met trots getoond én krijgt meteen een plekje aan de wand. Met plezier wordt er aan gewerkt en vervolgens van genoten. Zo krijgt ook ons koningspaar een plekje aan de wand in Ostrig.

Oekraïne & Corona
april 2021

De sneeuw is in Nova Oekraïnka weer gesmolten dus tijd om op te ruimen en alles klaar te maken voor de lente. Er wordt gewerkt aan contracten voor de electra, hopelijk wordt deze snel aangelegd en kan het gastenverblijf al gereed gemaakt worden voor bewoning.

Oekraïne & Corona
maart 2021

Vanwege de winter en Corona ligt het project Dim Dirk Jana op dit moment stil.  De berichten uit Oekraïne over Corona baren ons zorgen. Er zijn veel besmettingen en de zorg is daar van een ander niveau dan wij gewend zijn.

In Trouw zagen we dit bericht waarin de huidige toestand in Oekraïne wordt beschreven. We hopen dat ook daar de situatie snel beter wordt.

Gelukkig nieuwjaar
januari 2021

Vanwege Corona is het niet mogelijk om als bestuur bij elkaar te komen, in januari hebben we daarom met behulp van Zoom met elkaar vergaderd.

Vanuit Oekraïne kregen we de hartelijke groeten en de beste wensen, ook Viktor kon aansluiten in de Zoom vergadering. Met elkaar bespraken we de wensen voor de projecten in 2021.

De conceptcijfers laten zien dat we net iets meer dan het begrote bedrag aan donateursbijdragen voor 2020 hebben ontvangen! Dat hadden we niet kunnen bedenken in deze pandemie-tijd. We zijn onze donateurs hiervoor bijzonder dankbaar!

Kerst 2020 
december 2020

We ontvingen een bijzondere gift van Wikkelbedrijf Van Rijswijk! 2.500 euro ter gelegenheid van de bedrijfsovername hebben we specifiek bestemd voor de elektra van Dim Dirk Jana. Al snel zal worden gestart om dit aan te leggen

We hebben voor onze vaste projecten kerstgiften uitgekeerd. Iets extra’s voor de mannen en vrouwen van het mental hospital in Ostrich, Sofia en Ilma en de hele familie van Orysia en Igor in Nova Oekraïnka en voor de Ark in Rivne.

Veel mensen zijn ziek geweest vanwege Corona in Oekraïne , Viktor, Orysia en haar moeder hebben inmiddels Corona gehad, gelukkig zijn zij allemaal weer beter. Viktor heeft een korte periode in het ziekenhuis doorgebracht en is gelukkig ook weer De verwachting is dat iedereen op termijn besmet zal raken. Vaccinatie in Oekraïne is voorlopig niet aan de orde. Viktor verwacht dat iedereen in de komende tijd besmet zal raken, en dus niet gevaccineert zal worden.

Zomer 2020 Corona-tijd
oktober 2020

Vanwege Corona hebben we als bestuur een minimum aan bijeenkomsten gehad, veel overleg over de app en mail maakt dat daar waar nodig, de ondersteuning gewoon doorgaat. Ondanks dat een aantal evenementen waar we geld inzamelen geen doorgang kunnen vinden, worden we door onze donateurs en verschillende initiatiefnemers niet vergeten.

In Mijdrecht loopt de aktie voor het Dak van Dim Dirk Jana geweldig goed door. In mei is de 5de dakpan gelegd, en de boom hangt al zo vol met vlaggetjes!  Nog regelmatig kunnen we handdoeksets voor DDJ naar Mijdrecht brengen voor de verkoop. Inspelend op de actualiteit worden er in Mijdrecht nu ook mondkapjes voor het goede doel verkocht.

Helaas niet zo feestelijk als gewenst, maar in juni konden we de cheque van Restaurant Anders ontvangen van hun water aktie van € 1.237 euro

In Nova Oekraïnka groeit de nieuwe aanplant en wordt er flink gemaaid, geplant en geoogst

Victor vertelde ons over Luda en Nina, ze verblijven op de vrouwenafdeling in Ostrig. Op de pagina van Ostrig een uitgebreider verhaal. We hebben hen voor de aanschaf van een wasmachine en divers beddengoed een bijdrage toegekend. Een ondersteuningsverzoek vanuit de Detox Clinic in Rivne voor lakens en handdoeken hebben we gehonoreerd met € 500

Uit Mostar ontvingen we een update van Ilma, dankzij onze maandelijkse steun gaat het haar goed.   De artsen waren na haar jaarlijkse gezondheidsonderzoek heel tevreden over haar conditie. We zijn blij om te vernemen dat onze bijdrage zoveel effect heeft.

De opslagen her en der zijn inmiddels overvol. Omdat Viktor dit jaar nog niet naar Nederland heeft kunnen komen, is het transport gestagneerd. Omdat we geen vaste opslag hebben, is de voorraad nu vooral onder de bestuursleden verdeeld. Weet u of heeft u nog ergens een droge gratis opslagruimte, dan horen we daar graag van. We kunnen vanwege beperkte opslag nu niet alle aangeboden goederen accepteren.

Divers April
april 2020

Heel Europa is in de ban van het Corona virus. Ook in Oekraïne gelden  er beperkende maatregelen.

Gelukkig kunnen Viktor en Natasha nog steeds hun bezoeken brengen aan Sofia en haar ouders en wordt er ook in Nova Oekraïnka hard gewerkt.

Op de pagina van Dim Dirk Jana staat een uitgebreid verslag van de werkzaamheden die in de afgelopen maand zijn verricht: het opknappen van de boomgaard, de kozijnen van het hoofdgebouw, de omheining en de eerste aanplant in de moestuin.

Naast al deze werkzaamheden wordt er binnenkort ook begonnen met het opknappen van de schuur. Met beperkte middelen zal hier een plek voor de levende have worden gemaakt.

Hopelijk lopen hier binnenkort de kippen rond!

Divers Maart
maart 2020

In Mijdrecht wordt nog steeds actief gewerkt om geld voor de zorgboerderij in te zamelen. Wat doen al die vlaggetjes in de boom? Een mooi artikel in het AD over deze nieuwste  actie: Artikel AD

Elke maand wordt de bijdrage voor de medicatie voor Sofia overhandigd

 

De jaarstukken 2019 zijn opgemaakt, een overzicht hiervan volgt binnenkort op de financiële pagina.

Divers Februari
februari 2020

Vanuit het Mental Hospital in Ostrig kregen we  een verzoek voor een bijdrage om extra persoonlijke verzorgingsmiddelen te kunnen kopen. De omstandigheden in Ostrig zijn voor onze begrippen schrijnend en graag dragen we bij aan een beetje extra waardigheid voor de mannen. Viktor bracht voor ons een flinke voorraad dankzij de gulle bijdragen van onze donateurs het afgelopen jaar.

Met de hulp van Irmke  hebben we weer een flinke voorraad handdoeken   kunnen maken. In Mijdrecht worden ze al flink verkocht. Heeft u ook interesse? Via één van de bestuursleden kunt u ook een set aanschaffen voor € 7,50 ten gunste van ons project Dim Dirk Jana.

 

Divers januari
januari 2020

De maandelijkse vergoedingen voor Sofia, Maxim en Ilma zijn weer overgeboekt. We hebben contact met dr. Oleg over de uitvoering van zijn Autismeproject voor kinderen in de mental clinic in Rivne. In Nova Oekraïnka liggen de bouwwerkzaamheden vanwege de winter even stil maar samen met Pastor Viktor hebben we eind 2019 een eerste begroting voor de kosten opgesteld, meer hierover op de pagina van Dim Dirk Jana. We maken alvast plannen hoe we de komende jaren voldoende geld kunnen inzamelen zodat ze in Nova Oekraïnka voortvarend verder kunnen.

De in oktober  ingezamelde kleding is inmiddels gearriveerd en gesorteerd, de kleding is verdeeld over de verschillende klinieken waar Pastor Viktor contact mee heeft. Vele kwetsbaren zullen hier de komende winter veel baat van hebben!

Mijdrecht zorgt voor het dak!
januari 2020

Nadat we het jaar 2019 hebben afgesloten met weer een geweldig vriendenconcert is het jaar 2020 net zo bruisend begonnen.

De protestantse gemeente Mijdrecht is van start gegaan met een 2-jarig project om het dak van Dim Dirk Jana te financieren. Het doel is om binnen 2 jaar € 10.000 euro in te zamelen. Wat een geweldige steun en wat zijn wij en de betrokkenen in Oekraïne hier blij mee!

Een deel van het bestuur was aanwezig bij de aftrap op 5 januari waar de werkgroep met vliegende vaart van start is gegaan. We voelen ons zeer gesteund vanuit Mijdrecht en waren perplex om te horen dat voor het einde van de maand de eerste €2.000 aan donaties al was bereikt.

Een enerverende maand
november 2019

Wat hebben we weer genoten van het vriendenconcert in de ontmoetingskerk en wat waren we blij dat Roman uit Oekraïne er dit jaar bij kon zijn. Hij heeft ons verpletterd met zijn prachtige trompetspel en hoe mooi om te zien dat onze bijdrage aan zijn studie zoveel vruchten heeft afgeworpen.

Er wordt druk gerepeteerd voor het concert van die avond

Alle musici hebben met veel plezier en genoegen met elkaar gemusiceerd en wij waren het er unaniem over eens dat het weer een geweldige avond was.

Ook Viktor kon er dit jaar weer bij zijn, hij nam de gelegenheid meteen te baat om de ingezamelde kleding mee retour te nemen. Er was ook voldoende tijd om met elkaar van gedachten te wisselen wat we al bereikt hebben in Nova Oekraïnka maar ook over de uitdagingen die ons nog te wachten staan bij de realisatie van Dim Dirk Jana  Een voorzichtige begroting is opgesteld voor de investeringen die nog moeten worden gedaan en hoe in de toekomst dit project voorzichtig op eigen benen kan komen te staan. Er is nog genoeg te doen maar we zien dat het echt mogelijk is!

We realiseren ons dat de komende jaren opslagruimte van belang wordt. Er is veel nodig, transport kan altijd worden geregeld door Viktor, maar om de (brandstof)kosten zo laag mogelijk te houden is het handig het vervoer zo efficiënt mogelijk te organiseren. Eerst verzamelen dus en in grote hoeveelheden vervoeren.

Kent of heeft u een ruime en droge opslaggelegenheid? Laat het ons weten!

Local Care helpt Ilma
oktober 2019

In de buurt van Mostar (Bosnië Herzegovina) woont Ilma.

Ilma heeft een ernstige stofwisselingsziekte en haar familie heeft inmiddels veel bezittingen al verkocht om voor haar de benodigde medicijnen te kunnen kopen. Local Care maakt zich sterk om de medicijnen en benodigde speciale voeding voor haar te kunnen vergoeden zodat het gezin dat al zoveel zorgen heeft een enigszins normaal leven kan leiden.

 

9 november Afsluiting jubileumjaar met concert 
oktober 2019

Op 9 november sluiten we ons jubileumjaar af met opnieuw een vriendenconcert.

Een jaar geleden trapten we het jaar af met een geweldig concert, belangeloos uitgevoerd en georganiseerd door vrienden van Local Care. Ook dit jaar zijn weer diverse musici bereid gevonden om mee te werken en zien we bekende én nieuwe gezichten op het podium.

We verwachten ook dat Roman Kupriianov een bijdrage kan leveren. Roman is jaren geleden door Local Care ondersteund bij zijn muzikale opleiding. Inmiddels is hij een begenadigd trompettist, kan in zijn levensonderhoud voorzien én inmiddels toegelaten tot de Junge Deutsche Philharmonie. Een mooi voorbeeld wat de directe steun van Local Care voor iemand kan betekenen!

Iedereen is van harte welkom op het concert. Toegang is gratis, mogelijkheid voor een vrijwillige bijdrage tijdens de collecte.

9 november 2019 – Ontmoetingskerk Bodegraven – aanvang 20:00 uur

Mannenkleding gevraagd
oktober 2019

Op onze oproep om mannenkleding aan te leveren is massaal gereageerd. Wat hebben we veel mooie kleding mogen ontvangen. Met meer dan 200 zakken staat de opslag propvol en kunnen we de patiënten van het Mental Hospital in Ostrig en de cliënten van de klinieken in Rivne van mooie-warme-nette kleding voorzien. Ze zullen daar zeker blij mee zijn!

Het dak gaat eraf!
september 2019

De ontwikkelingen in Nova Oekraïna gaan hard. Na ons bezoek is besloten dat het dak snel moet worden vervangen. Inmiddels is een en ander in gang gezet. Zie het verslag op de pagina van Dim Dirk Jana voor een gedetailleerd foto-verslag.

Het oude dak is eraf en de daklatten worden vervangen

Bijdragen
augustus

Verschillende donaties zijn de afgelopen tijd afgeleverd:

Iedereen die hieraan heeft bijgedragen, dank voor jullie hulp!

Wat een bijdrage van het Appelboomproject!
juli 2019

Het Appelboomproject is afgerond. Een cheque van uiteindelijk € 4.440,92 werd overhandigd vanuit de organisatoren, bestemd voor de keuken van Dim Dirk Jana.

Restaurant Anders
juni 2019

Begin dit jaar hoorden we al van het initiatief van Restaurant Anders (naast de brug) om de kraanwateractie dit jaar voor Local Care te bestemmen. Het was daarom snel beslist waar we dit jaar met het bestuur samen wilden gaan eten. (natuurlijk op eigen kosten, elke euro van de donaties aan Local Care gaat immers naar de projecten). Samen met het personeel maakten we deze leuke foto:

Rommelmarkt
15 juni 2019

Wat was het weer een gezellige ochtend op de jaarlijkse rommelmarkt. We waren erg bezorgd over het weer, wat heeft het die nacht gegoten! Maar….. zodra het hek openging en de eerste mensen het terrein op kwamen rennen was het droog!

In onze stand verkochten we de keukendoeken en kaarten, kon je meedoen aan het kikkerspel en het traditionele spijkeren en de grabbelton waren we natuurlijk ook niet vergeten. Hieronder een impressie van de dag.

En voor degenen die hebben meegedaan met het raden van de naam van de beer: De beer heet IGOR. Niemand had de naam geraden dus de winnaar van de beer is geloot uit de deelnemers.

Kikkerkaarten
juni 2019

Sofia houdt van kikkers en daarom brachten we in mei speciale schilderijtjes voor haar mee.

Van deze schilderijtjes zijn inmiddels kaarten gemaakt en we zijn druk bezig om hier setjes voor de verkoop van te maken.

In een middag hebben we alle dozen met kaarten – enveloppen en zakjes getransformeerd  tot mooie setjes van 4 verschillende kaarten die we als primeur op de rommelmarkt gaan verkopen!

Appelboomproject – de eindstand
29 mei 2019

We horen de eindstand van het project: € 4.240,26 in totaal. Wat een geweldig resultaat! Dit geld wordt straks bestemd aan de keuken in Dim Dirk Jana. Iedereen die heeft gedoneerd of handdoeken heeft gekocht:

Heel hartelijk dank!

In overleg met de organisatie van het appelboomproject is besloten dat de keukensets van handdoek en theedoek in het vervolg via Local Care verkocht blijven worden. Zo leeft het project nog een tijdje voort!

Bezoek Oekraïne – we zijn weer thuis
mei 2019

We zijn inmiddels weer thuis, vol van indrukken en een goed gevoel over onze samenwerkingen in de regio Rivne. De terugreis verliep voorspoedig. Hieronder een foto-impressie.

Na terugkeer zijn we met een aantal zaken aan de slag gegaan.

  • Na het bezoek aan Sofia en haar ouders hebben we meer informatie over de speciale zalven lotions en shampoo die ze gebruikt. We kijken of we voor een aantal zaken in Nederland goedkopere alternatieven kunnen vinden.
  • We maken ons zorgen over Maxim en hebben besloten om voor zijn medicijnen een apart project te starten. De details zijn nog niet bekend, maar we zijn al wel aan het onderzoeken op welke manier we kunnen bijdragen. De steun aan Maxim is indirect ook steun aan Orysia die voor ons project Dim Dirk Jana ook van grote betekenis is. Meer informatie over Maxime vinden jullie hier.
  • x

Bezoek Oekraïne (4)
20 mei 2019

Vandaag bezoeken we twee locaties van de Mental Clinics. De directeur vertelt ons dat ook hier een beperkt budget van circa 60 cent voor eten en 60 eurocent voor medicijnen beschikbaar is voor de patiënten. Opnames duren in de eerste kliniek ongeveer een maand. Bij de crisisopvang waar we later naar toe gaan is dat maximaal een week.  In beide locaties zien we eenzelfde beeld als in Ostrig. Troosteloze slaapzalen, dunne matrassen en versleten dekbedden. De twee badkamers (één met bad en één met douche) waar de in totaal 100 patiënten gebruik van moeten maken zijn minimaal ingericht. Het sanitair deels beschadigd, waarschijnlijk door moeilijk handelbare patiënten. Patiënten keren vaak weer terug, zijn veelal dakloos en hebben geen familie. Er wordt gevraagd om fixatiemateriaal. In Nederland is het niet meer toegestaan om dat te gebruiken, maar hier is de personeelsbezetting niet voldoende om patiënten op een andere manier in bedwang te kunnen houden. We gaan kijken of er ergens nog dergelijk materiaal ligt en besluiten ook om een actie voor mannenkleding op touw te zetten. Daarover later meer.

Die middag ontmoeten we nogmaals de burgemeester van Nova Oekraïna, we informeren bij hem naar de verwachtingen van de nieuwe president. Zowel de burgemeester, Viktor als Orysia vertellen dat ze hoge verwachtingen hebben. Ze hopen dat deze president de langverwachte verandering in gang kan zetten en de corruptie kan tegengaan.

We sluiten het bezoek vandaag weer af bij Orysia en bezoeken nogmaals Dim DIrk Jana, deze keer kijken we iets gerichter naar wat er met spoed moet worden aangepakt. Het dak moet in ieder geval snel worden vervangen. We sluiten de dag met elkaar af aan de lange tafel in de keuken waar we van de kookkunsten van Igor genieten.

Tijdens dit bezoek lopen we  door het centrum van Rivne en wordt Viktor door een voorbijganger  aangesproken met de vraag of wij toeristen zijn. Hij antwoord: “Nee, dat is mijn familie” en zo is dat!

Morgen vliegen we weer terug naar Nederland. Vol met indrukken, ervaringen en emoties. Maar ook vol van liefde, enthousiasme en verwachting.

Bezoek Oekraïne (3)
19 mei 2019

We starten de dag in de Ark. Hier komt de gemeente van pastor Viktor bijeen en daar ontmoeten we vele bekenden. Ondertussen onze Oekraïnse familie. Het is fijn de dag hier te starten en elkaar hier weer te zien.

Rond de middag vertrekken we naar de (groot)ouders van Sofia, daar worden we hartelijk onthaald en worden bijgepraat hoe het met Sofia gaat.  Een verslag van dit bezoek op de pagina van Sofia.

Bezoek Oekraïne (2)
18 mei 2019

Vanmorgen eerst op bezoek bij Maxim. Een pleegzoon van Orysia. Maxime ligt in het kinderziekenhuis met levercirrose. Zijn (inmiddels overleden) moeder was alcoholist en Maxime heeft daardoor levenslang medicijnen en medische begeleiding nodig. We ontmoeten een montere jongen die ons met een warme blik begroet. Orysia komt even later ook binnen nadat ze de benodigde medicijnen voor die dag heeft gekocht. In Oekraïne is de opname dan wel gratis, medicijnen en eten moet je zelf regelen. Voor Orysia betekent dat circa 100 euro per maand kosten voor medicijnen en twee keer per jaar een ziekenhuisopname van ongeveer twee weken waarvan de kosten minimaal 50 euro per dag bedragen. Vanwege de kosten heeft Maxime twee keer eerder een pleeggezin moeten verlaten. Gelukkig is hij nu onder de hoede van Orysia, maar voor haar een hele opgave om het geld bij elkaar te krijgen. Gelukkig helpt Viktor haar ook.

Na het kinderziekenhuis vertrekken we richting Ostrig naar het Mental Hospital. Op de pagina van het Mental Hospital een uitgebreid verslag.

Bezoek Oekraïne
18 mei 2019

Met een grote delegatie zijn we naar Oekraïne vertrokken. Na de reisdag van afgelopen donderdag hebben we gisteren de eerste bezoeken afgelegd. Deze dag stond vooral in het teken van onze samenwerkingspartners in het project Dim Dirk Jana . We werden hartelijk ontvangen, toegezongen en er werd voor ons gedanst. Alle kennismakingen waren warm, maar de meeste indruk maakte het bezoek aan Dim Dirk Jana  en kennismaking met Orisya en haar man. Wat zijn wij blij met zulke samenwerkingspartners! Samen met Viktor zullen zij de drijvende kracht zijn.

Wat een opbrengst!
10 mei 2019

We hadden al gehoord dat de collecteopbrengst van afgelopen week voor het Appelboomproject ten gunste van de keuken voor Dim Dirk Jana indrukwekkend was. We wisten nog niet het exacte bedrag. Vandaag hoorden we dat er in de eerste collecte maar liefst €1.432,66 is gegeven.

Wat een prachtig bedrag!

Veilig terug in Oekraïne
7 mei 2019

Vanochtend om 06:15 zijn Viktor en zijn zoon weer in Oekraïne aangekomen.  De reis is voorspoedig verlopen en voorlopig zullen onze goederen eerst nog even in de douaneopslag verblijven totdat het papierwerk verder is geregeld. Dat is bij Viktor in goede handen.

Voor Sofia heeft Viktor een uitzondering gemaakt. Haar cadeau’s worden deze week nog bezorgd.

Bezoek Viktor in Nederland
3 – 5 mei 2019

Viktor is in Nederland om spullen op te halen voor met name de zorgboerderij Dim Dirk Jana. Meer info op de pagina van Dim Dirk Jana   http://www.stichtinglocalcare.nl/dim-dirk-jana-huis-van-dirk-jan/

Start Appelboom project – 
5 mei 2019

De Protestantse wijkgemeente Emmaüs start vandaag met het appelboom-project. Speciaal voor de keuken van Dim Dirk Jana wordt er geld ingezameld. Het is fijn dat ook Viktor hierbij aanwezig kan zijn. De belangstelling voor de aankoop van de speciaal voor dit project gemaakte sets met hand- en theedoek is overweldigend.

Marianne en Viktor bij het promotiebord

Kerstconcerten Anthem brengen  € 900,- op
27 december 2018

MarDja Projectkoor Anthem zong op zaterdag 22 december in de PKN Ger. kerk in Waarder en op zondag 23 december in Zwammerdam in de Dorpskerk.
Onder leiding van Wim Brands aan de vleugel en Dick van Vliet op dwarsfluit werd er fraai gemusiceerd in Waarder.
In Zwammerdam was Nienke Zaal op panfluit de toegevoegde waarde aan zang en pianospel.
Na afloop bleken de collectezakken goed gevuld : in Waarder € 500,- en in Zwammerdam € 400,-.
Zodoende kan er weer een mooi bedrag voor de Zorgboerderij worden gestort.
Alle gulle gevers heel hartelijk dank !

Sinterklaas denkt ook aan kinderen ver weg…..
5 december 2018

Op zijn verjaardag schonk Sinterklaas namens de Sinterklaascentrale in Bodegraven een prachtige gift van € 5.000 aan onze stichting.
Het geld werd bij elkaar gebracht door gezinnen, scholen, bedrijven en sportverenigingen die een bezoek van de Sint hadden besproken via de Sinterklaascentrale. Daar werkten veel hulppieten achter de schermen mee aan het stroomlijnen van deze jaarlijkse klus.

Op zijn verjaardag overhandigde  de Sint met hulp van zijn Pieten de cheque aan de penningmeester van Stichting Local Care.

Aan allen die aan dit prachtige bedrag hebben bijgedragen zeggen wij heel, heel hartelijk dank !

Prachtig concert sluit jubileumviering af
10 november 2018

Na een informatieve middag voor sponsors en donateurs van Locale Care werd zaterdag 10 november afgesloten met een ontroerend én feestelijk concert.

Jammer genoeg konden de buitenlandse muzikanten door
verplichtingen elders helaas niet aanwezig zijn, maar de anderen speelden
en zongen de sterren van de hemel.
Pastor Viktor bracht goed nieuws door te vertellen dat de plannen voor de zorgboerderij nu gestalte gaan krijgen. Het zal anders worden dan dat wij in Nederland onder een zorgboerderij verstaan, maar het is juist de bedoeling dat het plan voldoet aan de wens en de noodzaak voor de mensen daar.
We houden u op de hoogte via de pagina Dim Dirk Jana op deze website.

De collecte na afloop van het concert  bracht het prachtige bedrag van
€ 1.650 op, welk bedrag door een anonieme sponsor werd verdubbeld.
Een geweldig gebaar waar we heel blij mee zijn.

RTV Bodegraven maakte een mooie samenvatting van deze dag, deze is hier te bekijken.

We zijn er weer

Na een poosje “uit de lucht” te zijn geweest hopen we u nu weer regelmatig op de hoogte te houden van onze activiteiten.
Allereerst vragen we uw aandacht voor de viering van het 10-jarig bestaan van Stichting Local Care op zaterdag 10 november 2018 in de Ontmoetingskerk in Bodegraven.
We hopen u allen daar door te ontmoeten.
Verdere mededeling hierover binnenkort op deze site.

Rommelmarkt bracht € 1.250 op
2 juni 2018

Iedereen die hieraan, op welke manier dan ook, heeft bijgedragen:
heel hartelijk dank !

Rommelmarkt Bodegraven zaterdag 2 juni 
2 juni 2018

Zaterdagochtend 2 juni a.s. wordt er weer een rommelmarkt georganiseerd voor diverse goede doelen in en naast de Ontmoetingskerk aan de Spoorstraat in Bodegraven.

U kunt, behalve interessante spullen kopen, weer aan allerlei leuke spelletjes meedoen bij de stand van Local Care.
U bent van harte welkom van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Dank u wel
19 maart 2018

Ondanks het grote verlies van onze inspirator Dirk Jan Warnaar proberen wij als bestuursleden de draad weer op te pakken en in de geest van Dirk Jan door te gaan met ons belangrijke werk.

foto: marco hamoen

Aan de oproep van Dirk Jan om, i.p.v. bloemen, geld in te zamelen om het Pastor Viktor mogelijk te maken in Rivne- Oekraïne een Zorgboerderij te gaan opzetten, is massaal gehoor gegeven.
Voor dit doel is inmiddels ruim € 13.000 binnen gekomen.
Namens ons allen : heel veel dank voor uw gulle gaven !


                                                                                                                        Draagt elkanders lasten (Galaten 6:2)

Vanuit deze gedachte leefde en inspireerde onze vriend en medeoprichter van Stichting Local Care

DIRK JAN WARNAAR

Overleden te Zwammerdam op 31 januari 2018

We zijn verdrietig om zijn heengaan, maar we zullen ons blijven inzetten voor ‘lokale hulp’ aan onze medemensen.

Het bestuur van Stichting Local Care:
Eric Bette, Marianne de Bruin, Greet en Gert Jan Meijers, Ans en Gert-Jan Rodenburg, Yvonne Strijbos
en onze partners uit Oekraïne, Bosnië en Pakistan


Bijzonder nieuws
november 2017

Onlangs besloot het in Midden-Holland vermaarde mannen-ensemble
de Herman Singers sponsor te worden van Local Care, en wel door
het financieel ondersteunen van de moeder-baby-kliniek in Pattan, Pakistan.
Reden temeer wellicht om deze zo fraai zingende heren  eens uit te nodigen
voor een optreden! (voor boekingen: gp.oskaas@planet.nl)

Dit is de Local Care promo die zij gaan gebruiken:

Het bestuur van Local Care is de groep zeer dankbaar voor hun inzet voor deze kliniek en het vertrouwen in onze organisatie.


Oekraïne – Nederland
Ontmoeting in Taizé – Frankrijk
20-27 augustus 2017

Dankzij bijdragen van de PG Mijdrecht en PG Emmaus in Bodegraven kon Pastor Viktor, met zijn vrouw Natasha en vijf jongeren van zijn kerk in Rivne, een droom werkelijkheid laten worden: zij bezochten de interkerkelijke gemeenschap van de Broeders van Taizé in Frankrijk, samen met een groep jongeren uit het Groene Hart. Er waren muzikale workshops, gespreksgroepen, gezamenlijke maaltijden en kerkdiensten.
Beide groepen beleefden daar met zo’n 2000 jongeren van over de hele wereld hun geloof en luisterden en spraken daar met elkaar.

Pastor Viktor en de zijnen waren heel dankbaar voor deze mogelijkheid tot verdieping en ook voor de Nederlandse jongeren was het een nieuwe, boeiende ervaring. Veel dank aan hen die dit mogelijk maakten.

Rommelmarkt
bij de ontmoetingskerk in Bodegraven

10 juni 2017

In een gezellige sfeer en begeleid door een lekker zonnetje kon een ieder zich weer vermaken met diverse spelletjes bij de stand van Local Care tijdens de jaarlijkse rommelmarkt.
Er werd een babypop op supersnelle wijze van een luier voorzien door velen.
Maar Adrie de Graaf won in slechts 11 seconden de prachtige taart die weer voor ons werd gemaakt door Petra Suddaby. Waarvoor dank !
De naam van de koe werd bijna geraden:
de naam was Anja en met Anna was Femke er het dichtst bij en won zij de leuke koeienhanddoek. Bij het ringgooien won Lisley de snoepzak door 4 ringen over de oren van Nijntje te gooien. Het bekerstapelen werd bij de jeugd gewonnen door Joost met 27 bekers en bij de volwassenen Lieneke Bregman met maar liefst 29 bekers.
Iedereen die heeft meegedaan aan de spelletjes voor de Moeder-en Babykliniek in Pakistan : heel hartelijk dank !

 

 

 

ARCHIEF

 

Concert in Waarder
December 2016

Na een mooi concert in de PKN kerk in Waarder kon de collecte voor Local Care worden geteld.
Het prachtige bedrag van € 1010,38 kon worden bijgeschreven op de rekening.
We kunnen weer veel mensen blij maken met deze prachtige opbrengst.
Alle gulle gevers méér dan hartelijk bedankt !

 

Concert met opbrengst voor o.a. Local Care
09-10-2016

Zaterdag 8 oktober gaven diverse musici een benefietconcert voor stichting De Blije Kei en stichting Local Care.
Het werd een prachtige avond waar de Herman Singers en Vocalgroep Chantdante samen met pianist Dirk Jan Warnaar en organist Erick Versloot hun beste beentje vóór zetten.
En dat deed het publiek ook : € 1275,- bracht de collecte op en daar waren beide stichtingen natuurlijk erg blij mee.
Iedereen die aanwezig was en ieder die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan het welslagen van deze hartverwarmende avond : heel hartelijk dank !

 

Ziekenhuisdekens, bloeddrukmeters en meer…..
06-09-2016

In augustus reden Dirk Jan en Marianne naar de Pools-Oekraïense grens om ziekenhuisspullen en meer af te leveren op een vertrouwd Pools adres, waar Pastor Viktor het later kon ophalen.
Voor beide partijen een praktische oplossing omdat Pastor Viktor de spullen eenvoudig over de grens kan “praten”.

 

Leuke Rommelmarkt in Bodegraven
06-04-2016

Op zaterdag 4 juni werd de jaarlijkse Rommelmarkt bij de Ontmoetingskerk in Bodegraven gehouden. Traditiegetrouw was Local Care aanwezig met een stand waar diverse spelletjes konden worden gedaan. De naam van de koe was SOFIA en dit werd geraden door Marjan Zwaan; Anny Huis in ’t Veld won de heerlijke taart (die door Petra Suddaby was gemaakt) omdat zij de baby (pop) het snelst een luier om kon doen. Bij het bekertjes-stapelen won Saskia Kooistra bij de volwassenen en Mirthe Aartman bij de kinderen.
De opbrengst van de Rommelmarkt voor Local Care bedroeg € 1250,- !
Iedereen hartelijk dank voor het meedoen aan de spelletjes, hierdoor droeg ieder zijn steentje bij aan het instandhouden van de Moeder-en Baby klinieken in Noordwest Pakistan.

Voorjaarsmarkt in De Meern brengt ruim 1000 euro op !
21-04-2016

Op zaterdag 16 april was het weer gezellig in De Meern. In het Vereenigingsgebouw werd de Voorjaars Rommelmarkt gehouden en deze bracht, behalve € 1000,- van de organisatie, ook € 51,34 in de collectebus op.
Wij willen iedereen weer heel hartelijk bedanken voor de gulle gaven.

 

Oergezellige Rommelmarktdag in De Meern
20-10-2015

De organisatie van de Rommelmarkt nieuwe stijl in De Meern, onder aanvoering van Cees Verweij,
wilde dit jaar de baten besteden aan één van de projecten van Local Care.
Een pracht idee,vonden we en we hebben daartoe in het Vereenigingsgebouw (ja, met twee éé’s) een informatiestand ingericht.
Er waren op de markt natuurlijk allerhande spulletjes te koop, maar er werd ook muziek gemaakt, er kon worden geschaakt en er werden wafels gebakken en broodjes gemaakt.
Local Care stond naast de warme bakkers van Abrona en dat was een best plekje !
Een ondersteunende faktor van Local Care was de breiclub “Blij dat ik brei” die, aangevoerd door Jolanda en Anny de Bie, lieten zien hoe je van gebreide lapjes een heerlijk warme deken kunt maken.
De uiteindelijke opbrengst van deze oergezellige dag was € 1000,-
Een fantastisch bedrag waar we het transport van alle medische spullen en de kleding plus beddengoed kunnen
betalen en Pastor Viktor daarnaast in Rivne de ontbrekende spullen kan aanschaffen.
Een koude winter wordt zo voor de kinderen van het Kinderziekenhuis en de mannen van Ostrig een warme winter.
Allen heel hartelijk dank !

 

Chantdante zingt en Innerwheel organiseert voor Local Care
30-09-2015

Op zondagmiddag 27 september gaf Vocalgroup Chantdante het startsein voor een initiatief van Innerwheel
Bodegraven. Zij organiseerden een rondgang langs diverse huiskamerconcertjes voor muziekliefhebbers en
het hele gebeuren startte in de Lutherkerk met een gevarieerd concertje door Chantdante o.l.v. Dirk Jan Warnaar.
De opbrengst van de middag was bestemd voor het in stand houden van twee kliniekjes in Jabori en Pattan/Besham
in het onherbergzame noord-westen van Pakistan.
En die opbrengst was prachtig want na afloop konden wij het mooie bedrag van € 2000,- in ontvangst nemen.
Hartelijk dank, ieder die hieraan heeft bijgedragen !

 

LOCAL CARE onderdeel van Roemeniëmarkt in Woerden
02-09-2015
Op zaterdag 29 augustus vond de jaarlijkse Roemeniëmarkt plaats in Woerden en Local Care mocht daar ook staan met spelletjes en spulletjes om het publiek te informeren over het werk en de doelstellingen van Local Care. Het “luier verwisselen” werd een groot succes en dit keer werd ook de naam van de koe geraden : BELLA. Hieronder enkele zonnige plaatjes van een zinvolle, leuke dag.

 

Sfeervolle Rommelmarkt in Bodegraven brengt voor Local Care € 2000 op !
06-06-2015

In een heerlijk zonnetje vond 6 juni de Rommelmarkt plaats bij de Ontmoetingskerk in Bodegraven. Local Care was ook aanwezig met diverse spelletjes voor jong en oud. Omdat Local Care zich op dit moment inspant om het Mother & Child Health Care Center (M&CHCC) in Pakistan in stand te houden, was één van de spelletjes:”het zo snel mogelijk omdoen van een luier bij een babypop”. Dit was een groot succes. Winnares van de, door Petra Suddaby gemaakte, prachtige taart was Emmy van Dam. De winnaar bij het “Koeienvlaaien gooien” werd Dirk Jan Kevelam, bij de kinderen werden dit Mouna en Rayane Jansen.
Bij het raden van de naam van de koe moest er worden geloot omdat niemand de naam Lotje had opgeschreven.
Er werd geloot onder alle ingeleverde namen en de vlaai ging naar Heili Speetjens.
Na het optellen van de baten en lasten bleek er voor Local Care € 2000,- over te blijven. Een prachtig bedrag waar we heel blij mee zijn. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen bij deze heel hartelijk dank.

 

Selma en Andra kunnen en mogen verder studeren
27-04-2015

Twee verschillende werelden, twee verschillende jonge vrouwen, maar ze hebben beiden dezelfde missie :
Zij willen iets van het leven maken, voor zichzelf maar ook voor anderen.
Selma woont met haar ouders, twee zussen en één broertje in Mostar (Bosnië-Herzegovina). Jaren geleden werd hun gezin geholpen door het krijgen van een koe via een speciaal project van Zending over Grenzen.
Wij noemden hen toen de Happy Family omdat zij kans zagen om onder heel moeilijke omstandigheden toch de moed erin te houden. Helaas werd de moeder van het gezin, een bijzonder strijdlustige vrouw, ernstig ziek. Alleen een hartoperatie kon haar leven redden, maar voor een operatie was geen geld. Uit bittere noodzaak werd
de koe verkocht en moeder ge-opereerd. Gelukkig overleefde zij de operatie en kon zij na enige tijd zelfs weer met een baantje als verkoopster van “garen-en-band” aan de slag. De vader van het gezin is al jaren arbeidsongeschikt
door een ernstig oorlogstrauma, dus zowel het gezin als de zorg voor het inkomen, komen voor rekening van moeder Snjezana. Dochter Selma rondde een studie Radiologie-medewerker af en wilde daarna graag verder studeren om als Radioloog te gaan werken en zo de zorg voor het gezin over te nemen van haar moeder.Omdat het geld voor de vervolgstudie ontbrak reikte Local Care haar de helpende hand. Dankzij Local Care, dus dankzij u, kan Selma verder !
Voor Andra was het leven nog zwaarder omdat zij in een kindertehuis in het oosten van Roemenië opgroeide.
Haar ouders konden niet voor haar zorgen en omdat Andra geboren werd met een gespleten verhemelte én gespleten kaak waren haar kansen in het leven minimaal.
Jaren geleden ontmoetten wij haar bij toeval en dankzij een medisch hulpproject konden wij Andra helpen door middel van een operatie. Zij was toen ongeveer tien jaar.
Ook Andra is een vechter en gelukkig kon ook zij goed leren. Na haar middelbare schoollopleiding begon zij aan een studie Geschiedenis. Zij mocht zolang zij studeerde nog bij het kindertehuis blijven wonen, maar zodra zij afgestudeerd was moest ze op eigen benen staan. Zij vond echter geen baan op haar vakgebied en belandde uiteindelijk bij Pizza Hut,
een fastfoodketen waar zij schandalig behandeld werd. Zij nam ontslag en kwam terecht bij een koeriersbedrijfje waar zij kan blijven werken als zij haar rijbewijs haalt. Maar daar heeft zij het geld niet voor. Gelukkig waren Andra en wij inmiddels weer met elkaar in contact gekomen en nu kunnen wij haar, dankzij een sponsor van Local Care, letterlijk “op weg” helpen. Andra zal ook huisvesting moeten vinden en ook daar gaan we haar bij ondersteunen. We twijfelen er
niet aan dat Andra uiteindelijk voor zichzelf zal kunnen zorgen en een toekomst zal kunnen opbouwen in Roemenië.
Zo maakt u, sponsors van Local Care, het verschil in het leven van deze jonge mensen die er voor willen knokken om iets van
hun leven te maken.

 

Geen kledinginzameling meer…..
16-02-2015

Hoewel Local Care al twee jaar geen kledinginzamelingen meer houdt, wordt er toch nog weleens wat kleding en gebreide spullen voor Oekraïne bij ons gebracht.
Dat zoeken we uit en geven de benodigde, en door pastor Viktor gewenste kleding mee naar Oekraïne. De overige kleding geven wij door aan Zending over Grenzen.
Maar omdat Local Care zelf geen opslagruimte heeft en geen eigen transporten doet, wordt de kledingstapel soms wel erg hoog ! Daarom nogmaals een vriendelijk verzoek om geen ongevraagde kleding bij ons te bezorgen.
Voor zelfgebreide truien, sjaals en mutsen kunt u ons bellen of mailen (zie “Contact”) om te overleggen of we de kleding “kwijt” kunnen.
Met dank aan alle breisters.

 

Reünie van Koorreis levert € 245,00 op !
11-2-2015

Zondagmiddag-en avond 8 februari werd in Zwammerdam de reünie gehouden van een Bachkoorreis in juni 2014.
Er was door de organiserende groep o.a. een heerlijke maaltijd verzorgd en ieder betaalde daar € 15,00 voor.
Na afloop bleek er € 245,00 over te zijn voor Local Care. Heel hartelijk dank hiervoor !

 

Prachtig concert Orpheus en Anthem
29-12-2014

Voor een uitverkocht Evertshuis brachten Projectkoor Anthem en mannenensemble Orpheus
een groot aantal prachtige kerstliederen ten gehore. Dirk Jan Warnaar speelde zowel op de vleugel als met taal tijdens de tussenteksten. Na afloop van het concert zong Orpheus nog enkele traditionele Oekraïense kerstliederen in de foyer en het bleef dan ook nog lang gezellig na afloop van dit bijzondere concert.
Orpheus kan deze winter weer voor hun gezinnen zorgen
en na aftrek van de kosten van dit concert bleef er nog 1000 euro over voor Local Care !
Iedereen die hieraan, op welke wijze dan ook, heeft bijgedragen: heel hartelijk dank !

 

Sinterklaascentrale Bodegraven
10 dec.2014
Local Care mag ruim € 3000, ontvangen, dankzij het werk van alle medewerkers van de Sinterklaascentrale.
Heel hartelijk dank, ook aan de gezinnen die voor deze prachtige opbrengst zorgden.
Pastor Viktor kan inkopen gaan doen. We houden u op de hoogte.

November 2014
De Bodegraafse Sinterklaascentrale heeft toegezegd de opbrengst van de Sintbezoekjes te bestemmen voor warme winter- en onderkleding én speelgoed voor de kinderen in twee kindertehuizen en TB-Centrum in Oekraïne, waar Pastor Viktor een continue bijdrage levert aan het welzijn van de kinderen.
“Geluk voor kinderen hier = geluk voor kinderen daar !”

 

Indrukwekkend concert in St.Jan in Gouda
07-09-2014

Op 7 september werd in de St. Jan in Gouda een Candle-Light Concert gegeven.
Een concert dat in het teken stond van kaarslicht en muziek om bij weg te dromen.
De St.Jan is al een pracht gebouw van zichzelf, maar verlicht met vrijwel alleen kaarslicht
was de sfeer van vroeger nog beter te beleven.
De muziek was niet alleen van vroeger : violiste Mirjam Vos, panfluitiste Nienke Zaal en
organist/pianist Dirk Jan Warnaar zorgden samen met Vocalgroup Chantdante en fluitist Dick van Vliet voor een avond vol muziek van alle tijden.
Koster Maurits Tompot praatte de avond aan elkaar en er was voor en na afloop van het concert gelegenheid om te genieten van een hapje en een drankje.
Alle medewerkenden deden dit belangeloos ten bate van Local Care en zo konden wij na afloop een prachtig bedrag van bijna € 2000,00 in ontvangst nemen.
De avond gaat hoogst waarschijnlijk herhaald worden op zaterdag 28 maart 2015,
dus als u dit ook wilt meemaken, noteert u deze datum dan alvast.

 

Kunst in de Kerk met opbrengst voor Local Care
30-08-2014

Op zaterdag 30 augustus hield de kunstenares Marina Maaskant een expositie van haar schilderijen in de Zwammerdamse Dorpskerk.De opbrengst zou geheel ten goede komen aan het Mother & Child Health Care Centre in Noord-Pakistan. Door bestuursleden van Local Care werd, zo gewenst, aan de bezoekers voorlichting gegeven over het project, er was koffie en thee en ook nog muziek van buiten, van de jaarlijkse kermis. Het bezoekersaantal viel iets tegen, waarschijnlijk door het slechte weer, maar er werden wel “zaken” gedaan. Aan het eind van de dag kon de balans worden opgemaakt. Marina had diverse werken en werkjes verkocht en kon zo Local Care erg blij maken met een gift van ruim € 700,00. Een geweldige opbrengst waar ze dan ook op gepaste wijze door Local Care voor werd bedankt.Een mooi, gezamenlijk initiatief van Marina en Local Care wat zeker voor herhaling vatbaar is.

 

Pastor Viktor in Zwammerdam
03-09-2014

Op woensdagavond 3 september arriveerden Pastor Viktor en zijn vrouw Natasha uit Oekraïne voor een bliksembezoek aan en in Zwammerdam.
Zij waren in Nederland op uitnodiging van een kerkgemeenschap in Enschede waar een bevriend predikant afscheid nam van zijn gemeente. Een mooie gelegenheid om bij ons wat spullen op te halen en een klein stukje Nederland te bewonderen. Dat deden we de volgende dag. Allereerst naar de St.Jan in Gouda. Een werkelijk indrukwekkend gebouw met ongekend mooie glas-in-lood ramen. En hoewel Viktor en Natasha in Kiev echt wel het een en ander aan prachtige kerken hebben gezien waren ze hier toch ook erg van onder de indruk. Met moeite kregen we ze de kerk uit, want in Zwammerdam lag Fake Boer op ons te wachten met zijn sloep om een rondje Woerden – Nieuwkoop te gaan varen. Dat was een onverwachte verrassing voor hen. Niet alleen de groene omgeving maar ook koeien, paarden en schapen die bij tientallen “zomaar” los in de wei lopen. Ze keken hun ogen uit.
De volgende dag reden we naar Dordrecht waar de Grote Kerk werd bezocht.
Viktor wilde graag de plek zien waar ooit de Synode was gehouden en in de Grote Kerk was dat mooi verbeeld
met een maquette en veel foto’s en informatie. Ook de plaats Dordrecht was de moeite waard.
Maar vroeg in de middag werd het toch tijd om de spullen in te gaan laden.
Er gingen 8 complete computers met flatscreens mee; de koorkleding van “De Lofstem” uit Woubrugge;
18 dikke, vrijwel nieuwe winterjassen van een dweilorkest (dat niet kon spelen door de dikte van de jassen !)
20 trainingspakken, baby-kleding en nog wat klein speelgoed voor het gezin van Viktoria.
Alles onder dank aan de gulle gevers !

 

Rommelmarkt levert weer een koe op !
09-07-2014

Op de jaarlijkse Rommelmarkt op 5 juli bij de Bodegraafse Ontmoetingskerk was het weer gezellig druk.
Het mooie weer (een buitje niet meegerekend) zorgde voor veel bezoekers en een prima sfeer.
De stand van Local Care werd weer druk bezocht evenals de verkoopkramen van glas, huisraad, antiek en curiosa.
Er werd aan het Rad van Avontuur gedraaid, orgel gespeeld door Dirk Jan en vele bakkies koffie vonden hun weg naar dorstige kelen.
Local Care had weer een prachtige koeientaart (beschikbaar gesteld door Petra’s Teacakes, dank!) voor degene die de naam van de koe raadde.
Winnaar werd de familie Mook, die weliswaar niet de juiste naam “Neeltje” raadde, maar wel met “Nel” het dichtst in de buurt kwam.
Er waren twee briefjes met de naam Nel, door loting werd het de familie Mook die de taart won.
Ook werd er weer met “Koeienvlaaien” gegooid en moesten er “Ballekes in klumpkes” gegooid worden.
Er werd fanatiek gestreden om diverse prijzen in diverse categorieën en voor alle deelnemende kinderen was er een ballon.
De uiteindelijke opbrengst van alle activiteiten en verkopen bedroeg ruim € 7000,00, te verdelen over diverse organisaties,
en voor Local Care betekende dit dat er weer een koe in Pakistan gekocht kan worden.
Dit is inmiddels de derde Rommelmarktkoe ! Iedereen die heeft meegewerkt om dit mogelijk te maken: heel hartelijk dank !

 

Viktor en Natasha ontzettend blij met de gift voor het Zomerkamp !
24-04-2014
Van de gezamenlijke catechese groepen en de collecte-opbrengst van twee diensten van de PKN-kerken in Zwammerdam konden Dirk Jan en Marianne een cheque van € 700, – overhandigen aan Pastor Viktor en zijn vrouw Natasha. Hiervan kunnen alle kosten van één Zomerkampweek betaald worden. De vreugde was groot en ogenblikkelijk werd er overlegd of ze dan misschien wel twee weken zouden kunnen organiseren ! We zijn benieuwd of dat gaat lukken en gaan dat dan ook zeker nog van ze horen. De “cheque” werd aan de keukentafel bij Natasha en Viktor overhandigd en onder grote dank aanvaard. Bedankt allemaal namens alle kinderen !

Local Care werkt !
23-04-2014
Bij de ontstaansgeschiedenis van Local Care hoort ook het verhaal over Victoria Kystenets in Rivne. Zij had dringende operaties nodig aan beide benen en wij vroegen u om ons met de financiering te helpen. En dat deed u ! Tijdens ons korte verblijf in Rivne brachten we een bezoek aan Victoria en wat bleek : Victoria is getrouwd met Serghei, een lieve, verlegen man waar ze erg gelukkig mee is en drie weken geleden werden zij de trotse ouders van een prachtige dochter : Nika. En Victoria kan, dankzij de operaties van destijds, zelf achter de kinderwagen naar buiten. Zij loopt zonder hulp en is vreselijk blij en dankbaar voor deze voor haar zo belangrijke operaties.
Local Care werkt echt ! Het was een bijzonder en emotioneel weerzien.

Orgelconcert Dirk Jan in Rivne
23-04-2014
Op zondagmiddag 13 april gaf Dirk Jan een orgelconcert in de Philharmonic in Rivne. Viktor had zijn best gedaan met de publiciteit en de zaal was uitverkocht.
Dus konden zo’n 300 aanwezigen genieten van het bijzondere orgel dat daar staat en waar Dirk Jan zich uitstekend op thuis voelde. Een bloemenhulde na afloop getuigde van de waardering van de luisteraars en Dirk Jan moest beloven om zeker een keer terug te komen.
Die belofte deed hij.
Dit was geen Local Care activiteit, maar toch wel leuk om op deze site te vermelden.

Mental Hospital in Ostroh – Ostrig
23-04-2014
De namen van plaatsen in Oekraïne blijven een bron van verwarring en van vermaak. Eerst spraken we van Ostrig, daarna van Ostroh, maar nu blijkt toch dat Ostrig favoriet is omdat dit de Oekraïense naam is. Ostroh is de Russische naam en hoewel er eerder helemaal geen probleem van werd gemaakt wordt er nu toch de voorkeur aan het Oekraïens gegeven. De mannen in het Mental Hospital zitten er zelf niet mee. De situatie daar is dermate deerniswekkend dat de naam van hun woonplaats hen worst zal wezen. Hoewel er hard gewerkt is aan de nieuwe kozijnen voor deuren en ramen, diverse nieuwe deuren en ramen geplaatst zijn, de gang opnieuw betegeld is en er nieuwe gangkasten zijn gekomen, is de eigenlijke renovatie van de badkamer nog niet afgerond. Er wordt gewacht op mooi weer, waarom ? Omdat de mannen zich op de dagen dat de badkamer onder handen wordt genomen buiten zullen moeten wassen. Er is geen alternatieve ruimte met een wastafel o.i.d. En dus staat de renovatie op dit moment op een laag pitje. Maar met de al wel gedane verbeteringen zijn de mannen en het personeel o.l.v. dr. Aleksander erg blij en zij kijken uit naar de lente wanneer de laatste, belangrijke stappen gezet kunnen worden.

Local Care deelt de lakens uit !
23-04-2014
Zaterdag 12 april hebben we bij het TB-centrum in Novostav – Klevan de lakens uitgedeeld, nieuwe lakens ! Viktor en Natasha hadden ze al eerder met zorg uitgezocht en gekocht en wij mochten uitdelen. Voor alle 100 bedden waren er complete sets van onderlaken, dekbed/dekenhoes en kussensloop. De kinderen hielpen mee met naar binnen brengen en natuurlijk werden de bedden onder veel gegiechel met elkaar opgemaakt. Oekraïners houden van muziek en zingen en dus werd er ook door de kinderen gezongen en zwaaiden we elkaar gedag met het I Love You – gebaar dat we de kinderen geleerd hadden. Ja, hier werden we echt heel vrolijk van !

 

Beelden van Maidan – Kiev
23-04-2014
Vrijdagmiddag 11 april bezochten wij (= Dirk Jan en Marianne) samen met Pastor Viktor het, inmiddels wereldberoemde Maidan (plein) in Kiev. We spraken daar met enkele van de betogers die daar nog steeds bivakkeren. Zij vertelden over de strijd tegen een corrupte regering, de klasse-justitie en de schatrijke oligarchen die compleet hun eigen gang kunnen gaan en zich niets van de “gewone” bevolking aantrekken. Zij blijven op het plein tot er een democratisch gekozen regering komt, dat hebben zij zich vast voorgenomen. Op het plein en in de zijstraten ervan staan nog vele, vele tenten, onderkomens opgetrokken uit (bouw)houtafval, met karton dichtgemaakte party-tenten enzovoorts. De mensen leven van giften, zij koken met en voor elkaar in grote soepketels en als er aardappelen zijn worden die ook met anderen gedeeld. We mochten even binnenkijken in het “huis” van Igor en Irena. Zij verblijven al sinds november 2013 op het plein en zijn vastbesloten dit vol te houden. Trots toonden zij hun slaapkamer, voorraadkamer en keuken…
Ook stonden we stil bij de foto’s van de omgekomen demonstranten. Een fotogalerij toont hun gezichten, sommigen heel jong, anderen al heel oud. De dagelijks neergelegde bloemen en de aangestoken kaarsjes geven blijk van een voortdurend medeleven. Ook zagen we de beroemde blauw/gele piano waarop begin van het jaar, direct tegenover een cordon van politie-agenten in gevechtsuitrusting, nog gespeeld werd door diverse jonge mensen zoals te zien is op diverse Youtube-filmpjes. Ook Dirk Jan speelde even een stukje en plots stond daar vlakbij een jonge vrouw mee te zingen. Samen met haar vriendin Oksanan bleek Anna van plan om bloemen te gaan leggen bij het foto-monument. We spraken met hen en toen wilden ze, na lang aandringen van Viktor, wel iets zingen. Wat een prachtig lied zongen deze jonge vrouwen voor ons.
We maakten nog wat foto’s, wat geen enkel bezwaar was. Diep onder de indruk verlieten we het plein en hun “bewoners”. Het blijft spannend hoe de problemen hier opgelost gaan worden.

 

Over koetjes en kalfjes
08-04-2014
Uit Pakistan kwamen deze week weer prachtige foto’s en goede berichten over het koeienproject van Local Care. In Charsadda draait de Farm nu op volle toeren. Er zijn in het afgelopen jaar volop kalfjes geboren en deze worden op de boerderij grootgebracht tot zij oud genoeg zijn om naar de uitgekozen gezinnen te gaan. Deze families wonen in de dorpen in de vrijwel onbereikbare gebieden in de bergen in het noord westen van Pakistan.
De dierenverzorgers waren blij te kunnen melden dat er maar weinig stierkalfjes bij de pasgeborenen waren, die zijn nu eenmaal niet zo waardevol als hun vrouwelijke soortgenoten. Het LLP project draait nu zo goed dat er ook besloten is om te beginnen met de aanschaf van geiten. Deze “doen” het in de bergen ook uitstekend.
Het Jaarrapport hierover verwachten we in mei/juni, maar we waren hier zelf zo enthousiast over, dat we het u niet wilden onthouden.

 

Het werk van Pastor Anastasyi blijft nodig.
08-04-2014
Op de vrouwenafdeling in het Lucasziekenhuis in Kherson is Pastor Anastasyi nog steeds actief met zijn belangrijke werk onder de zwangere vrouwen.
Hij staat hen met raad en daad terzijde in hun soms zware leven als ze voor langere tijd in het ziekenhuis moeten blijven om hun zwangerschap tot een goed einde te brengen.
In Kherson, een havenstad, hebben veel vrouwen te maken met een aan drank en/of drugsverslaafde echtgenoot wiens handjes ook nogal eens los zitten. Soms worden de vrouwen dan wat langer in het ziekenhuis opgenomen om een veilige zwangerschap te garanderen. Soms zijn de moeders zelf verslaafd en is de kans op een vroeggeboorte aanwezig.
Pastor Anastasyi gaat altijd het gesprek aan en luistert onvermoeibaar naar hun levensverhalen.
Veel vrouwen geven aan dat ze het zonder de niet-aflatende steun van Anastasyi het niet gered zouden hebben.
Een aantal van deze vrouwen wilden graag op de foto voor Local Care, die het werk van Pastor Anastasyi financieel mogelijk maakt, om zo hun dank te uiten.

 

Kinderen met Kanker
08-04-2014
Om de kinderen, die i.v.m. kanker verpleegd worden op de kinderafdeling van het Lucasziekenhuis, therapeutisch bezig te houden en te helpen alle zware behandelingen te ondergaan, is er door de leiding van het ziekenhuis aan Local Care gevraagd om therapeutisch les- en spelmateriaal.
De eerste resultaten van de papier maché -lessen laten de kinderen hier trots zien.

 

Zomerkamp voor kinderen op prachtige wijze ondersteund door PKN-gemeenten van Zwammerdam !
28-03-2014
Dankzij het initiatief van de gezamenlijke catechesegroepen werd de opbrengst van de collectes van Catechesedienst (€ 308,75), Bidstond (€ 232,70) en de jongeren van de catechesegroepen van dit seizoen (€ 143,61) op de afsluitingsavond van het seizoen overhandigd aan de Stichting Local Care. De opbrengst is bestemd voor de Zomerkampen die Pastor Viktor houdt voor kinderen uit de kindertehuizen nabij Rivne in Oekraïne. Deze kinderen, die óf wees zijn óf ouders hebben die door verslavingen aan alcohol, drugs en/of medicijnen niet voor hen kunnen zorgen, kijken het hele jaar uit naar die ene week in het jaar dat ze niet in het tehuis zijn. Een week spelen, sporten, gesprekken, aandacht, een knuffel, het is onbetaalbaar voor deze kinderen.
Mede dankzij deze prachtige gift kunnen ze hier deze zomer van gaan genieten.
Allen heel hartelijk dank voor deze bijdrage van bijna € 700,00 !

 

Gelukkig konden we helpen !
27-03-2014
Ons steunpunt in Kherson – Oekraïne, Tanya Schröter, kon dankzij financiële hulp van Local Care, een dakloze vrouw die op straat was aangevallen en van haar tas was beroofd, helpen met doktershulp en medicijnen.
De vrouw leefde met haar twee kinderen Sophia (16) en Ivan (14) op straat . Door bemiddeling van Tanya hebben zij onlangs een klein appartement kunnen betrekken. Local Care blijft dit gezin ondersteunen met voedsel en medicijnen zolang dit noodzakelijk is. Tanya zal moeder en kinderen begeleiden en zo nodig stimuleren in hun strijd voor een beter bestaan.

 

Berichten uit Oekraïne
24-03-2014
Van Pastor Viktor Zaychuk ontvingen we in de afgelopen tijd berichten over de situatie in Oekraïne en met name uit Rivne – west Oekraïne.
Tanya Schröter schreef over de situatie in Kherson, schuin boven De Krim gelegen.
Beiden zijn bezorgd over de ontwikkelingen in hun land.
Tijdens de hevige protesten in Kiev en Rivne waren Viktor en zijn vrouw Natasha aanwezig om mensen die gewond waren te helpen met verband en medicijnen, degenen die honger hadden
met voedsel en die kou leden met warme kleding. Ze deelden dekens uit en er werden vuren gemaakt in olievaten om nog enigszins op temperatuur te blijven; het was in die periode min 15 graden.
Ook hadden zij veel gesprekken met mensen over vriendschap en liefde, over rechtvaardigheid en medemenselijkheid. Over geloof en hoe dat je kracht kan geven in de strijd tegen onrecht.
En deelden ze Bijbels uit aan wie daar behoefte aan had.
Zowel Viktor in Rivne als Tanya in Kherson geven aan dat het vooral het machtsmisbruik, de ongelofelijk willekeur en het grote geld graaien van de politici
de reden was en is om in opstand te komen. Over de ongebreidelde macht van politie en politiek en het monddood maken van de oppositie maken zij zich grote zorgen.
Tanya schreef : “Zowel op De Krim als hier in Kherson en wijde omgeving leefden we vreedzaam naast elkaar:
Russen, Oekraïeners, Joden, Tataren, het maakte niet uit. Nu worden we tegen elkaar opgezet als of we elkaars vijanden zijn. Wij willen dat niet, wij willenin alle rust leven met de mensen om ons heen”.
Viktor schrijft : ” De mensen zijn bang en nerveus. Niemand wil oorlog. Maar we zijn bang dat het niet bij de annexatie van De Krim blijft.
En dan is een burgeroorlog niet ver weg. Daar moeten we, met alles wat in ons is, voor waken, dat mogen we niet laten gebeuren !”
Laten wij dat ook van harte hopen en ons steentje bijdragen, in welke vorm dan ook.
In april gaan Dirk Jan en Marianne een bliksembezoek aan Rivne brengen.
Dirk Jan geeft dan een orgelconcert in de Philharmonie, maar natuurlijk gaan we ook even kijken bij de mannen van Ostroh en gaan we (namens Local Care) de kinderen en leiding van het TB- centre blij maken met nieuwe lakens voor alle bedden !

 

Weer 6 nieuwe koeien afgeleverd namens Local Care bij gezinnen in Charsadda – Pakistan.
24-12-2013
Op 19 december jl. werden tijdens een feestelijke ceremonie 6 koeien afgeleverd door de Pakistaanse Mission Society (PMS) bij gezinnen in Charsadda.
Een alleenstaande, blinde man kreeg zijn eigen koe waardoor hij niet meer afhankelijk is van de hulp van anderen. Ook drie weduwen en twee straatarme gezinnen konden blij hun koe in ontvangst nemen.
Verder werd de eerste lichting kalveren, grootgebracht bij de eigen boerderij van PMS, afgeleverd bij dankbare, nieuwe eigenaren.
Hoe het project in Pakistan verloopt kunt u lezen in het rapport van 9 juli 2013 op deze website.
De aanvulling op dit rapport verwachten we binnenkort.
Het totaal aantal (volwassen) koeien dat nu is betaald is nu 24 en dat is een geweldig succes !
Toen we begonnen met het project in mei/juni 2012 was de hoop en verwachting dat we binnen twee jaar 20 koeien konden betalen, dat zijn er dus ruim binnen de twee jaar al 24. De kalveren niet meegerekend.
We kunnen u als donateur/sponsor/sympathisant hier niet genoeg voor bedanken.
Het is fantastisch en omdat het zo goed werkt gaan we met onze koeienactie natuurlijk door. Er zijn nog heel veel gezinnen, arbeidsgehandicapten en alleenstaanden in Noord Pakistan die nog steeds lijden onder de gevolgen van de aardverschuvingen en overstromingen in het gebied. Ook zij moeten geholpen worden om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien.
Doet u ook mee ? Alvast heel hartelijk bedankt.
Nieuwe bedden voor de kinderen van het Hope Centre in Kherson – Oekraïne 13-12-2013De aanvraag van “onze” Tanya Schröter voor nieuwe bedden in het Kindercentrum Nadiya (=hoop) lag er al even, maar we konden er nog niet aan voldoen.
Maar na enkele mooie giften konden we Tanya vertellen dat zij 12 nieuwe bedden en matrassen kon gaan kopen. Nog lang niet genoeg voor alle kinderen, maar wel genoeg om de jongeren een betere slaapplaats te geven dan de kleuterbedden waar ze eerst in lagen.
12 Nieuwe bedden en matrassen zorgen er nu voor dat ze deze winter lekker languit en warm kunnen gaan slapen. Dankzij onze sponsors en donateurs is ook voor deze jongeren het leven een stukje plezieriger geworden. Namens de jongeren : heel hartelijk dank !

 

Opnieuw twee koeien voor het project in Pakistan
06-12-2013
Dankzij de Avondmaalscollectes van de Brugkerk in Nieuwerbrug en diverse andere mooie giften konden wij weer geld overmaken voor twee koeien voor gezinnen in Pakistan.
Ondanks de roerige tijden en gebeurtenissen in het land is de organisatie PAK Mission Society er in geslaagd om van het koeienproject een succes te maken. Meer dan 20 gezinnen werden verblijd met een drachtige koe. De organisatie heeft een plan ontwikkeld waardoor de kalveren opgroeien op de boerderij van de organisatie en pas als ze volwassen zijn (en niet meer zo snel geslacht zullen worden onder druk van de gemeenschap) naar de nieuwe gezinnen gaan. Op twee plaatsen “draaien” de boerderijen naar tevredenheid en er is veel vraag naar de kalveren door gezinnen die graag van deze manier van hulpverlening gebruik willen maken.
Zodra er weer een nieuw rapport verschijnt over het LLP-project krijgt u dit weer te zien op deze site. Nu moeten we het nog even doen met een vrolijke, Nederlandse koe !

 

Lidia Botezatu uit Moldavië is helemaal gelukkig.
want haar tweede oogoperatie is geslaagd en ze kan nu weer lezen en schrijven, iets dat tot voor kort onmogelijk was. Dankzij twee operaties aan allebei haar ogen gaat Lidia met veel meer zelfvertrouwen en geloof in de toekomst door het leven. En dit dankzij sponsors en donateurs zoals u, die maandelijks bijdragen aan het verwezenlijken van dromen van kinderen en jonge mensen in Oost-Europa.
Voor hen betekent het heel veel dat er mensen zijn die onbekenden zomaar het licht in de ogen gunnen.
Lidia schreef een brief waarin ze u namens haarzelf en anderen bedankt en die dank geven we graag aan u door : Heel hartelijk dank !

 

Geslaagd transport naar Pastor Viktor
Op vrijdagochtend 11 oktober heel vroeg vertrokken 7 van de 8 bestuursleden van Local Care met twee aanhangwagens volgeladen met beddengoed en kleding voor een rit van ruim 1500 kilometer naar de Pools-Oekraïense grens.
Tijdens ons bezoek in april jl. hadden we gezien en gehoord over het gebrek aan beddengoed en aan kleding voor de mannen van het Mental Hospital in Ostroh. Ook de kinderen in het TB-centrum daar hadden dringend behoefte aan warme dekens en nieuwe lakens. Met hulp van vele mensen die hun dekbedhoezen, heren -en kinderkleding en gebreide dekens kwamen inleveren konden wij de mensen daar, nog voor de strenge winter invalt in Oekraïne, helpen.
Het werd een hele tocht. In Duitsland kwam de regen met bakken naar beneden en konden we niet echt opschieten, maar dat werd later in Polen een stuk beter. De natuur was schitterend. Alle bossen in hun mooiste herfstkleuren… prachtig!
We overnachtten de eerste nacht in Wroclaw, daarna reden we het laatste stuk naar Chelm, een Poolse stad dicht tegen de Oekraïense grens aan. Daar wachtten Pastor Viktor, zijn vrouw Natasha en zijn vriend Sladovik ons op. Op de parkeerplaats van het hotel hebben we alle spullen (in het donker, we leken wel smokkelaars!) in de twee minibussen waar de achterbanken uitgehaald waren, geladen. Het paste precies ! Het plan was om alles in een paar ritten over de grens te krijgen zodat er niet te moeilijk gedaan kon worden over de invoering van hulpgoederen (waar bij grote transporten veel belasting over betaald moet worden).
De hernieuwde kennismaking voor sommigen van ons en de echte kennismaking voor de drie anderen met Pastor Viktor en Natasha was hartverwarmend. De bewondering voor het vele werk dat zij verrichten in de diverse kindertehuizen, het TB-centrum en het Mental Hospital werd niet onder stoelen of banken gestoken.
De volgende morgen waren we alweer om half acht op pad, nagezwaaid door Viktor en Natasha. Zij gingen, met Sladovik, met hun deel van de “missie”aan de gang: alle spullen over de grens zien te krijgen en dan naar Rivne vervoeren waarvandaan alles gesorteerd en afgeleverd ging worden op de diverse plaatsen.
Wij ondernamen de terugweg naar Sangerhausen in Duitsland, waar we nog net voor tienen binnen waren zodat we nog een hapje konden eten voordat we tussen de lakens konden kruipen. Het laatste stuk naar Nederland ging ook weer gepaard met wat regen, maar toch konden we om vijf uur de aanhangwagens weer in Gouda afleveren. Het was een lange, lange rit geweest (je schiet ook niet echt op als je niet harder mag dan 90 km. per uur), maar het was meer dan de moeite waard!
Toen we thuiskwamen waren de eerste foto’s van het afleveren van de spullen in het ziekenhuis, via de mail al binnen. Het transport was zonder problemen de grens overgegaan en in twee ritten hebben ze de spullen in Rivne kunnen afleveren.
Snelle, adequate hulpverlening: we zijn dankbaar dat we dit , dankzij uw hulp, hebben kunnen waarmaken !
Tot slot: we hechten er ook nu weer aan te vermelden dat de kosten van overnachtingen en alle maaltijden voor eigen rekening waren en dus niet op Local Care worden verhaald. De huur van de twee aanhangwagens en de benzinekosten komen wel voor rekening van Local Care.

Een wel heel bijzondere ontmoeting voor Dirk Jan en Marianne.
23-09-2013
Op zaterdag 14 september jl. vierde Zending over Grenzen haar 40-jarig bestaan in De Pijler in Lelystad.
Er waren diverse sprekers uitgenodigd, er was muziek en zang en er waren ook twee jonge vrouwen uit Roemenië
die vertelden hoe hun leven als kind in een kindertehuis was veranderd door de hulp van Zending over Grenzen.
Toen zij het podium opkwamen zagen we het direct en zeiden: ” Dat lijkt Andra wel, het meisje waarvoor wij ooit een operatie aan haar verhemelte hebben betaald”.
Wij hadden Andra in 1999 ontmoet in een kindertehuis waar we voor een ander kind op bezoek waren.
Een onderwijzeres vroeg ons Andra te helpen omdat het voor haar toekomst heel belangrijk zou zijn om goed te kunnen spreken.
Met behulp van een aantal gulle gevers en de collectes van de zondagse kerkdiensten in het Utrechtse Diakonessenhuis, konden wij toen een ingrijpende operatie betalen.
En nu stond ze daar : een sterke , jonge vrouw die vertelde over haar jeugd in het kindertehuis waar ze was gebracht door haar moeder die niet voor haar kon zorgen en waar ze weinig liefde van had ervaren.
Maar de knuffel die ze van wildvreemde mensen kreeg toen ze tien jaar was, kon ze zich nog goed herinneren !
We stonden perplex : 14 jaar geleden hadden we haar voor het eerst gezien en na haar operatie nooit meer iets van elkaar vernomen, nu konden we haar opnieuw in onze armen sluiten en die knuffel van weleer nog eens dunnetjes over doen. Andra vertelde dat ze nog steeds in het kindertehuis woont. Dat komt omdat ze nog studeert. Over een half jaar is ze klaar met haar studie Geschiedenis en hoopt ze daarin een baan te vinden. Dan zal ze ook het kindertehuis verlaten.
We mailen elkaar nu en zijn vastbesloten elkaar niet meer uit het oog te verliezen.

 

Een nieuwe koe voor de familie Arnaut.
30-08-2013

Nadat de koe “Gerda” van familie Arnaut in Mostar ( Bosnië & Herzegovina) in het najaar van 2012 overleed, besloten we een nieuwe koe voor dit getroffen gezin te kopen. De nieuwe koe, “Gerda 2” is dit voorjaar bij de familie afgeleverd en u kunt zien hoe blij de familie is met de nieuwe koe ! Klik hier voor nog meer foto’s . Het jongste dochtertje van het gezin, Ilma, heeft een stofwisselingsziekte waarvoor het gezin speciale voeding en medicijnen moet bekostigen.
Dat valt voor een jong gezin niet mee. Bovendien moeten de medicijnen opgehaald worden in Kroatië en dat brengt dan ook nog eens veel reiskosten met zich mee.

 

Een dankbare Victor Ciorchina uit Chisinau (Moldavië)
30-08-2013
Victor is al enige maanden geleden geopereerd, maar de afronding van het project is nu binnen. Zijn ouders schrijven:
Beste sponsor, Hartelijke groeten van de familie Ciorchina. We willen u laten weten dat onze zoon Victor geopereerd is aan zijn rechteroog dat ontzettend scheel was. Na de operatie kijkt hij veel beter en we zijn heel tevreden. Onze hele familie is heel gelukkig dat God onze gebeden heeft verhoord.
Wij danken u uit de grond van ons hart voor uw financiële steun die de operatie van Victor mogelijke maakte. Moge God u zegenen. Dank u wel.
Deze dank brengen we natuurlijk graag over aan u die deze operatie (mede) mogelijk maakte. En als u de familiefoto goed bekijkt ziet u dat er nog meer kinderen in dit gezin geholpen zouden zijn met een oogcorrectie. We hopen dat we hier ook binnenkort het geld voor bij elkaar hebben.

 

Koeien voor Pakistan een doorslaand succes !
09-07-2013

De verleden jaar mei gestarte actie om koeien te schenken aan families in het noorden van Pakistan, die door de aardverschuivingen en overstromingen, al hun vee en bezittingen zijn kwijtgeraakt, is een groot succes. De Pakistaanse Christelijke hulporganisatie PMS heeft inmiddels een stuk land aangekocht met enkele stallen waar de koeien, vóór zij naar de gezinnen gaan, door een veearts worden gecontroleerd en ingeënt. Eventueel kunnen ze hier ook aansterken als ze door de lange afstanden, die vaak naar de afgelegen dorpen afgelegd moeten worden, wat verzwakt zijn.
Ook worden de nog niet drachtige koeien hier bevrucht en komen dus als drachtige koeien bij de families aan. Deze families zijn door de Dorpscomité’s en mensen van PMS uitgezocht op geschiktheid om in het programma te worden opgenomen. Gekeken wordt naar de meest hulpbehoevende gezinnen zoals één-ouder gezinnen, gezinnen met gehandicapte kinderen en alleenstaande ouderen. Deze families mogen geen familie zijn van leden van het Dorpscomité om bevoordeling te voorkomen. De Dorpscomité’s houden ook toezicht op het naleven van de afspraken van het doorgeven van kalveren aan andere families en het terugbetalen van de helft van de aanschafprijs ten behoeve van de aankoop van nieuwe koeien.
Local Care heeft een plan ingediend bij de Nederlandse Ambassade om de boerderij verder te kunnen uitbreiden zodat er in de nabije toekomst een uitgebreid programma voor nog veel meer gezinnen kan worden opgezet. We wachten nog in spanning op antwoord.
De mensen in Pakistan zijn heel gelukkig met deze vorm van hulpverlening omdat ze ook zelf de handen uit de mouwen moeten steken. En dat blijken ze te kunnen !

Op bezoek
Pastor Viktor en zijn vrouw Natasha bezochten de kinderen in TB Centrum en maakten ze daar blij met wat sportartikelen en mandarijnen. Ook had hij voor wat nagellak gezorgd waar de jong dametjes natuurlijk erg blij mee waren.

 

Rommelmarkt druk en gezellig
19-06-2013
Op zaterdag 15 juni werd de jaarlijkse Rommelmarkt gehouden bij de Ontmoetingskerk in Bodegraven. Als vanouds stond daar de oliebollenkraam, de boekenkraam, allerhande hebbedingetjes, veel glas- en serviesgoed en zelfs meubels. Maar daartussen stond de stand van Local Care met de bekende koeienspelletjes zoals “Raad en naam van de koe”, “koeienvlaaien gooien”, “pittenzakken gooien” en de kinderen mochten een bekertje limonade uit de koe “melken”. Er kon ook nog een verzoeknummer gevraagd worden dat door Dirk Jan op het orgel ten gehore werd bracht en dat de aanvrager voor tien euro op cd mee naar huis mocht nemen.
De zon scheen, een enkele bui daargelaten en de sfeer was prima.
Bij het sluiten van de markt werd de naam van de koe bekend: “Amalia” . Deze naam was door één persoon geraden : Zr. Heleen Veelenturf van de Wilgenoord.
Zij kreeg de prachtige Koeientaart, gemaakt en geschonken door Petra “Teacake” Suddaby, thuisbezorgd.
Het koeienvlaaien gooien ging Peter Meijers het beste af en hij won een vlaai, Fiene Bergmans (8 jaar) won de kindersnoepzak. Bij het pittenzakken gooien waren dit resp. Frits de Jong en Teun …….
Het eindresultaat van alle Rommelmarkt activiteiten en verkopen samen bracht voor Local Care een koe
(€ 1150,00) op voor het project Pakistan. Een prachtig resultaat waar we heel blij mee zijn!
Iedereen heel hartelijk bedankt voor het meedoen bij de spelletjes op de Rommelmarkt.

 

Het grote karwei is begonnen !
31-05-2013
In Ostroh schijnt de zon, zo wel letterlijk als figuurlijk.
De mannen van het Mental Hospital zijn met hulp van verplegend personeel begonnen met het verven van de hele afdeling. Wat een verschil met de foto’s van de vorige keer. En ze zijn nog lang niet klaar, ook de badkamer wordt gerenoveerd. In de toekomst hopen we ook de slaapkamers op te kunnen knappen en ze een wat gezelliger aanzien te geven. Hier hoort u meer van !
Dank aan alle gulle gevers namens Pastor Viktor, Dr. Alexander en de bewoners van deze afdeling van het mental Hospital.

 

Er kan gewerkt gaan worden in Ostroh !
22-05-2013
Dankzij een prachtige gift van € 2150,00 van de Taakgroep Kerk In Aktie WereldWijd (KIAWW) van de Protestantse Gemeente Emmaüs in Bodegraven, kunnen de mannen van het Mental Hospital in Ostroh – Oekraïne aan het opknappen van hun, in erbarmelijke staat verkerende, badkamer gaan beginnen.
Pastor Viktor heeft het geld inmiddels op de bankrekening staan en schreef dat hij vandaag -21 mei- de benodigde materialen gaat kopen. Vakmensen gaan dan samen met de mannen van het Mental Hospital aan de slag. Arbeidstherapie en nuttige besparing van kosten tegelijk !
Pastor Viktor vraagt ons, namens de mannen, de Taakgroep KIAWW uit het diepst van hun hart te bedanken. Ze zijn getroffen door deze snelle hulpverlening en het feit dat die nieuwe badkamer nu een plaats gaat worden waar zij zich op menswaardige wijze kunnen wassen en scheren.
Wij brengen die dankbaarheid graag over: KIAWW van harte bedankt en in jullie uiteraard ook alle mensen die dit via hun ( kerkelijke) bijdrage mogelijk maakten !

 

Werkbezoek van bestuursleden Local Care aan Oekraïne
15-05-2013
Onlangs vlogen vier leden van het Local Care bestuur naar Kiev Oekraïne. Doel was om daar samen met Pastor Viktor een aantal projecten in Rivne en omgeving en in Kherson te gaan bekijken.
We brachten o.a. bezoeken aan het Algemeen Ziekenhuis (1100 bedden) in Rivne, een kinderkliniek voor TBC-patiëntjes, een internaat voor dove kinderen, twee kindertehuizen en een psychiatrisch ziekenhuis.
Bij de kindertehuizen en de dovenschool brachten we, op voorstel van Pastor Viktor, tuingereedschap en een kruiwagen, alles op de plaatselijke markt gekocht, om het terrein rondom te kunnen onderhouden en op te ruimen.
De kinderen vonden het prachtig. Ze waren erg blij dat ze iets konden doen, elke afwisseling in het dagelijks bestaan vinden ze leuk.

 

Delegatie van het Local Care bestuur naar Oekraïne
Donderdagochtend 11 april a.s. vertrekken/vertrokken 4 leden van het Local Care bestuur naar Oekraïne. Het is de bedoeling dat we de voortgang bekijken van de lopende projecten en de afwikkeling van eerder gedane projecten in Rivne bij Pastor Viktor en in Kherson bij Tanya Schröter.
Hoewel het de bedoeling was dat het voltallige bestuur deze reis zou ondernemen, kwam er op het laatste moment een kink in de kabel. Dirk Jan Warnaar moest afhaken vanwege te grote werkdruk en Greet en Gert Jan Meijers moesten thuisblijven om medische redenen. Heel jammer voor alle betrokkenen, hier en in Oekraïne.
We hechten eraan hier met nadruk te verklaren dat we deze reis voor eigen kosten maken en er geen geld van de sponsors van Local Care voor wordt gebruikt. Uw geld komt daar waar u het voor geeft !

 

Elena Pavlov kan weer lachen
10-04-2013
Na een geslaagde oogoperatie kan Elena weer lachen. Dit meisje komt uit een arm gezin met 8 kinderen dat woont in een oude, uitgewoonde woning in het Moldavisch – Roemeense grensgebied, in Sculeni. Er was geen geld om Elena te opereren, maar gelukkig heeft u ons en vooral Elena daarmee geholpen. Het gezin wordt ook op andere manieren ondersteunt, zij krijgen enkele malen per jaar de allernoodzakelijkste levensmiddelen.

 

Het gaat goed met broer en zus Cuznetov
10-04-2013
Galina en Alexandru Cuznetov werden geopereerd aan hun ogen en allebei zijn ze heel gelukkig met het resultaat.
De kinderen die in een kindertehuis in de stad Balti in het noorden van Moldavië wonen, kunnen weer meedoen met spelletjes, sporten en schoolwerk. Zij bedanken alle mensen die hieraan hebben meebetaald.

 

Supersnelle vervanging voor kapotte boiler !
24-02-2013
Nadat Pastor Viktor de noodklok had geluid omdat de enige boiler van de mannenafdeling van het Psychiatrisch Ziekenhuis in Ostrig – Oekraïne stuk was en niet meer te repareren, besloot Local Care direct geld over te maken voor een nieuwe boiler.
De mannen hadden al enkele weken niet kunnen douchen en het water voor de was en de afwas moest met keteltjes op het fornuis verwarmd worden. Een hopeloze toestand in deze koude en lange winter in Oekraïne. Gelukkig bleek ook nu dat hulp als het moet heel snel op de juiste plek terecht kan komen.
Op dinsdag 19 februari is het geld gestort en vandaag, 22 februari, is Pastor Viktor de splinternieuwe boiler af wezen leveren bij het Ziekenhuis. Morgen is er weer warm water in Ostrig, dank zij iedereen die met zijn of haar giften het werk van Local Care ondersteunt. U dus !
Namens Pastor Viktor, dokter Alexander en alle mannen van de bewuste afdeling : heel, heel hartelijk bedankt !

 

Pastor Anastasy veel beter !
08-02-2013
Tijdens het bezoek van het Zwammerdamse JostiBandOrkest aan Kiev sprak een vriendin van Pastor Anastasy Dirk Jan aan en vertelde hem dat Pastor Anastasy aan haar had gevraagd om namens hem naar het concert van de Josti’s te gaan. Dat heeft ze gedaan en kon ons zo tegelijk vertellen dat het veel beter met Pastor Anastasy gaat. Sterker : de artsen denken dat hij genezen is ! Dit is een ongelofelijke doorbraak in zijn genezingsproces en we hopen dan ook van ganser harte dat deze ontwikkeling zich doorzet en dat Pastor Anastasy zijn belangrijke werk nog lang zal kunnen doen. Wij blijven u op de hoogte houden.

 

Verdriet en vreugde bij de familie Arnaut in Bosnië-Herzegovina
08-02-2013
In het voorjaar van 2011 ontving de familie Arnaut een koe namens Local Care. Dat gaf grote vreugde voor het gezin van vader, moeder en twee dochtertjes. Vooral omdat het jongste meisje Ilma een ernstige stofwisselingsziekte heeft die dure speciale voeding noodzakelijk maakt, waren de kosten van levensonderhoud in dit gezin (te) groot.
De koe “Gerda” bracht uitkomst, er kon melk, boter en kaas worden gemaakt en verkocht en het toekomstperspectief voor het gezin werd steeds beter. Tot de koe in het najaar van 2012 stierf. Na onderzoek blijkt de koe een bepaalde bacterie bij zich gehad te hebben waaraan ze is overleden. Gelukkig had de bacterie geen invloed op het vlees en konden ze dit dus nog, als schrale troost, verwerken, gebruiken en verkopen. Maar de bron van inkomsten was weg.
Omdat Local Care inmiddels weer wat geld in de “koeienspaarpot” had zitten, besloten we dit geld voor een nieuwe koe voor de familie Arnaut te bestemmen. We zijn ervan overtuigd dat dit getroffen gezin deze nieuwe kans verdiend en we hopen het snel aan u te kunnen laten weten als de nieuwe koe is gearriveerd.

 

Kerstvieren met Pastor Viktor
08-01-2013
Kerst wordt in Oost Europa een week later gevierd dan in Nederland. Van de Kerstvieringen van het afgelopen weekend die “onze” onvermoeibare pastor Viktor heeft georganiseerd, zijn weer wat foto’s binnengekomen. Die willen we u niet onthouden.
Eerst was er de Kerstviering in zijn eigen kerk, in de catacomben van het gebouw van de Gereformeerde Kerk in Rivne. Jongeren en ouderen vinden daar hun plek en muziek neemt een grote plaats in de diensten in.
Daarna ging de rit van 50 km. over besneeuwde wegen naar Ostrig, naar het psychiatrisch ziekenhuis. Ook hier werd Kerst gevierd en was iedereen erg blij met de aanwezigheid van pastor Viktor en zijn vrouw Natasha. En natuurlijk met alle lekkers en de warme sokken !
Tot slot brachten zij een bezoek aan de kinderen van het TB-centre. Hier wonen kinderen voor langere tijd om behandeld te worden voor de tuberculose, die nog in veel Oost -Europese landen voorkomt. Door de onvoldoende vitaminen die de kinderen binnen krijgen zijn ze extra gevoelig voor allerlei kwalen en ziekten. Een lichtpuntje vormt het regelmatige bezoek van Viktor en Natasha met deze keer veel lekkers namens Local Care.

 

Feest op de scholen
30-12-2012
Het schooljaar werd door kinderen en leerkrachten van de scholen in Chudel en op de Dovenschool in Rivne weer vrolijk uitgeluid.
Deze jaarlijkse happening vindt plaats tijdens de donkerste tijd van het jaar en leidt ook het nieuwe jaar in.
Vrolijkheid alom en pastor Viktor was ook hier aanwezig om deelgenoot te zijn van de festiviteiten. Met natuurlijk iets gezonds en lekkers om van te smullen !
Klik hier voor de foto’s.

 

Winter in Oekraïne
30-12-2012
Pastor Viktor is ook nu weer door de sneeuw en over gladde, natte wegen naar Ostrig gereden om samen met de mannen die daar verpleegd worden een fijne middag te hebben. Het met elkaar iets lekkers eten, het luisteren naar het kerstevangelie en het uitdelen van de jaarlijkse kersttractaties is een heerlijke doorbreking van de dagelijkse routine. Zoals meestal was ook nu Dr. Alexander daar weer bij. Deze afdelingsarts heeft veel respect voor de trouw van pastor Viktor en waardeert zijn inspanningen voor de mannen enorm. Dankzij de maandelijkse giften van Local Care kan pastor Viktor dit belangrijke werk blijven doen.

 

KERSTCONCERT – Een pracht-avond met een fantastisch resultaat.
Vrijdagavond 21 december bezochten zo’n 200 belangstellenden het Local Care Kerstconcert, verzorgd door projectkoor Anthem, de 14-jarige solist Jan van Bruggen en Dirk Jan Warnaar. Projectkoor Anthem schitterde in oude en nieuwe Christmas carols, Jan ontroerde met zijn liederen en voordracht en samen zongen de bezoekers de sterren aan de hemel, begeleidt door Dirk Jan aan het prachtige Van Leeuwen orgel Tot ieders verrassing had de inzameling voor het Local Care Koeienproject een opbrengst van 1270 euro, waarmee opnieuw een Pakistaans gezin kan worden geholpen met een koe.
Local Care dankt alle medewerkenden voor hun belangeloze inzet!

 

Winterfeestje in de kindertehuizen van Chudel
06-12-2012
Pastor Viktor en zijn vrouw Natasha waren te gast bij een aantal vrolijke kinderen in Chudel :
zij hadden een voorstelling voor hun medeleerlingen in elkaar gedraaid en
gaven daar met flair gestalte aan.
Vrolijke gezichten alom en een traktatie mocht natuurlijk niet ontbreken.

 

Pastor Anastasy houdt vol
15-11-2012
Ondanks de leukemie die zijn gezondheid ernstig ondermijnt, is Pastor Anastasy zoveel als hij kan aan het werk.
Dat betekent dat hij regelmatig voorgaat in de door hem georganiseerde kerkdiensten op de afdeling gynaecologie en verloskunde van het Luchansky ziekenhuis in Kherson – Oekraïne. Hij begeleidt zwangere vrouwen die soms in ernstige gewetensnood zijn omdat ze onbedoeld zwanger zijn geraakt en zo arm zijn dat ze onmogelijk voor nog een kind kunnen zorgen. Door regelmatige gesprekken met hen, het verstrekken van informatieve lectuur en naast hen te staan in hun zorgen is hij inmiddels een niet weg te denken vertrouwenspersoon in het ziekenhuis. Dat is wel eens anders geweest.

 

Oogoperatie van Alexandra Gromova geslaagd
13-11-2012
Via Zending over Grenzen kregen we een bedankbriefje en een foto van Alexandra Gromova die heel blij is dat zij aan een ernstige oogafwijking is geopereerd.
De foto is van vlak na de operatie maar de artsen zijn er van overtuigd dat wat nu nog scheef staat, binnenkort helemaal bij zal trekken en Alexandra de wereld zal kunnen zien zoals hij is.
Een ongelofelijke verbetering met haar oude situatie.
Local Care (en dus ook u!) wordt heel hartelijk bedankt door Alexandra en haar ouders.

 

Medewerker PMS ernstig gewond
13-11-2012
Vanuit Pakistan kregen we het verontrustende bericht dat de verpleegkundige Shabaz Akhter van de medische post in het noordwesten van Pakistan, bij wie Dirk Jan en Marianne gelogeerd hebben tijdens hun reis verleden jaar november, een ernstig ongeluk heeft gehad.
Een spoedoperatie in Islamabad was noodzakelijk om te voorkomen dat Shabaz verlamd zou raken of zelfs zou overlijden. Het geld voor de operatie, zo’n 3500 euro, hadden Shabaz en zijn vrouw natuurlijk niet en daarom werd er een beroep op ons als Local Care gedaan.
Gelukkig heeft Local Care een “noodfonds” voor acute gevallen en waren er wat spontane giften zodat we 1500 euro konden meebetalen. Samen met een andere Nederlandse gift én het bijeen verzamelde geld van collega’s van PMS, was het genoeg om de operatie te bekostigen en inmiddels is Shabaz geopereerd.
De operatie is goed verlopen en het ziet er naar uit dat Shabaz uiteindelijk vrijwel geheel zal herstellen en zijn werk t.z.t. weer op kan gaan pakken in de onherbergzame gebieden van het hoge noorden.
We hopen op spontane giften om ons “Noodhulppotje” weer gevuld te krijgen. Doet u mee ?
Alvast hartelijk bedankt.

 

Opnieuw een audiometer voor ziekenhuis in Kherson.
29-10-2012
Tanya Schröter mocht afgelopen week opnieuw een audiometer, gereviseerd en geleverd door Hans Slappendel van Veenhuis Medical Audio in Gouda, afleveren bij het Luchansky Ziekenhuis in Kherson.

 

Oogoperaties
26-10-2012
Lidia Botezatu uit Moldavië is geopereerd aan haar linkeroog. Ze is er erg blij mee en kan aan”zien”lijk beter kijken. Weer een meisje dat gelukkig is gemaakt en voor de rest van haar leven van deze operatie profijt van zal hebben.
En als u denkt : kon het niet nog beter ? dan is het antwoord dat het oog vaak zo lang scheef heeft gestaan dat het even duurt voor het na de operatie is bijgetrokken.
Dat is ook te zien bij de tweeling Daniel en Dimitru Isac. Zij werden “gespot” door Ina Pater van de stichting Zending over Grenzen toen zij met sponsors door Moldavië reisden.
De foto’s zijn niet heel scherp maar Ina verzekerde ons dat zij dolblij zijn met hun geslaagde operatie. Dit werd bevestigd door de klassenleerkracht en de directeur van de school : “Het leven van deze kinderen verandert heel erg als zij beter zicht hebben. Ze genieten zichtbaar van alles om hen heen, dit was een prachtig geschenk voor deze jongens !”.

 

De oogst is binnen.
23-10-2012
Reden tot dankbaarheid ! Pastor Viktor bracht weer fruit, lekkernijen en veel aandacht naar de mannen van het psychiatrisch ziekenhuis. Viktors vrouw Natasha hielp met het klaarmaken van het eten en zij was, zoals altijd, de stille kracht op de achtergrond van het werk van pastor Viktor. Samen verzetten zij bergen werk voor deze, vaak vergeten, mannen van Ostrig.

 

Het koeienproject in Pakistan loopt goed.
23-10-2012
Zoals u vorige maand al heeft kunnen lezen hebben we al voor een aantal gezinnen in Pakistan koeien kunnen kopen. Nu staan we al op een totaal aantal van 8 koeien ! De gezinnen zijn dolgelukkig dat hen weer een kans op een nieuwe toekomst is geboden.
Alle gevers heel hartelijk dank.

 

Dank zij u…
23-10-2012
…konden er weer twee jonge mensen in Moldavië aan hun ogen worden geopereerd : Vadim Damian, net twintig jaar, raakte met een potje voetbal ernstig aan zijn oog geblesseerd. Alleen een operatie kon het oog redden en dat konden wij, dankzij uw bijdragen aan Local Care, voor hem betalen.
Ook de 11-jarig Elena heeft ernstige oogproblemen. Zij komt uit een groot gezin waar geen geld is voor de kosten van een oogoperatie en zij wordt deze maand aan haar oog geopereerd.
Verder hebben wij nog voor twee kinderen aanvragen liggen : de 17-jarige Victor Ciorhina en de 4-jarige Aveli Filipenco (zie foto). Met uw hulp kunnen wij ook hen helpen.
Alvast heel hartelijk bedankt namens de kinderen en hun ouders.

 

Handen uit de mouwen voor warme kinderhandjes, voetjes en hoofdjes…
03-10-2012
Voor de komende winter willen wij graag aan alle mensen die de breipennen of haaknaalden kunnen hanteren, vragen om kindermutsen, wanten, sokken en sjaals te breien of te haken.
Het kan in de Oost-Europese winters erg koud zijn en dan zijn deze warme kledingstukken onontbeerlijk.
Het mag voor kinderen van alle leeftijden, tot een jaar of zestien, zijn.
Lieve mooie, maar ook stoere jongensachtige mutsen, wanten, sjaals en sokken, alles is heel welkom, maar wel graag nieuw gebreid, gehaakt of, als het breien of haken echt niet lukt, gekocht.
Zending over Grenzen gaat weer voor het transport naar Oost Europa zorgen. Zullen wij zorgen dat ze hun vrachtwagen goed gevuld krijgen ?

 

Zomer in Ostrig
03-10-2012
Voor de mannen van het psychiatrisch ziekenhuis in Ostrig was de zomer lang en warm. Weinig dingen die de dagelijkse sleur doorbreken en dan rest je niets anders dan te wachten op het bezoek van Pastor Viktor. En die komt altijd met een verrassing.
Deze keer bracht hij watermeloenen mee ! Wat een feest.
Ook deze activiteiten van Pastor Viktor worden mogelijk gemaakt met uw bijdragen.

 

Ook Zomerkamp voor de kinderen in Rivne
03-10-2012
Van Pastor Viktor ontvingen we nog wat leuke foto’s van het deze zomer gehouden zomerkamp voor de kinderen van twee kindertehuizen in Chudel, in de buurt van Rivne.

 

Nieuwe kussens bij begin nieuw schooljaar
02-10-2012
In Kherson is het nieuwe schooljaar goed begonnen met nieuwe kussens voor de kinderen van het Doveninstituut. Local Care medewerkster Tanya Schröter bracht op 1 September, altijd een heel feestelijke dag op de scholen in Oekraïne, deze kussens mee.
In de diverse speeches werd Local Care weer van harte bedankt en van de op de foto getoonde hartjes is er inmiddels één per post in Bodegraven bezorgd, tezamen met een lieve, door de kinderen gemaakte, bedankkaart. Ook de eerder geschonken audiometer en de klasse-apparatuur werd weer genoemd als grote steun voor dit bijzondere onderwijs.
Vaste sponsoren, incidentele giften-overmakers en alle anderen die deze kinderen op welke manier dan ook steunen: van harte bedankt !

 

De eerste drie Local Care- koeien in Pakistan afgeleverd.
21-08-2012
Deze maand ontvingen we het rapport en de foto’s van de aflevering van de eerste drie Local Care-koeien door PMS in Charsadda – Pakistan. Prachtig om te zien hoe het hele dorp, bij de families die de koe krijgen, betrokken is. De dorpsraad (VDC-Village Development Committee) beslist over welk gezin de koe krijgt. Leden van de VDC en hun familie mogen geen belanghebbenden zijn, zodat er eerlijk beslist wordt. Ook moeten de nieuwe eigenaren een contract tekenen waarin ze beloven het geld van de aanschaf van de koe terug te betalen. PMS zorgt er via sponsors voor dat het geld voor de aanschaf beschikbaar komt en dat de koop en verkoop, vervoer en vaccinaties betaald worden. Ook de overdracht van de kalveren die hopelijk geboren gaan worden wordt door de VDC geregeld en zij beslissen waar het het meest nodig is.
Op de foto’s is te zien dat de koeien van ver worden opgehaald, want het is al donker als ze op de plaats van bestemming aankomen.

 

Marina/Anastasia Cocostirca klaar met sanatoriumbehandelingen
21-08-2012
Al jaren sukkelt de nu 12-jarige Marina Anastasia Cocostirca (die in het kindertehuis Marina werd genoemd, maar door haar moeder Anastasia (of Natasja of Nastea, om het makkelijker te maken)) met haar gezondheid. Ze werd geboren met een misvormde voet, maar door geldgebrek is daar toen niets aan gedaan. Jaren later kon ze, met financiële hulp van Local Care i.o. voor de eerste keer geopereerd worden (in 2005). Omdat haar gestel erg zwak is heeft ze enkele jaren daarna steeds een aantal maanden per jaar in een sanatorium behandelingen ondergaan. Onlangs werd ze aan een zorgvuldig lichamelijk onderzoek onderworpen omdat er aan epilepsie werd gedacht. Dat is niet het geval, maar Anastasia blijft veel te klein voor haar leeftijd en zij blijft voorlopig onder medische controle. Met verdere medische ingrepen aan haar te korte been willen de artsen nog even wachten, waarschijnlijk tot na haar puberteit.
Zij en haar moeder zijn erg dankbaar voor de voortdurende ondersteuning vanuit Local Care. En wij blijven haar volgen !

 

Appelboomproject
21-08-2012
In de Protestante Gemeente Emmaüs in Bodegraven is verleden jaar, in het kader van de Appelboomprojecten, een actie van start gegaan voor oogoperaties van blinde- en slechtziende kinderen in Moldavië.
In de zomermaanden kregen wij bedankbrieven binnen van in totaal 9 kinderen, die door de giften aan het Appelboomproject van het afgelopen jaar, aan hun ogen konden worden geopereerd.
Voor sommige kinderen (Galina en Alexandru Cuznetzov) bleek ook een tweede, duurdere operatie noodzakelijk en ook dát geld werd bij elkaar gebracht. In totaal ging het om bijna achtduizend euro d.m.v. collectes en spontane giften. Een fantastisch bedrag !
Eén van de kinderen schreef : “Mijn droom is uitgekomen, ik kan beter zien, dank u wel !”
De directrice van Instituut waar de kinderen verblijven vermeldde in haar jaarrapport de voortdurende ondersteuning van Local Care. Omdat de resultaten van de operaties zo snel nog niet duidelijk zichtbaar zijn houdt u de foto’s van ons tegoed, maar namens Lidia Botezatu (13 jaar), Alexandru Condrea (16 jaar), Andrei Jigan (18 jaar), Alexandra Gromova (11 jaar), Alexei Turcan (15 jaar), Vadim Damian (18 jaar), Elena Pavlov (11 jaar) en broer en zus Galina 9 (jaar) en Alexandru (11 jaar) Cuznetzov, héél, héél hartelijk dank voor alle grote en kleine giften.
U gaf aan deze kinderen in Moldavië een geschenk waar ze nooit op hadden durven hopen : een beter zicht in hun ogen en daarmee een reële kans op een zelfstandiger toekomst.

 

Elmir Fejzic
21-08-2012
Elmir Fejzic uit Bosnië – Herzegovina, die al eerder met schoolmateriaal werd geholpen, heeft nu ook zijn schoolboeken voor het tweede studiejaar in Mostar kunnen aanschaffen.
Hij is hier heel blij mee en bedankt alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt.

12-jarige Ihtesham na hartoperatie geholpen met medicijnen van Local Care
21-08-2012
Tijdens het bezoek van Dirk Jan en Marianne aan de streek Charsadda in Pakistan (nov. 2011)kwamen ze in gesprek met de vader van de 12- jarige Ihtesham. Ihtesham had dringend een hartoperatie nodig als hij wilde blijven leven. De vader verkocht zijn enige koe om de operatie te kunnen betalen.
Maar daarmee was hij er nog niet. Alle medicatie en verbandmiddelen die Ihtesham nodig had na de operatie en gedurende zijn revalidatie, moest zelf betaald worden. Een onmogelijke opgave, en dus was Ihtesham nog niet geopereerd. De toezegging aan vader Fazal Alam dat Local Care deze kosten op zich zou nemen werd met ongeloof en dankbaarheid ontvangen.
Nu is Ihtesham geopereerd en het gaat goed met hem. Een mooi jongetje die de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet. Mede dankzij u !

 

Laatste schooljaar voor Oksana
07-08-2012
De 18 – jarige Oksana Forkush is een getalenteerde scholiere. Zij hoopt volgend jaar naar de Kunstacademie te gaan om d.m.v. haar talent in haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Zij moet hier voor nog één jaar school- en reisgeld betalen, daarna krijgt ze een studietoelage van de staat. Omdat Oksana’s (alleenstaande) moeder geen geld heeft en opgenomen is in een psychiatrische instelling, heeft Local Care de afgelopen twee jaar bijgedragen in haar studiekosten. En natuurlijk wil Local Care ook haar laatste schooljaar financieel mogelijk maken.
Oksana’s school schreef een bedankbriefje naar Local Care mét een foto van deze prachtige jonge vrouw en drie foto’s van haar werkstukken van het afgelopen jaar.

 

Vijfde audiometer in Oekraïne afgeleverd
07-08-2012
Toen onze medewerker Hans Schröter in het ziekenhuis in Kherson lag, kwam het gebrek aan goede medische apparatuur ter sprake. Onder andere het gebrek aan een audiometer, zodat alle onderzoeken door een ander ziekenhuis ( waar al eerder een “Local Care”audiometer was afgeleverd), uitgevoerd moesten worden. Hans beloofde toen dat hij ook voor dit ziekenhuis zijn best zou doen.
Exact in dezelfde week kreeg Local Care een aanbod van Hans Slappendel van Veenhuis Medical Audio in Gouda. Er was weer een gereviseerde audiometer beschikbaar. Of er belangstelling voor was ?
Zo heeft Hans Schröter in de laatste week van zijn leven nog kunnen bemiddelen in het krijgen van een professionele audiometer voor het ziekenhuis waar hij enkele dagen later zou overlijden. Verleden week heeft Hans’ weduwe Tanya de audiometer overhandigd aan de dankbare audiologe Tanya Danilova en kinderverpleegkundige Irena Olefirenro van het Lukasziekenhuis in Kherson.
Ook voor Tanya Schröter zal de herinnering aan haar man op deze manier heel tastbaar blijven.

 

Zomerkamp in Oekraïne
31-07-2012
Pastor Viktor en zijn vrouw Natasha hebben ook dit jaar weer een zomerkamp georganiseerd voor de kinderen uit de kindertehuizen van Klevan en Chudel.
150 Kinderen werden 10 dagen lang niet alleen met verwend met fruit, snoep en gezond eten, maar ook met nieuwe schoenen, nieuwe kleren, hygiëne artikelen zoals zeep en tandpasta, spelletjes, kleur- en leesboeken. Ook werd er naar hartenlust buiten gespeeld, gezwommen, theater gemaakt en werd er naar elkaar geluisterd en met elkaar van gedachten gewisseld.
De kinderen zijn deze persoonlijke aandacht absoluut niet gewend en genieten daar volop van.
Pastor Viktor liet weten de sponsors van Local Care dankbaar te zijn voor het financieel mogelijk maken van dit zomerkamp voor deze kinderen. Bij deze brengen we dus zijn dank, en die van de kinderen, aan u over.

 

Stralende Rommelmarktdag met fantastische resultaten
02-06-2012
Op zaterdagochtend 2 juni werd de jaarlijkse rommelmarkt gehouden bij de Ontmoetingskerk. De kerk deed haar naam eer aan, want een ontmoeting werd het ! Velen waren gekomen om een buitenkansje op de kop te tikken bij de tweedehandsspulletjes, vele anderen om te genieten van het mooie weer onder het genot van een hapje, een drankje, een praatje en een spelletje. Voor de spelletjes, natuurlijk met als thema “de koe”, had Local Care gezorgd. Kinderen en volwassenen konden limonade uit een koe “melken”, met koeienvlaaien gooien en zandzakken door de gaten van een weilandtafereel gooien.
Natuurlijk ontbrak het “Raad de naam van de koe” niet. De naam van de koe was Tanja, een naam die zowel in Nederland als in Pakistan voorkomt, deze naam werd niet geraden maar “Tara” kwam daar het dichtste bij, ingevuld door de heer of mevrouw Van der Vliet, Leidsche Poort 15.
De namen van de overige drie winnaars van het ludieke “Koeboek” werden blindelings uit de doos gehaald door Henny van de Meeberg, dit waren Dini de Graaf (Bella), Robbert Groenendijk (Klara) en Gijs van Vreedendaal (Klaartje 2). Van harte gefeliciteerd !
Maar liefst 19 keer werd de naam Clara / Klara / Klaartje ingevuld en was daarmee koploopster. Bertha, al dan niet genummerd van 1 tot 23, was een goede tweede met 11 stemmen. Erg originele namen waren er ook : Stan (van Paki-stan), Clarabella en Gekke Gerrit zijn hiervan enkele voorbeelden.
Bij het “Koeienvlaaien gooien” ging de prijs, een echte, overheerlijke Limburgse vlaai, naar Ingrid van Deursen, zij gooide 5 koeienvlaaien in 1 keer goed in de bak. Bij de kinderen gooiden Ilse v.d. Vlist (10 jaar) en Francis van ’t Hof (7 jaar) 4 van de 5 koeienvlaaien goed. Zij kregen allebei een smikkelzak.
“Zandzakken gooien” ging Fred Voortman het beste af, met 400 punten was hij onverslaanbaar voor zijn tegenstanders en ook hij verdiende een smulvlaai. Lieke Bergsma (8 jaar) en Yunes (7 jaar) gooiden allebei maar liefst 225 punten en verdienden daarmee ook een smikkelzak.
Bij de info-kraam van Local Care werden veel mensen op de hoogte gebracht van de “Koeien voor Pakistan” actie en tot onze grote vreugde mogen we wel verwachten dat er minstens één gezin in Charsadda – Noord Pakistan heel erg gelukkig zal gaan worden.
En hopelijk nog meer gezinnen, want de totale opbrengst van deze dag overtrof de verwachtingen van de organisatoren.
We wachten vol spanning af wat de “schone” opbrengst zal zijn en hoeveel Local Care daarvan gaat krijgen voor de koeienprojecten.
In ieder geval willen we alle bezoekers, organisatoren en medewerkers van de rommelmarkt die ons op enigerlei wijze hebben geholpen om deze dag zo fantastisch te laten verlopen, heel, heel hartelijk bedanken. U was geweldig !

 

Einde schooljaar feestelijk gevierd
02-06-2012
In Ostrig namen de dove kinderen en jongeren afscheid van het schooljaar en soms ook van de school. Met feestelijkheden en presentjes werd deze traditie in ere gehouden. “Onze” Pastor Viktor was uitgenodigd om te speechen. Vanwege zijn vele verdiensten, ook namens Local Care, viel de eer hem dit jaar te beurt.
Uiteraard werden zijn bemoedigende woorden aan de schoolverlaters door een gebarentolk vertaald en was er limonade en snoep.

 

Oogoperaties
22-05-2012
Alexandru Cuznetov, 11 jaar, en zijn zusje Galina van 9 jaar wonen in een tehuis voor blinde- en slechtziende kinderen in Balti, een stad in het noorden van Moldavië. Galina en Alexandru hebben beiden ernstige, aangeboren afwijkingen aan beide ogen.
Stichting Local Care kon door bijdragen van het Appelboomproject van de PKN in Bodegraven de kinderen aan één oog laten opereren,
maar bij nader onderzoek bleek dat de beide andere ogen een nog veel ingrijpender en duurdere operatie nodig hebben. De kinderen moeten daarom opnieuw en langer opgenomen worden in het ziekenhuis in de hoofdstad Chisinau en zijn er extra kosten voor medicijnen, verbandmiddelen en de reis- en verblijfkosten voor de kinderen en hun begeleider. Omdat de ouders van Galina en Alexandru werkeloos zijn en de vader bovendien chronisch ziek is, kunnen deze de operaties die op ruim € 1050,- per kind komen, onmogelijk betalen.
Stichting Local Care heeft zich garant gesteld voor de totale kosten van de operaties, er op vertrouwend dat velen hieraan willen bijdragen. Wat zou het geweldig zijn als we Galina en Alexandru het licht kunnen teruggeven in hun ogen en zij straks niet meer afhankelijk zijn van anderen maar zelfstandig door het leven kunnen gaan.
Op de vraag aan Galina wat haar allerliefste wens is, gaf zij het antwoord ;
“Een pop die echt helemaal alleen voor mij is “.
Gaan u en Stichting Local Care ervoor zorgen dat zij die pop ook echt zal kunnen zien ? Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw gift.

 

Pastor Viktor
21-05-2012
Pastor Viktor is weer op bezoek geweest bij “zijn” mannen van het psychiatrisch ziekenhuis in Ostrig. Omdat de mannen verzot zijn geraakt op puzzelen, is de verzameling puzzels wat aangevuld. Maar ook de limonade en de koekjes waren meer dan welkom !

 

Grote actie van start : Koeien voor Pakistan : loei -goed !
07-05-2012

Tijdens het bezoek van Dirk Jan en Marianne aan Pakistan in november 2011 zagen zij dat heel veel Pakistaanse families op het platteland hun huis, land en vee kwijtgeraakt waren door de overstromingen en aardverschuivingen van 2010 en 2011.
De Pakistaanse christelijke hulporganisatie PMS heeft daar fantastisch werk verricht door voor ruim honderd families een stenen huisje te bouwen zodat er geen angst meer hoeft te zijn voor het opnieuw wegspoelen van hun huis. Maar er moet ook gegeten worden en daarom besloot Local Care om PMS voor te stellen om met koeienprojecten te gaan beginnen.

 

Grote schoonmaak in Oekraïne
07-05-2012
De jongeren van het Doveninstituut in Ostrig – Oekraïne hebben hun jaarlijkse schoonmaak – en opruimactie in de bossen van Ostrig twee weken later gehouden dan andere jaren. Door het slechte weer was er eerder nog niet veel te beginnen, maar afgelopen weekend was het zover.
Onder leiding van de onvermoeibare pastor Viktor trokken ze eropuit om afval te verzamelen en dode takken op te ruimen. Een klus die ze jaarlijks op zich nemen in de week voor Pasen maar die nu door de weersomstandigheden wat later moest plaatsvinden. Het ging gepaard met veel pret en natuurlijk moest er ook geposeerd worden voor de foto’s.

 

Bestuur Local Care bezoekt sponsordag in Almere
27-04-2012
Het bijna voltallige bestuur van Stichting Local Care bracht op 20 april een bezoek aan het hoofdkantoor van Zending over Grenzen in Almere. Daar was een groot aantal sponsoren aanwezig waarvan de meesten op enigerlei wijze projecten van Zending over Grenzen ondersteunen.
Voor Local Care zijn dat met name de oogoperaties voor kinderen in Moldavië. De aanwezigen werden voorgelicht over de manier van werken van deze stichting en ook de verschillende projecten en landen werden belicht. Speciale aandacht was er voor Miona Boskovic uit Mostar, Bosnië-Herzegovina. Zij vertelde over de koeienprojecten, de gaarkeukens voor ouderen en de familie -ondersteunende programma’s. In de middagpauze konden de aanwezigen een broodje eten en een wandelingetje door het gebouw maken. Zo werd ook magazijn met hulpgoederen bezocht en werd er gekeken hoe de ingezamelde kleding gesorteerd en verwerkt werd.
Nieuw in het magazijn waren de prachtige wandschilderingen die door medewerkster Mandy de Boer waren aangebracht. Na de middagpauze en verdere uitleg over de verschillende aspecten van het werk vertrok een ieder met een voldaan gevoel huiswaarts. Een prima dagje teambuilding !

 

Belangrijke bezoekjes
17-04-2012
Pastor Viktor en zijn vrouw Natasja gingen ook deze maand op bezoek bij de ernstig zieke kinderen van het Kinderziekenhuis. Zij brachten weer een klein beetje zon in hun bestaan. Iets om mee te knuffelen en te spelen en natuurlijk iets lekkers. De bezoeken worden altijd erg gewaardeerd door de kinderen en hun ouders en niet alleen om de kadootjes maar vooral ook omdat Pastor Viktor altijd een bemoedigend woord voor de kinderen en hun ouders heeft. Een mooie, maar dankbare taak.

 

Ook in Ostrig werd het Paasfeest gevierd
17-04-2012
Zoals elke twee weken, en nu zelfs twee weken achter elkaar, bracht Pastor Viktor een bezoek aan de mannen van het psychiatrisch ziekenhuis in Ostrig. Onder de paasmaaltijd werd er door Pastor Viktor uit de Bijbel gelezen en deelde zijn vrouw Natasja lekkers rond. Ook het personeel van het ziekenhuis werd niet vergeten.

 

Pasen in Oekraïne
13-04-2012
In Oost Europa valt Pasen dit jaar een week later dan bij ons. Maar Pastor Viktor in Rivne – Oekraïne was al de hele week op pad om namens Local Care de kinderen van het Tuberculose-centrum en de mannen van het psychiatrisch ziekenhuis in Ostrig van nieuwe kleren, christelijke lectuur, knuffels en fruit te voorzien.
Samen met zijn vrouw Natasja deelt hij ook puzzels uit uit, waar de mannen in Ostrig dol op blijken te zijn. In het psychiatrisch ziekenhuis wordt niets voor hen gedaan op het gebied van arbeids – of bezigheidstherapie, recreatie of ontspanning.
Een bezoekje, een praatje, wat aandacht : Pastor Viktor heeft er zijn levenswerk van gemaakt om er voor deze, bijna vergeten, mensen te zijn. Een prachtige invulling van wat hij als zijn opdracht ziet. En wij zijn blij dat wij, met elkaar, hem in deze mooie taak kunnen helpen.

 

Bijna lente in Ostrig
15-03-2012
Nu de ergste kou verdwenen en de sneeuw gesmolten is, kan Pastor Viktor “zijn” mensen in het psychiatrisch ziekenhuis in Ostrig weer bezoeken en voorzien van wat lectuur, toiletspullen en vitaminepreparaten.
Deze bezoeken worden altijd zeer gewaardeerd en afdelingsarts dr. Alexander is blij met deze afleiding en aandacht voor de mannen.

 

Feest voor de kinderen in kindertehuis.
11-03-2012
Het is altijd feest voor de kinderen in de kindertehuizen Chudel en Ostrig als pastor Viktor met zijn vrouw Natasha en medewerkers langs komt. Altijd hebben ze een verrassing bij zich. Een sinaasappel b.v. !
Wat uitzonderlijk om fruit te krijgen. Zeker als het gaat om fruit uit een ver, warm land. En dan zomaar een boekje of een knuffelbeest ontvangen, wanneer gebeurt je dat als je wees bent en in één van de tienduizenden kindertehuizen in Oekraïne woont ?
Dus sponsort Local Care Pastor Viktor Zaychuk en zijn team om bij die kinderen én de kinderen van het Doveninstituut én de kinderen van het Tuberculoseziekenhuis én de mannen van het psychiatrisch ziekenhuis af en toe de zon te laten schijnen !
Een dankbare taak.

 

Barre winterkou in Oekraïne
19-02-2012
De mensen in Oekraïne hebben het de afgelopen weken zwaar gehad. Er lag zoveel sneeuw en het was zo koud dat mensen niet meer naar hun werk konden.
Ook Pastor Viktor kon niet op pad naar “zijn” patiënten van het psychiatrisch ziekenhuis in Ostrig. Toen hij zich dan ook gisteren (17 februari) weer op weg waagde met zijn auto vol met spullen werd hij met gejuich binnen gehaald. Niet alleen bracht hij het gebruikelijke extraatje zoals fruit en snoeperijen, maar hij had deze keer ook splinternieuwe kasten voor de bewoners. Zo heeft nu iedereen een eigen plekje voor zijn spullen, een ongekende luxe in het leven van deze mensen.
Pastor Viktor bedankt Local Care dan ook namens hen, het leven wordt zo beetje bij beetje draaglijker. Ook dankzij u !
De afdelingsarts Dr. Alexandr werkt al jaren met deze groep mensen en is blij met de contacten met Pastor Viktor. Dankzij de pastorale en praktische hulp van Pastor Viktor en de financiële steun van Local Care weten de patiënten, maar ook de artsen en verpleegkundigen zich gekend en gewaardeerd. En wie wil dat nou niet ?

 

Elmir uit Bosnië-Herzegovina kan weer naar school !
18-01-2012
Dankzij Local Care kan Elmir Fejzic naar de middelbare school in Mostar. En dat is niet vanzelfsprekend.
Elmirs’ ouders zijn gedurende de Balkanoorlog uit hun huis gejaagd en op de vlucht geslagen.
Na de oorlog kregen zij, als erkende slachtoffers, een stukje land van de overheid waar zij hun eigen huis op moesten zien te bouwen. Dat is gelukt. Vader Fejzic heeft jarenlang gewerkt bij een bouwonderneming en kon zo , letterlijk steen voor steen, zijn eigen huis bouwen. Toen Dirk Jan en Marianne daar jaren geleden voor het eerst waren, stonden alleen de buiten- en binnenmuren er en was er een bankstel en een paar losse kastjes.
Bij ons bezoek in zomer 2011 was het huis zo goed als af. Met slaapkamers en een complete keuken.
Maar de vier kinderen Fejzic wilden graag naar school. Dat kost voor de basisschool al 250 euro per jaar, maar er wordt wel eens een oogje dichtgeknepen als een gezin echt geen schoolgeld kan betalen.
Voor de schoolkosten van het voortgezet onderwijs moet echter wel met klinkende munt betaald worden.
Gelukkig kon Local Care, dankzij de sponsors, de kosten voor Elmir betalen en kan hij nu de dagelijkse wandeling van anderhalf uur naar Mostar ondernemen.
Heel veel dank aan de gulle gevers.

 

Ook in Chudel – Oekraïne vieren de kinderen het Winterfeest !
29-12-2011
Aan het einde van het jaar worden de kinderen van het kindertehuis in Chudel ook weer verwend met lekkernijen en een heus zang- en dansspel, opgevoerd door de oudere kinderen.
Local Care zorgde, via pastor Viktor, voor het lekkers.
Het eindejaarsspel is een ontmoeting tussen kerst, het afscheid van het oude jaar en de verwelkoming van het nieuwe jaar. Er wordt gespeeld, gedanst en gezongen en allen zijn vol hoop voor een goed nieuw jaar!

 

Ook in Kherson was het feest ! Hans en Tanya Schröter brengen verslag uit :
28-12-2011
Vandaag zijn we op visite geweest bij de kerstviering van de oncologische afdeling van het Centrale Ziekenhuis in Kherson. Voor de goede orde, dit ziekenhuis is dus een ander ziekenhuis dan het kinderhospitaal waar we eind vorig jaar de gereviseerde audiometer hebben afgeleverd en waar we, net als bij dit ziekenhuis, ook speelgoed en knutselmateriaal hebben gebracht. Dit materiaal is hard nodig om de kinderen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis creatief bezig te houden en hun talenten te stimuleren.

 

Kerstfeest op de Dovenschool in Oekraïne.
27-12-2011
Hoewel het eigenlijke kerstfeest in Oekraïne pas in januari gevierd wordt, zijn er al wel feestelijke vieringen op de scholen geweest.
Zo ook op de Dovenschool in Ostrig waar pastor Viktor en zijn team voor snoeperijen en een grote hoeveelheid boeken zorgde. Ook brachten zij kerstpakketten bij weduwen en arme gezinnen en de blijdschap en dank daarvoor was groot.
Mede dankzij de maandelijkse giften van Local Care voor het werk van pastor Viktor en zijn vrouw Natasha onder de kinderen van de weeshuizen en de kinderen van de Dovenschool, kunnen ook zij een fijne kerst beleven.

 

Nieuwe lakens voor Ostrig!
26-10-2011
Na de wasmachine, waar de medische staf en de patiënten erg blij mee waren, konden er nu nieuwe lakens worden gebracht bij de mannenafdeling van het psychiatrisch ziekenhuis in Ostrig – Oekraïne.
Graag helpen ze de lakens, die door pastor Viktor werden gebracht, mee naar binnen te sjouwen.

 

Weer speelmateriaal voor kinderen in het ziekenhuis in Kherson – Oekraïne.
26-10-2011
Omdat de vorige levering van speel- en knutselmateriaal een groot succes was hebben Hans en Tanya Schröter opnieuw knutselmateriaal, spelletjes en speel – leermateriaal naar de kinderafdeling van het ziekenhuis in Kherson gebracht.
De kinderen zijn soms voor lange tijd, revalidatie en herstel, in het ziekenhuis en tot voor kort was hier niets, helemaal niets om zich mee te vermaken. Nu wordt er onder leiding geknutseld en gespeeld.
Voorbeelden van items diede kinderen bezighouden komen tot uitdrukking in werkstukjes.

 

Wasmachine voor psychiatrische instelling Ostrig
01-10-2011
Omdat de kleding van de mannen in de instelling maar één keer per maand (u leest het goed !) kon worden gewassen, was één van de eerste dingen die pastor Viktor op die bewuste ontmoeting in Lviv aan ons vroeg, een wasmachine. Hij vertelde dat de lucht in de ruimtes waar de mannen verblijven en slapen soms niet te harden was door de ongewassen kleding en beddengoed.
Daar gaat nu verandering in komen want Local Care heeft geld overgemaakt voor een prima wasmachine. In Oekraïne gekocht, dus als er iets aan stuk gaat, kan het ook daar weer gemaakt worden. Wij zijn, met pastor Viktor en de mannen, iedere (trouwe) donateur van Local Care heel dankbaar dat we dit mogelijk konden maken.
Bekijk hier de foto’s.

 

Nu ook een audiometer in Doveninstituut Rivne
0-10-2011
Met groot enthousiasme is de audiometer (weer onder grote dank ontvangen van Veenhuis Medical Audio in Gouda) in het Doveninstituut in Rivne in gebruik genomen.
De kinderen kunnen nu op het instituut zelf getest worden op de omvang van de gehoorschade en kunnen dan aan de bij hen passende hoorapparatuur geholpen worden. Een grote vooruitgang waar de directie en de kinderen dan ook heel dankbaar voor zijn.

 

Een nieuw schooljaar met nieuwe spullen!
01-10-2011
Aan het begin van het nieuwe schooljaar brachten Pastor Viktor en zijn vrouw Natasja namens Local Care schoenen, kleding en schoolmaterialen naar de kinderen van het kindertehuis Chudel.
Ook worden er stripboeken, kleurboeken, verf, kleurpotloden en spelletjes uitgedeeld.
De kinderen zijn hier heel blij mee, dat is wel aan hun gezichten te zien.
Namens deze kinderen heel hartelijk bedankt dat u dit mede mogelijk hebt gemaakt.

 

Ontmoeting met Pastor Viktor
28-09-2011
Half september brachten wij ( Dirk Jan en Marianne) een bezoek aan de prachtige stad Lviv in Oekraïne.
Niet speciaal voor Local Care maar natuurlijk hebben we het nuttige met het aangename verenigd en hebben we kennisgemaakt met Pastor Viktor. Deze was met zijn vrouw Natasja in de auto gestapt en een rit van 2 x 300 km. gemaakt om ons te ontmoeten.
Hierbij een paar foto’s van deze zinvolle en erg leuke ontmoeting met een gedreven man die met recht “onze man in Rivne” genoemd mag worden.
Contacten met het Doveninstituut, twee kindertehuizen, een psychiatrisch ziekenhuis en zijn eigen gemeente zorgen ervoor dat hij (en zijn vrouw) geen tijd hebben om zich te vervelen.
We hopen op een langdurige samenwerking met deze charismatische man, pastor Viktor !

 

Orpheus komt weer naar Nederland
28-09-2011
In december komt het vermaarde mannenensemble Orpheus uit Oekraïne weer naar Nederland.
Zending over Grenzen organiseert in december een aantal kerstconcerten met hen en ter voorbereiding én kennismaking met het werk van Zending over Grenzen bezocht Orpheus een kindertehuis in de buurt van Lviv, de thuisbasis van Orpheus, en enkele gezinnen.

 

Veel geleerd bij bezoeken in Bosnië-Herzegovina
26-08-2011

Tijdens onze (Dirk Jan en Marianne) zomervakantie brachten we een bezoek aan Mostar in Bosnië-Herzegovina. We wilden daar enkele families bezoeken die via Local Care in de afgelopen tijd een koe hebben gekregen. Daar wilden we met eigen ogen zien welke impact dit heeft en of de leefomstandigheden van een gezin hierdoor een opwaartse stimulans krijgt. Zending over Grenzen verzorgt de procedure ter plaatse en Mira, gezinsbegeleidster en Jadranka, bureaumedewerkster en tolk waren onze gidsen.

 

Audiometer en hoorapparatuur voor kinderen van Doveninstituut
26-08-2011
Dankzij een bevriend medewerker van Veenhuis Medical Audio in Gouda konden we het Doveninstituut in Rivne waar Pastor Viktor regelmatig een bezoek brengt, verblijden met een geheel gereviseerde audiometer en aantal hoorapparaten en wat reservemateriaal voor hoorapparaten.

 

Leve het zomerkamp !
26-08-2011
Pastor Viktor, die werkt in Rivne-Oekraïne, bezoekt regelmatig kinderen in kindertehuizen.
Deze kinderen verblijven om verschillende redenen in die tehuizen. Soms zijn ze wees, soms kunnen hun ouders niet voor ze zorgen. Voor die kinderen werden er deze zomer drie zomerkampen georganiseerd. Daar was natuurlijk weer het nodige spelmateriaal voor nodig en gelukkig kon Local Care daarbij helpen.

 

Nog meer cadeaus uit de Zak van Sinterklaas…
04-07-2011
Uit Kherson ontvingen we nog meer foto’s van spel- en leermateriaal die geschonken zijn door de Bodegraafse Sinterklaascentrale aan kinderen met kanker in het ziekenhuis van Kherson – Oekraïne.
Naast het binnen(leer)materiaal is er nu ook buitenspeelmateriaal voor de kinderen beschikbaar.
En op de foto’s die u hier kunt bekijken ziet u hoe blij de kinderen hiermee zijn.
Eerst hadden ze één grote, lege ruimte; nu een speelzaal waar ze, tussen de behandelingen door, leerzaam en ontspannen bezig kunnen zijn.
Dank u, Sinterklazen !!

 

En de koe is voor……..de familie Arnaut in Mostar !
30-06-2011
Zij zullen binnenkort de gelukkige eigenaars van een koe worden en zo een klein stukje zekerheid in hun bestaan krijgen.
Het jongste dochtertje van dit gezin, Ilma, lijdt aan een stofwisselingsziekte en de daarvoor benodigde medicijnen en speciale voeding slokken een groot deel van het (karige) gezinsinkomen op.
De komst van de koe biedt in ieder geval een dagelijkse portie voedsel en de mogelijkheid om yoghurt, kaas etc. te maken en te verkopen.
De aankomst van de koe bij dit gezin hopen we op film te kunnen vastleggen, want wij (Dirk Jan en Marianne) gaan half juli naar Mostar om daar diverse gezinnen te bezoeken.
Om u daarna te kunnen laten zien waar uw geld aan besteed is in de afgelopen jaren.

 

Pinksterfeest voor zieke kinderen in Rivne
22-06-2011
Op tweede Pinksterdag zijn Pastor Viktor en zijn team op bezoek geweest bij de kinderen met kanker in het ziekenhuis in Rivne.
Hij bracht uit naam van Local Care daar weer de nodige knuffels, letterlijk en figuurlijk.
Zo geeft hij de liefde handen en voeten aan deze, soms dodelijk, zieke kinderen.

 

Weer een koe én de Moldavische tweeling kan geopereerd worden !
16-06-2011
Van de rommelmarktcommissie van de Ontmoetingskerk (Bodegraven) kregen we het prachtige bedrag van € 2500,-
Daar zijn we geweldig blij mee want we kunnen de gift bestemmen voor een koe en voor de oogoperaties van de tweeling Dumitru en Daniel Isac in Moldavië.
Omdat we dat met genoemd bedrag niet helemaal gaan redden zijn we dubbel blij met de opbrengst van de collecte van de Hofpleinkerk in Middelburg waar Dirk Jan in de ochtenddienst van 29 mei het orgel heeft bespeeld. Deze collecte bracht bijna € 500,- op en dit wordt dan ook bestemd voor de aanvulling van de operaties.
Iedereen in Middelburg en Bodegraven die heeft bijgedragen aan het bijeenbrengen van deze prachtige bedragen : heel hartelijk dank namens een gelukkige familie die een koe krijgt (zodra we een naam en foto’s hebben leest u dit op deze site) en Dumitru en Daniel in Moldavië.

 

Spelmateriaal voor Kinderziekenhuis in Kherson.
06-06-2011
Tanya en Hans Schröter hebben namens Local Care spel- en knutselmateriaal gebracht in het Kinderziekenhuis in Kherson.
Er was daar niets, maar dan ook helemaal niets om mee te spelen of om op speelse manier te revalideren.
Hans schrijft het volgende:
Hierbij enkele foto’s van het eerste gedeelte aan speelmaterialen, dat we vandaag bij het kinderhospitaal hebben afgeleverd. Het gaat hier vooral om verbruiksmaterialen, zoals kleurpotloden, potloden, viltstiften, waterverf en wit en gekleurd papier. Scharen, lijm en kwasten en ga zo maar door.
De 8 speelruimtes in dit grote ziekenhuis zijn niet langer leeg. Er kan nu iets gedaan worden met knutselen en zo.
Ook zijn er nu ballen, springtouwen en stokken voor wat gymnastische oefeningen van de patiëntjes (Ja, zelfs dat was er niet!).

 

Sinterklaas in Kherson !
06-06-2011
Van Local Care medewerker Hans Schröter ontvingen we de volgende mail:
Vandaag 5 juni 2011 is het precies 6 maanden geleden, dat Sinterklaas zijn verjaardag vierde in Nederland. Vandaag was het hier feest, weliswaar zonder pepernoten en marsepein maar met chocolade en de cadeautjes voor de kinderen van het weeshuis hier. Daarvoor hadden ze enkele weken eerder een brief bij hun schoen gelegd met hun hartenwens. En vandaag was het dan zover! Kijk naar de foto’s en je ziet een heleboel gelukkige kinderen die het sinterklaasfeestje bij zo’n 30 graden hebben gevierd…
Ze waren dolenthousiast en erg blij met de gekregen cadeautjes.
Al met al voor heel veel kinderen een heel fijne tijd en natuurlijk gaat onze hartelijke dank uit naar de Sinterklaascentrale in Bodegraven, die dit uiteindelijk allemaal mogelijk heeft gemaakt! Héél hartelijk dank namens al die kindertjes hier in het weeshuis !
Hier hebben wij weinig aan toe te voegen.

 

Hoera, de klasse-apparatuur is geïnstalleerd !
06-06-2011
Het heeft even geduurd, maar nu is dan de klasse-apparatuur voor de kinderen van het Doveninstituut in Kherson geïnstalleerd.
De leerkrachten en kinderen zijn dolblij dat er, na lang overleg en geregel, nu een complete set van hoorapparatuur is aangelegd. Hierdoor kan de leerkracht alle kinderen tegelijkertijd bereiken omdat de kinderen nu op hun hoorverlies aangepaste koptelefoons hebben.
Een geweldige vooruitgang in het onderwijs aan deze jonge dove of slechthorende kinderen.
De klasse-apparatuur was het laatste deel van een grootschalige schenking in hoorapparatuur door de stichting Redonans. Via onze Local Care medewerkers Tanya en Hans Schröter in Kherson werden al veel kinderen voorzien van eigen hoorapparaatjes en nu dus ook van klasse-apparatuur.
Stichting Redonans nogmaals : heel hartelijk bedankt!

 

Gezellige rommelmarkt in Bodegraven
24-05-2011
Op zaterdag 21 mei werd de jaarlijkse rommelmarkt bij de Ontmoetingskerk gehouden voor een aantal goede doelen.
Na afloop bleek de rommelmarkt ruim 5000 euro te hebben opgebracht waarvan een kwart bestemd werd voor Local Care. Dit bedrag gaat in de spaarpot voor de oogoperaties van twee kinderen in Moldavië.
Zodra het volledige bedrag binnen is (de kosten voor deze twee kinderen bedragen € 1650,- ) worden de broertjes Dimitru en Daniël Isac geopereerd. Nog heel even sparen dus.
Op de wachtlijst voor oogoperaties staan nog meer Moldavische kinderen, we willen deze kinderen heel graag allemaal helpen. Hoe meer, hoe liever!
Dus als u wilt, kunt u helpen door uw gift over te maken op ons bankrekeningnummer o.v.v. “Oogoperaties.”
Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Pastor in Kherson ernstig ziek
24-05-2011
Bij Vader Anastasy in Kherson is enige tijd geleden leukemie geconstateerd. Hij wordt daarvoor in Kiev behandeld en nu lijkt de behandeling met medicijnen aan te slaan. Het probleem hierbij is dat de medische zorg in Oekraïne officieel gratis is, maar de medicijnen en andere verpleeg- en verzorgingskosten moeten worden betaald. Dit is voor het gezin van de nog jonge pastor niet op te brengen. Gelukkig wordt er vanuit de parochie en wat betrokken sponsors wel het een en ander bijgedragen maar er is dringend extra geld nodig voor deze bevlogen man die zelf altijd opkwam en zorgde voor zieke of gehandicapte mensen. Zoals b.v. bij zijn werk in een vrouwenziekenhuis en in een jeugdgevangenis.

 

Pasen in Ostrig
18-05-2011
Ook in het psychiatrisch ziekenhuis in Ostrig werd Pasen gevierd. Pastor Viktor las het Paasverhaal en hij en zijn vrouw brachten lekkere dingen mee voor een gezellige maaltijd. Ook voor deze mensen in Ostrig – Oekraïne was het feest!

 

Blije kinderen in Oekraïne
18-05-2011
Pastor Viktor kwam met Pasen ook bij de kinderen van het weeshuis en de kinderen in het ziekenhuis voor kankerpatiëntjes langs, om hen een doos met verrassingen aan te bieden namens Local Care.
Maar niet alleen daarvoor komt hij, hij praat ook veel met de kinderen en vertelt ze dat er mensen zijn, ver weg, die om hen geven. Dat is voor deze kinderen ook heel belangrijk.
Daarom hopen wij , met uw hulp, dit werk nog lang te mogen en kunnen doen.

 

Helpt u ook mee een gezin blij te maken met een koe?
15-05-2011
Het krijgen van een koe betekent ongelofelijk veel voor een gezin dat onder zware omstandigheden het hoofd boven water moet zien te houden. Bekijk het ontroerende filmpje van de aankomst van de koe Zeka bij een gezin in Bosnië-Herzegovina en help mee dit voor meerdere families waar te maken. Vermeldt bij uw gift s.v.p. “koeienproject” . Alvast heel hartelijk bedankt.

Koninginnedag in Zwammerdam

04-05-2011
Op de traditionele Zwammerdamse Koninginnedagbraderie organiseerde de zendingscommissie van de gereformeerde kerk enkele activiteiten in een stand, zoals “spijker slaan” en “negerzoenen vangen”.
De opbrengst, die nog niet bekend is, komt ten goede aan het werk van Local Care, met name voor een koe in een arm gezin in Oost Europa. Daarover kon men lezen en foto’s bekijken in de aanwezige documentatie.
Opnieuw lieten de Dammenaren zich van hun goede kant zien want de stand werd druk bezocht.
Iedereen die heeft meegedaan, op welke manier dan ook, heel hartelijk bedankt.

 

Binnenkort: een koe voor de familie Condric !
03-04-2011
Ook in de maand april kunnen we weer een koe bekostigen voor een arme familie in Bosnië: De familie Condric. Het leven in Bosnië- Herzegovina wordt voor de bevolking steeds zwaarder.
De prijzen van de eerste levensbehoeften vliegen omhoog en dat is de reden dat sommige mensen het zich niet meer kunnen veroorloven om een koe te onderhouden.

 

Pastor Viktor uit Rivne
03-04-2011
Pastor Viktor uit Rivne is een regelmatige bezoeker van het Psychiatrisch Ziekenhuis in Ostrig. Hier bezoekt hij de daar opgenomen patiënten en heeft pastorale gesprekken met hen. Ook geeft hij hen regelmatig een extraatje. Dit kan bestaan uit fruit, biskwietjes, snoepjes en dergelijke. Dit is voor de mensen echt een traktatie, want daar is nooit geld voor. Op de foto’s ziet u hen genieten van de zojuist gekregen snoepjes.
Mogelijk gemaakt door Pastor Viktor én een beetje door Local Care.

 

Lekker en leuk …..
03-04-2011
Van de familie van Oosterom van Zorgboerderij Java Rust mochten we weer een prachtig bedrag ontvangen voor de huizen in Haïti. Dit geld werd verdiend door het bakken van appeltaarten op bestelling. Iedereen die heeft helpen schillen, snijden, kneden, beslag maken, reepjes snijden, en noem maar op : heel hartelijk bedankt voor uw hulp !

 

Succesvolle informatie-avond over Haïti
30-03-2011
Op de uitnodiging voor het bijwonen van de informatie-avond over het resultaat van de Haïti-actie gaven zo’n zestig mensen gehoor.
Deels waren dit geïnteresseerden, deels afgevaardigen van scholen, koren of andere organisaties, maar in ieder geval was er ruime interesse voor nieuws uit Haïti.
Eén film toonde de uitbreiding en het werk van de mensen van timmerfabriek “Maxima” van Kees en Evelien de Gier en Stefan Vervloet

 

Operaties
28-03-2011
Dankzij giften van de Ned. Herv. Kerk in Zwammerdam konden Ion Costiuc en Mariana Gheniciu aan hun ogen worden geopereerd. Op de foto’s ziet u Ion al breed lachend bedanken, Mariana kijkt nog iets minder blij, maar ook zij zal spoedig goed kunnen zien. Er was een lieve bedankbrief van haar moeder bij de foto gevoegd. Dammenaren : van harte bedankt !

 

Kledinginzameling een succes !
07-03-2011
Op vrijdag 4 en zaterdag 5 maart werd er bij de jaarlijkse kledinginzameling voor Oost Europa een grote hoeveelheid goede, gebruikte kleding naar het Bodegraafse Rode Kruisgebouw gebracht.
Ook werden er veel lakens, dekbedden en dekens ingeleverd, alsmede huishoudtextiel, hygiëne-artikelen en speelgoed.
Er stonden weer veel vrijwilligers klaar om alles te sorteren en verzendklaar te maken.
Naast alle vrijwilligers ook alle gevers en brengers van harte bedankt voor het vertrouwen, zonder u waren we nergens!

 

Hoera, we hebben alweer een koe bij elkaar “gespaard”!
24-02-2011
Ook voor de familie Berhamovic, een alleenstaande Bosnische moeder met twee zonen, mag de toekomst er iets zonniger uit gaan zien. We hebben weer een koe bij elkaar gespaard.
Als u hier klikt kunt u een paar foto’s van het gezin bekijken en het groentetuintje dat de moeder onlangs heeft aangelegd. Zodra de koe is gearriveerd en we daar foto’s van krijgen, kunt u deze ook weer op deze site bekijken.
Heel veel dank aan alle donateurs en andere gulle gevers die dit weer mogelijk hebben gemaakt !

 

Wilt u een Bijzondere Bijbelpagina ?
16-02-2011
Bij het inzamelen van boeken voor de boekenmarkt van september 2009 mochten wij een heel bijzondere Statenbijbel ontvangen uit het jaar 1714.
Helaas ontbraken er een aantal gedeelten zodat hij niet meer compleet te verkopen was. Restauratie bleek onmogelijk. We besloten de pagina’s apart te gaan verkopen.

 

Vertrek van de “Bouwploeg” van Verweij Houttechniek naar Haïti
14-02-2011
Op zaterdag 12 februari ging het dan echt gebeuren : 6 medewerkers van Verweij Houttechniek uit Nieuwerbrug vertrokken voor 3 weken naar Haïti. Uitgezwaaid door enkele leden van het Local Care bestuur.
Na bijna een jaar van voorbereidingen en inspanningen door het voltallig personeel, werd er afscheid genomen van de 6 mensen die aan de opbouw van Haïti daadwerkelijk handen en voeten gaan geven. Niet alleen maar praten over wat er allemaal fout ging en gaat, maar de handen uit de mouwen steken en doen !

 

De laatste kledinginzamelingsactie voor Oost Europa
10-02-2011
Op vrijdag 4 en zaterdag 5 maart a.s. zal er voor de laatste keer een kledinginzamelingsactie voor Oost Europa zijn.
De reden om hier plaatselijk mee te stoppen is vooral het gebrek aan opslagruimte en feit dat er gedurende het jaar steeds meer tussentijds kleding ingeleverd wordt. We kunnen het allemaal niet meer bergen. Het Rode Kruisgebouw is jarenlang een gastvrij onderkomen voor ons geweest tijdens het inzamelingsweekend, maar staat nu regelmatig tussentijds vol. Dit kan helaas niet meer doorgaan.

 

Er komt een koe bij Victoria en haar kinderen!
10-02-2011
Tot grote vreugde van Victoria Chirica en haar kinderen Ana-Maria en Ionela krijgen ze binnenkort een koe.
Door de vele giften die we van sponsors mochten ontvangen (waaronder de 550 euro van de “ouderendag” in Ellewoutsdijk), konden we een koe bestellen voor deze alleenstaande moeder die er alles aan doet om het hoofd boven water te houden.
Binnenkort krijgt Victoria ook een naaimachine, zodat zij ook daarmee het gezin uit de grootste zorgen kan halen.

 

Koe voor het gezin Kolobara
08-02-2011
Van Zending over Grenzen ontvingen we het bericht dat de koe voor het gezin van Ivana Kolobara
(zie het stukje van 29 september 2010) is aangekomen.
Het gezin is dolblij met deze nieuwe aanwinst want het betekent in ieder geval melk, boter en kaas voor deze familie.
Namens de kinderen Mario, Maria en Ana en hun moeder Ivana : heel hartelijk dank voor de giften die ten goede kwamen aan dit gezin.
Zonder u was dit niet mogelijk geweest !

 

Speelhuisje en glijbaan voor kinderen in Kherson
02-02-2011
Voor de kinderen van de peuter- en kleuter opvang in het Pioniershuis in Kherson was het feest ! Er werden door Hans en Tanya Schröter van Local Care Kherson een paar prachtige speeltoestellen gebracht. Geschonken door de Bodegraafse Sinterklaascentrale. De kinderen waren dolblij met de glijbaan en het speelhuisje en lieten dat duidelijk blijken door onmiddellijke met de spulletjes aan de slag te gaan.Voor deze kinderen met gedrags- en/of gezondheidsproblemen een heerlijke manier om met elkaar te genieten en spelenderwijs sociale vaardigheden te leren.

 

Werkkleding voor de vakopleidingen in Oekraïne
31-01-2011
Van een groot bedrijf, Partner Safety in België, mochten we vorig jaar een grote hoeveelheid werkkleding en schoeisel aan diverse vakopleidingen in Oekraïne schenken. Zending over Grenzen heeft dit voor ons verdeeld en voor het transport gezorgd. Zo kwamen er schoenen in Mizoch en Ivanychi en werkkleding in Zaturtsi en Berezne . Dat alles heel welkom was is duidelijk: bekijk hier de foto’s.
Partner Safety: heel hartelijk bedankt voor jullie gulle gaven !

 

Feest voor doodzieke kinderen in Rivne.
28-12-2010
Je zou het niet zeggen , maar deze kinderen verblijven in het kinderziekenhuis voor kankerpatiëntjes in Rivne – Oekraïne.
Dankzij uw gulle giften kon Pastor Viktor deze kinderen allerlei cadeautjes en snoeperijen brengen. En daar werd een heus verkleedfeest voor op touw gezet. Omdat in Oekraïne het Kerstfeest past begint op 6 januari 2011, nemen zij alvast een voorproefje op de feestvreugde. Op hun eigen manier.

 

Kerstconcert voor Local Care groot succes
23-12-2010
Dinsdagavond 22 december gaf het Mannenensemble Orpheus uit Lviv – Oekraïne samen met Projectkoor Anthem een daverend kertsconcert in de Gereformeerde Kerk in Bodegraven.

 

Prachtige gift Bodegraafse Sinterklaascentrale!
23-12-2010

Dankzij de inzet van veel vrijwilligers bij de Sinterklaascentrale en de gezinnen die een bezoek van de Goedheiligman aanvroegen, kon Local Care een prachtige gift van € 3000,- in ontvangst nemen.
Deze gift gaat naar Kherson in Oekraïne waar kinderen van 3 tot 6 jaar met gedrags- en / of gezondheidsproblemen in een speciale peuter- en kleuteropvang terechtkunnen.

 

De stand van de actie NACHT VOOR HAïTI is
per 4 december 2010 € 105.807,42!!

 

Dankdag collectes
Zowel in de kerk van Zwammerdam (op 3 nov.) als in Ellewoutsdijk (op 24 nov.) werd er in de Dankdagdienst door Dirk Jan op het orgel gespeeld en vertelde Marianne iets over de lopende acties van Local Care. In Zwammerdam bracht de collecte voor de huizen in Haïti € 484,42 op en in Ellewoutsdijk brachten de kerkgangers voor een koe in Bosnië € 550,31 bij elkaar.
Twee geweldige resultaten van kleine gemeenten die toch met elkaar zulke prachtige bedragen bijeen brengen. Zwammerdam en Ellewoutsdijk : van harte bedankt !

 

Stand van zaken in Haïti, december 2010
03-12-2010
Hoe gaat het in Haïti?
Deze vraag wordt regelmatig door meelevende sponsors aan Local Care gesteld. Cholera, orkanen: de zo door natuurrampen getroffen bevolking van dit land blijft weinig bespaard. Het nieuws is over het algemeen negatief en deprimerend. Toch gebeurt er veel goeds. Piet Dijkhuizen van de Stichting Projecthulp Haïti – de organisatie, die het werk van Kees en Evelien de Gier steunt, is onlangs op een oriënterende reis in Haïti geweest.
Lees hier verder en bekijk de foto’s.

 

Dekenactie nu al een groot succes
18-11-2010
Dankzij vele giften heeft Local Care nu al veel kinderbedden van nieuwe dekbedden en lakens kunnen voorzien. Niet alleen in het het Doveninstituut slapen de kinderen weer lekker warm en schoon, maar ook aan het kinderziekenhuis, waar onlangs door Local Care een audiometer is afgeleverd voor hoortesten voor kinderen en volwassenen, zijn inmiddels nieuwe dekbedden en dekbedovertrekken geschonken. De dekbedden en lakens worden in Oekraïne zelf gemaakt en dat betekent dat er voor minder geld meer dekbedden gekocht kunnen worden dan wanneer we dat in Nederland zouden moeten doen. Ook het naaiatelier is blij met deze opdrachten, zij kunnen hun mensen aan het werk houden, zodat ook zij deze winter weer voor hun gezin kunnen zorgen. Local Care heeft ook van twee kindertehuizen voor verstandelijk gehandicapten een aanvraag liggen voor dekbedden en overtrekken. We hopen dat we ook hen snel kunnen helpen. Doet u mee ?

 

150 paar schoenen voor kinderen in Rivne – Oekraïne!
18-11-2010

Via dhr. Koster, een bevriende relatie uit Waalwijk, kregen we nieuwe schoenen voor 150 kinderen in kindertehuizen in Rivne. De kinderen keken hun ogen uit naar deze prachtige, hippe schoenen en waren Pastor Viktor, die ze kwam brengen, heel dankbaar. Ook voor deze kinderen en de patiënten in de psychiatrische kliniek in Ostrog hopen we meer te kunnen doen in de toekomst. helpt u mee ?

 

Overdonderende gift voor hoorapparatuur
18-11-2010
Tot onze grote verrassing werd een aanvraag voor nieuwe hoorapparatuur voor kinderen in Kherson gehonoreerd met de toezegging van alle gevraagde klassen- en individuele apparatuur! Dankzij een gift van de Stichting Redonans konden Tanya en Hans Schröter dit grote nieuws aan hen gaan vertellen. Het Doveninstituut beschikt nu voor alle 100 leerlingen over adequate apparatuur.
Hoe dit allemaal is gegaan (en hopelijk hebben we er dan inmiddels beelden van) vertellen we u op het kerstconcert van Orpheus en Anthem op 22 december a.s. Informatie over dit concert vindt u ook op deze site.

 

Ook audiometer voor kinderziekenhuis in Kherson – Oekraïne!
18-11-2010
Na het Doveninstituut in Kherson heeft nu ook het Regionaal Kinderziekenhuis zijn eigen audiometer. Dankzij bemiddeling van een betrokken werknemer van Veenhuis Medical Audio in Gouda kon er verleden week in Kherson een gebruikte, maar nog in uitstekende staat verkerende audiometer gebracht worden. De vreugde was groot toen het een zeer professioneel instrument bleek te zijn waar geavanceerde hoortests mee gedaan kunnen worden. Op de foto’s , die u hier kunt bekijken, zie je de verrassing nog op de gezichten staan. Tanya en Hans Schröter van Local Care Kherson waren ook blij voor hen en Hans demonstreert ook nog even de geluiddichte deur die kortgeleden aangebracht is, voor het goed verlopen van de tests. Hans Slappendel van Veenhuis Medical Audio : heel erg bedankt voor je bemiddeling ! Ook Olga en Uri Dekker van de Stichting Holland – Oekraïne : heel hartelijk bedankt voor het transport en aflevering.

 

Concert van en voor Oekraïne
Op 22 december a.s. komt het internationaal bekende mannen-ensemble “Orpheus” uit Oekraïne naar Nederland en geeft een concert, samen met Projectkoor “Anthem” o.l.v. Dirk Jan Warnaar, in de Gereformeerde Kerk aan de Spoorstraat in Bodegraven.

 

Sandra Chetrari
29-10-2010
Ook Sandra Chetrari is geopereerd ! Voor de vierde keer in haar jonge leven is zij aan haar stuitbeen geopereerd en de verwachting is dat zij, na de noodzakelijke revalidatie, voor het eerst in haar leven zal kunnen zitten. Een ongelofelijke ervaring voor dit jonge meisje. Omdat de oogoperaties van Eugen en Maria uit Moldavië niet doorgingen (omdat er eerst met een speciale bril wordt geprobeerd of het zicht voor hen wordt verbeterd), konden we een gedeelte van de kostbare operatie van Sandra Chetrari betalen. Het andere gedeelte is bijeengebracht door diverse gulle gevers. Zie het bericht op 23-9-2010 “Ontvangst diverse giften”.

Alexandra Gromova
29-10-2010
Alexandra Gromova, 11 jaar, kan weer met beide ogen kijken na een operatie en een voor haar noodzakelijke, speciaal aangepaste bril. Zij laat via een door haar moeder geschreven brief weten dat ze haar sponsors, de leden van de Ned. Herv. Kerk in Zwammerdam, heel erg dankbaar is dat zij geopereerd is en nu weer kan zien. Wat een verandering in het leven van dit meisje !

Nieuws uit Haïti
26-10-2010
Van Evelien de Gier uit Haïti ontvingen we een boeiende en verhelderende mail over de voortgang van het huisjesproject op Haïti. De fabriek van Kees en Evelien is dagelijks bezig met het produceren van huisjes voor diverse hulporganisaties en voor “Projecthulp Haïti”, hun eigen stichting waar wij (en u) als Local Care aan mee-betalen. Hoe het hun vergaat en hoe zij hun ontvangen giften verantwoorden ziet u in de mail die u hier kunt lezen.
Bekijk hier enkele foto’s van de bouw van de huisjes.

De stand van de actie NACHT VOOR HAïTI is per 20 oktober 2010 € 105.313,00!!

 

6-10-2010
Vanuit Moldavië ontvingen we foto’s van blije kinderen in het zomerkamp “Sperante” die nu lekker warm onder “onze” fleece-dekentjes konden slapen. De dekentjes gingen daarna mee naar het kindertehuis.
Een klein dekentje, een groot plezier !

 

Audiosets voor Albanië en Roemenië
6-10-2010
In Albanië en Roemenië werden op diverse plekken weer audiosets afgeleverd van het Gymnasium in Leiden. Zo vindt overtollige apparatuur weer zijn weg en wordt met dankbaarheid ontvangen in Oost Europa.

 

Koeienproject
29-09-2010
Moeder Ivana Kolobara en haar drie kinderen Mario, Maria en Ana in Bosnië – Herzegovina zullen de gelukkige eigenaars worden van de koe die wij met uw giften bijelkaar hebben gespaard. Zodra de koe is gearriveerd komen de foto’s op deze site. Allemaal heel hartelijk bedankt.

 

Operatie Sandra Chetrari
29-09-2010
In een kindertehuis in Balti – Moldavië woont Sandra Chetrari. Een prachtig meisje dat kan lopen en zelfs heel mooi kan dansen. Echter ze kan niet zitten door een aangeboren vergroeiing aan haar stuitbeen. Daar kan iets aan gedaan worden d.m.v. een operatie. Helaas ontbreekt het geld en daar gaan we, hopelijk samen met u, iets aan doen. Helpt u mee door een gift over te maken o.v.v. “operatie Sandra” ?
We houden u op de hoogte van het resultaat.

 

Audiometer voor Doveninstituut
16-08-2010
Onder grote belangstelling van pers en afgevaardigden van de provincie is in het Doveninstituut van het Oekraïense Kherson een splinternieuwe audiometer geïnstalleerd. Dit meetinstrument is voor de bepaling van de mate van gehoorverlies bij kinderen van essentieel belang. Tot nu toe moesten de kinderen van het instituut voor deze metingen naar het Kinderziekenhuis waar de enige audiometer voor de hele omgeving stond. Met de komst van de nieuwe audiometer hoeven de kinderen en het personeel niet meer “de deur uit” maar kunnen ze zelf de metingen door het eigen gespecialiseerde en hiervoor opgeleide personeel laten doen.

 

Koeien voor families in Bosnië
16-06-2010
Afgelopen maand werden drie families in Bosnië blij gemaakt met de komst van een koe.
Allereerst de koe met de fraaie naam DEO van de kerkelijke gemeenten Driewegen – Ellewoutsdijk – Ovezande die haar intrek heeft gevonden bij de familie Gacanica. En daarnaast twee koeien die door onze sponsors bij elkaar werden ‘gespaard’ : één voor de familie Anadolli en één voor de familie Isakovic. Alle gezinnen zijn dolgelukkig met deze mogelijkheid tot een zelfstandig bestaan zonder honger. Hopelijk kunnen we binnenkort nog meer mensen helpen aan zo’n nieuw perspectief. Dank zij uw hulp en geldelijke ondersteuning. Waarvoor nogmaals heel hartelijk dank.

 

Scholen helpen Scholen
16-06-2010
Omdat het Gymnasium in Leiden nieuwe audio-apparatuur kreeg en krijgt werd voor de “oude” exemplaren een goede bestemming gezocht en gevonden. Een aantal audiosets ging naar het stadje Glamoc in Bosnië. Daar worden ze in een nieuw opgezet activiteitencentrum voor jongeren gebruikt voor de Engelse les en bij de computerlessen. Ze werden er zeer enthousiast ontvangen en hier kunt u de foto’s bekijken.
Verder zijn er audiosets op diverse scholen in Oekraïne afgeleverd.

 

Rommelmarkt Bodegraven
05-06-2010
De jaarlijkse rommelmarkt bij de Gereformeerde Kerk in Bodegraven bracht netto het mooie bedrag van € 151,20 op.
De te raden naam van de koe was Marja. Die naam had niemand geraden, maar drie mensen waren er dichtbij met Martha (2x) en Marie. Onder deze mensen is geloot en de gelukkige die de koe en haar kalf thuisbezorgd kreeg was Nieske Bogaard. Gefeliciteerd.

 

Koninginnedag 2010
01-05-2010
De Gezamenlijke Zendingscommissies van de Ned. Hervormde kerk en de Gereformeerde kerk in Zwammerdam hebben op Koninginnedag een stand verzorgd op de Rommelmarkt. Er konden diverse Oudhollandse spelletjes worden gespeeld. De opbrengst was € 200,- voor Local Care. Geweldig !
Heel hartelijk dank aan ieder die hieraan heeft bijgedragen, namens alle kinderen in Oost Europa die op deze manier weer geholpen kunnen worden.

 

Evelien en Kees de Gier
Evelien en Kees de Gier, de producenten van “onze” huisjes in Haïti, waren even in Nederland voor familiebezoek. Gelukkig vonden ze ook even tijd om kennis te maken met het bestuur van Local Care. Het werd een stimulerende avond waarbij Evelien en Kees hun verhaal vertelden en hun (vervolg)plannen met ons deelden.
Zij vroegen ons om alle mensen die op welke wijze dan ook de actie “Nacht voor Haïti” hebben gesteund heel hartelijk te bedanken. Dat doen we dus bij deze. Dank zij u hebben mensen in Haïti weer een dak boven hun hoofd, of krijgen dat binnenkort. Geweldig bedankt allemaal !

 

Bijzonder bezoek
25-03-2010
Op 22 maart waren de oud-presidenten Clinton en Bush op bezoek bij de fabriek van Kees en Evelien de Gier.
Hier worden de huisjes gebouwd die door (o.a.) Local Care betaald werden.

 

Huizen voor Haïti
20-03-2010
De eerste huizen, mogelijk gemaakt door “Nacht voor Haïti”, staan! Vele huizen zullen nog volgen, maar er is een begin en daar zijn we heel blij mee. Mede dankzij uw gift kon dit mogelijk gemaakt worden. Dank u wel.

 

Scholen voor Haïti vervolg
02-03-2010
Maandag 1 maart mochten Greet en Gert Jan € 750,- ophalen bij de school De Wegwijzer in Driebruggen.
Met een groots opgezette rommelmarkt met allerhande activiteiten kregen de kinderen dit prachtige bedrag bij elkaar. Wat fijn dat jullie zo meeleven met de mensen in Haïti. Dank jullie wel !
Eveneens op maandag 1 maart kreeg Dirk Jan op basisschool de Fontein in Mijdrecht een cheque voor € 1000,- .
Ook hier enthousiaste kinderen die op velerlei manieren tot actie overgingen voor Haïti en zo tot deze mooie opbrengst kwamen.
Geweldig bedankt allemaal !

 

Scholen voor Haïti
22-02-2010
Na de geweldige bijdragen in de Nacht van Bodegraven door alle Bodegraafse scholen en de buurgemeenten Nieuwerbrug en Reeuwijk, kregen we de afgelopen week nog twee prachtige bijdragen van scholen.
Bij de Basisschool De Regenboog in Waddinxveen konden Greet en Gert Jan woensdagochtend jl. een cheque ophalen t.w.v. € 700,-. Bij elkaar gespaard d.m.v. diverse activiteiten zoals lege flessen ophalen. Een fantastisch initiatief ! Ook de 86 leerlingen van De Viergang in Aarlanderveen zijn heel creatief geweest. Letterlijk. Zij hebben allemaal een schilderij op doek gemaakt en konden dat aan familie,buren en kennissen verkopen. Of zo slim zijn om een veiling te houden en er zo nog meer geld voor Haïti mee binnen te krijgen. Over de totale opbrengst van deze kleine school konden zij en wij dik tevreden zijn : € 780,84 ! Geweldig !
Alle leerlingen, leerkrachten en ouders die zich ingezet hebben voor Haïti : dank jullie wel !

 

Bedrijven en instellingen voor Haïti
22-02-2010
Ook van bedrijven, instellingen en privé personen krijgen we prachtige giften binnen. We kunnen dat niet allemaal op de site vermelden, maar weest u ervan overtuigd dat we alle giften zeer waarderen. Niet alleen het geld, maar ook het blijk geven van betrokkenheid bij deze ramp is voor ons een geweldige stimulans om door te gaan. Dank u wel.

 

Dineren voor Haïti’
19-02-2010
De actie “Een dak voor Haïti”, een benefietdiner met veiling in het restaurant In ‘t Bonte Varken heeft voor onze stichting het geweldige bedrag van € 2.355 opgebracht!
Iedereen die hier aan bijgedragen heeft heel hartelijk bedankt!

 

Haïti High Tea
17-02-2010
Zondagmiddag zijn Greet en Gert Jan door sneeuwvlokken naar Hilversum gereden voor een Haiti High Tea. Mooi om mee te maken. Rond de 35 personen werden verwend met brownies, cake, zalm en chocola, geheel gesponserd door winkels en particulieren. Gert Jan heeft daar verteld over Haiti. Het geheel werd omlijst door zang van Elma v.d.Dool en Palle Fuhr Jorgenssen, professionele zangeres en zanger. Erg leuke middag met als opbrengst 580,- euro. Allen heel hartelijk dank!

 

Een koe uit Zeeland !
15-02-2010
Zondag 14 februari zijn we in de Zeeuwse gemeente Driewegen, Ellewoutsdijk en Ovezande geweest. Deze kleine maar actieve gemeente hield een dienst in het teken van “Liefde van God, liefde voor de ander” . Voorgangster was Ds. Jacoline de Koe (what’s in a name?), Dirk Jan speelde het stof uit het orgel en we draaiden een filmpje over de aankomst van een koe bij een gezin in Bosnië. Ook hadden we een gedeelte van de foto-expositie neergezet. De collecte voor een koe bracht 155 euro op, maar de kerkenraad wilde graag dat er een DEO – koe zou komen en maakte het bedrag af op 930 euro. Weer een koe voor een gezin in Bosnië!
Driewegen, Ellewoutsdijk en Ovezande : ontzettend bedankt!!

 

Werkendam steunt Haïti
14-02-2010
Op zaterdag 13 februari gaven gospelkoor Sound of Joy uit Werkendam met medewerking van het kinderkoor JOY een zeer geslaagd benefietconcert ten bate van de slachtoffers van de ramp in Haïti. Na afloop van dit concert werd er gecollecteerd en deze collecte bracht maar liefst € 2.250,- op!
Wij zijn ontzettend dankbaar en blij dat onze actie ook ver buiten Bodegraven op deze manier wordt ondersteund!

 

Bodegraven Rockt voor Haïti vervolg
11-02-2010
De rockavond in de Zon (5/2) heeft opgebracht het fantastische bedrag van € 2.450,82!
Allen die hier aan bijgedragen hebben heel hartelijk bedankt!

 

Nacht voor Haïti overweldigend succes.
30-01-2010
Er was hard gewerkt en er was alles aan gedaan om de Nacht voor Haïti tot een succes te maken, maar dat het zo’n overdonderend fantastische “Nacht” zou worden met het verpletterende resultaat van ruim 47000 euro, dat had niemand, maar dan ook niemand verwacht.
De teller voor de prefab huizen staat door dit resultaat op 65000 euro. Ongelofelijk, maar waar !
De dag begon met het opbouwen van het podium en geluidsinstallatie door leden van Promising Voices. Tim en Marco Hamoen kwamen de film, dia- en projectie-apparatuur installeren. En al snel volgden de kinderen van “Zingen maakt blij” die voor de camera’s van Hart van Nederland het speciaal voor de gelegenheid geschreven lied “Bodegraven bouwt” van Dirk Jan Warnaar ten gehore brachten.
Gert Jan Meijers werd over de actie en over de situatie in Haïti geïnterviewd.
Na SBS 6 arriveerde de ploeg van EO Metterdaad die voor het programma “Nederland helpt” kwamen filmen. Ook hier werd Gert Jan geïnterviewd en gaf hij daarna voor een “uitverkocht” huis, als voorzitter van Stichting Local Care, het startschot voor De Nacht.

 

Blije kinderen in Moldavië !
13-01-2010
In de eerste week van januari zijn alle door u bijeen gebrachte fleece-dekentjes door ons in Almere gebracht.
Wat heeft u weer veel fleecedekentjes verzameld voor Moldavië!
Er werden 300 dekentjes gebracht en de totale opbrengst aan giften was 834 euro. Ook daar werden dekentjes voor gekocht, zodat er een grote schare kinderen en veel ouderen er binnenkort warmpjes bij zitten.
Wij, en alle betrokkenen, zijn alle brengers van dekentjes en alle gulle geldgevers voor dit doel heel erg dankbaar.

 

Koeienproject
07-01-2010
Ook het gezin Sagovnovic zal de toekomst een stuk zonniger inzien nu ze een koe hebben die het gezin van melk voorziet en waarvan ook de kaas en boterproducten verkocht kunnen worden.

 

Opbrengst kerstcollecte
23-12-2009
De Kertscollecte van het concert op 22 december van Projectkoor Anthem bracht € 512,27 op. Een prachtig resultaat ! Het geld wordt besteedt aan verbetering en aanpassing van hoorapparatuur van en voor dove en slechthorende kinderen in Kherson – Oekraïne.

 

Gift Goede Herder School
23-12-2009
Van de Goede Herder School uit Bodegraven kregen we de opbrengst van de Kerstcollecte, € 1000,- , toegezegd.
Ook dit geld is bestemd voor de hoorapparatuur van de dove en slechthorende kinderen in Kherson – Oekraïne.
Alle ouders, kinderen en onderwijzend personeel (juf Tineke en meester Gijs voorop): heel hartelijk bedankt voor dit geweldige resultaat.

 

Wat voor ons zo gewoon is……
16-12-2009
Ik (Hans = onze man in Kherson) zag bij het internaat voor doven- en slechthorenden een filmpje over de bevoorrading voor het dagelijkse voedsel.
Van die grote netten met 50 kg winterpeen en aardappelen en zo werden uitgeladen. Later weer thuis viel mijn oog op de drie eenzame pannen bij ons op het balkon. Die pannen, die door jullie samen met de sjoelbakken hadden verstuurd waren goed aangekomen, een deel ervan is gelijk naar het Pioniershuis gegaan voor de zomerkampen. De andere drie prachtige pannen waren te groot voor het Jongerenhuis van Bewaring. Die zijn dus in afwachting van hun bestemming terechtgekomen op ons balkon, weer en wind trotserend.

 

Groot Nieuws
15-12-2009
Dankzij onze vaste sponsoren en vele spontane giften kunnen alle 135 kinderen van een kindertehuis in Straseni – Moldavië van warme winterlaarzen en schoenen worden voorzien. Allen heel, heel hartelijk dank !

 

De kans voor Nicolai
15-12-2009
Nicolai, net 16 jaar, wonend in Kherson – Oekraïne en lid van het Childrens Dixieland Orchestra, kan dankzij een gulle sponsor toch zijn droom om naar het Conservatorium te gaan, waar maken. Zijn twee-jarige vooropleiding (naar het Conservatorium) in Kiev stond op de tocht omdat zijn vader ziek werd, zijn baan kwijtraakte en het gezin (Nicolai, zijn moeder en zusje van 13, plus een inwonende oma) nauwelijks kon onderhouden. Maar Nicolai is een groot talent die het verdient om een goede opleiding te krijgen. Dat gaat dus nu toch gebeuren. Fantastisch !

 

Jaarverslag activiteiten Local Care – Kherson
15-12-2009
Project Huis van Bewaring voor jongeren
Dit project is een groot deel van het verslagjaar vrij rustig geweest. De belangrijkste reden hiervoor was de ziekte van de directrice van dit huis, die door het overlijden van een zoon van haar door geweld, ernstig van slag was geraakt. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid, dat ze op non-actief is gesteld en vervroegd gepensioneerd. In september hebben we met de nieuwe directeur kennis gemaakt en zijn bezig met hem nieuwe afspraken te maken over onze contacten nadat hij is ingewerkt in het Huis van Bewaring. Markant feit was, dat bij een controle uit Kiev van de overkoepelende dienst men enkele gedetineerde jongeren bezig zag met het sjoelen. Zij waren aangenaam verrast over de sjoelbak en de effecten die het had op de jongeren. Zij hebben dit meteen als nieuws verspreid in hun (landelijke) vakblad.

 

Verjaardag Stichting Local Care
15-12-2009
Vandaag viert Stichting Local Care zijn verjaardag!
Op deze website is alles te vinden wat we dit jaar hebben bereikt en nog hopen te bereiken!

 

Local Care vraagt FLEECE – DEKENTJES !
28-11-2009
Ook bij ouderen zijn deze dekentjes zeer welkom. Zij gebruiken ze vooral als onderlegger in de veelal koude bedden, maar ook als omslagdoek.
Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen ?
U kunt de dekentjes vanaf 6 december inleveren bij:
Dirk Jan Warnaar en Marianne de Bruin, Schoutendreef 81, Bodegraven, tel. 0172 – 611710.
Heeft u grote dekens of dekbedden dan kunt u met Ans Rodenburg bellen, tel. 0172 -611863.

 

Boekenmarkt groot succes
25-11-2009
De Boekenmarkt van Local Care op zaterdag 21 in het Evertshuis was een groot succes.
Ook waren er zelfgemaakte kerstkaarten van Nita van Wensveen te koop voor het goede doel.
Joop en Janny van Wijngaarden stelden een aantal schilderijen beschikbaar die mooi aansloten bij de koeienprojecten van Local care.
Tot slot kwam ook Sinterklaas ook nog even een bezoekje brengen aan de boekenmarkt en hij nam een grote schare Pieten mee.
De netto opbrengst van de Boekenmarkt bedraagt zo’n 700 euro. Met dank aan alle schenkers en kopers van de boeken!

 

Oogoperatie voor Moldavische kinderen
26-10-2009
Drie kinderen in Moldavië wachten op een voor hen heel belangrijke oogoperatie. Het verschil tussen “erg slecht zien” en “weer goed kunnen kijken” is voor hen van essentieel belang om in de toekomst in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Met hulp van de Zendingscommissie van de Hervormde Kerk in Zwammerdam hopen we dit te gaan realiseren. Ook u kunt uw gift overmaken, dit kan op ons bankrekeninnummer 1490.87.071. Zet u erbij dat het voor de oogoperaties is? Alvast heel hartelijk dank namens Alexandra, Eugen en Maria in Moldavië.
Bekijk hier de foto’s van de kinderen.

 

Marina Cocostirca
13-10-2009
Marina Cocostirca kwam met haar moeder, op weg naar de volgende sanatoriumbehandeling, even langs bij het kantoor van Zending over Grenzen (Mission without Borders) in Chisinau, de hoofdstad van Moldavië, om te vertellen dat de door Local Care betaalde behandelingen aanslaan. Zij heeft een aantal sanatoriumbehandelingen nodig om aan te sterken voor een komende operatie. Op de foto’s is duidelijk haar te korte been te zien waaraan ze volgend jaar geopereerd gaat worden. Ook dat hopen we met elkaar te gaan bekostigen. Doet u ook mee?

 

Concerten Childrens Dixieland Orchestra groot succes
13-10-2009
Het bezoek en de concerten van het Childrens Dixieland Orchestra hebben veel teweeg gebracht. Uit Vleuten – De Meern kwam een totaal bedrag binnen van € 883,85 ! Ook De Bruggen in Zwammerdam, het buiten optreden in Oudewater en Bodegraven deden het goed met een totaal van ruim 1000 euro.
En dan nog niet meegerekend de nieuwe, vaste sponsors die een maandelijks of jaarlijks bedrag toezegden.
Iedereen die, op welke manier dan ook, dit heeft helpen realiseren: heel hartelijk dank !

 

Oekraïense kinderen veroveren Nederlandse harten !
29-09-2009
Tijdens hun bezoek van 20 tot 27 september aan ons land hebben de leden van het Childrens Dixieland Orchestra de harten gestolen van allen die hen hoorden spelen.
Al direct na hun aankomst in hun groepsverblijf in Rijpwetering brachten de kinderen een serenade aan de mensen van Local Care die hen die avond van Schiphol hadden opgehaald. Hoe moe ze ook waren, er moest een bedankje gespeeld worden, vonden ze. En direct waren we allemaal verkocht….wat een talenten en wat een hartveroverende kinderen !

 

Aankomst Childrens Dixieland Orchestra
21-09-2009
Op zondagavond arriveerde het Childrens Dixieland Orchestra uit Kherson – Oekraïne op Schiphol. De kinderen (tussen 8 en 16 jaar ) hadden voor het eerst van hun leven in een vliegtuig gezeten en waren bij aankomst nog helemaal opgewonden van deze bijzondere gebeurtenis.
Zij werden door de mensen van Local Care naar hun logeeradres in Rijpwetering gebracht en daar brachten de jonge musici hen als dank een welkomstconcert. Later komen we op deze site nog uitvoerig terug op dit gebeuren maar voor dit moment is het zeker de moeite waard om even te kijken op www.mardja.nl

 

Wilt u een heel bijzonder concert meemaken?
02-09-2009
Het bezoek van het Childrens Dixieland Orchestra uit Oekraïne komt nu erg dichtbij.
20 september a.s. hopen zij te landen op Schiphol en daarna gaan we met elkaar een geweldige week beleven.
Het orkest geeft concerten in De Bruggen in Zwammerdam, in Vleuten – De Meern en in Bodegraven.
En verder halen zij alles uit de kast op de diverse locaties waar we met hen op bezoek gaan.
Vrijdag 25 september speelt het orkest in Buurtcentrum “De Schakel” , Schoolstraat 11 in Vleuten – De Meern om 19.30 uur.
En speciaal voor onze sponsors : u wordt van harte uitgenodigd om het concert in Bodegraven op zaterdag 26 september bij te wonen in het Evertshuis aan de Spoorstraat. De avond begint om 20.00 uur en is voor u gratis.
Niet-sponsors zijn natuurlijk ook van harte welkom en betalen slechts 5 euro toegang.
Een unieke kans om dit geweldige orkest van jong talent in levende lijve te ontmoeten.

 

Warme voeten
02-09-2009
De Leerlingen van de groepen 1-2a, 1-2b,2-3 en 3-4 van de Koningin Beatrixschool in De Meern hebben een geweldige aktie gehouden: om alle kinderen in kindertehuizen van warme voeten te voorzien hebben ze een grote stapel sokken bij elkaar gespaard.
En dat niet alleen, ze hebben ook 250 euro toegezegd voor de operatie van een kind.
Kinderen en juf Pauline : heel hartelijk bedankt !!

 

Hoera, we hebben een koe bij elkaar gespaard !
02-09-2009
Door diverse giften en de rommelmarkt op 6 juni kunnen we de volgende familie blij maken :
Zeljko en Dajana Sagovnovic met hun kinderen Marija en Marko (Zie hier hun foto).
Na de oorlog zijn Zeljko en Dajana teruggekeerd naar Bosnië en wonen sindsdien bij de moeder van Zeljko in.
Met elkaar in een huisje met twee kamers. Er wordt op hout gekookt en ook voor de verwarming zijn ze aangewezen op een houtgestookte kachel, maar gelukkig hebben zij een goed dak boven hun hoofd.
Vroeger had de familie een koe en ze zijn dan ook verschrikkelijk blij met hun toekomstige aankoop.
Zodra de koe is gekocht en er foto’s van zijn plaatsen we die natuurlijk weer op deze site.
Zo blijft u op de hoogte van de besteding van uw geld. En kunnen wij u ook heel hartelijk bedanken voor dit prachtige resultaat.

 

Local Care…… ANBI Goedgekeurd !
28-08-2009
Goed nieuws voor onze donateurs : Stichting Local Care is ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) goedgekeurd.
Dit betekent dat u giften aan Local Care mag aftrekken van de belasting. En wel met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009.
Een goed bericht voor u en voor ons.

 

Stichting Local Care in de krant
21-06-2009
Op 13 maart 2009 stond er een artikel in De Krant van Bodegraven over Stichting Local Care.
“Marianne de Bruin van de Stichting Local Care is blij met alle ingeleverde spullen die door de Bodegravers werden gebracht naar het Rode Kruis gebouw. Het was dan ook vrijdag 6 maart al snel druk aan de Koninginneweg en spoedig stond de zaal halfvol met kleding, speelgoed en toiletartikelen. Ook zaterdag 7 maart warden nog de nodige spullen aangeleverd waaronder kleding, beddengoed en zelfs nieuwe stiften en kleurboeken. Maar liefst vijftien vrijwilligers, zowel voor als achter de schermen, werkten aan de inzamelingsactie mee.”

 

Rommelmarkt groot succes
09-06-2009
De rommelmarkt van de Gereformeerde Kerk in Bodegraven op zaterdag 6 juni jl. leverde ruim 5000 euro op, waarvan Local Care ook een gedeelte krijgt.
Bekijk hier de foto van de stand van Local Care waar de naam van de koe geraden kon worden.
De naam van de koe was: Victoria ! Er werd een gelukkige winnaar, Piet van den Akker, uitgeloot, omdat niemand de naam goed geraden had.
De stand bracht 131 euro voor de operatie van Victoria op en 146 euro voor de koe voor een gezin in Bosnië.
We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de gulle gaven.

 

Sjoelbakken voor Kherson
08-05-2009
Dankzij een gift van de Bodegraafse Sinterklaascentrale konden we 15 gloednieuwe sjoelbakken laten bezorgen in Kherson.
Met hetzelfde transport (dank aan Dik Bezemer van Stichting Tulipan) ging er ook een aantal pannen mee met knuffels en soepkommen.

 

Childrens Dixieland Orchestra
20-04-2009
Tanya en Hans Schröter, de Local Care medewerkers in Kherson – Oekraïne onderhouden de contacten met Father Anastasyi, de Jeugdgevangenis en het Vrouwenhospitaal. Alle financiele transacties in Kherson lopen via Tanya en Hans, en uiteraard houden zij een vinger aan de pols bij alle uitgaven.
Daarnaast zijn zij de initiatiefnemers van het bezoek van het Childrens Dixieland Orchestra uit Kherson naar Nederland.
Dit bezoek gaat plaatsvinden van 20 tot 27 september a.s..
Local Care ondersteunt en begeleidt deze trip, maar er gaan geen Local Care-gelden naar dit project. Hier worden aparte sponsors voor gezocht.
Wel wordt één van de kinderen van het orkest individueel ondersteund door een sponsor van Local Care.
Wilt u ook een kind helpen op weg naar een onafhankelijk bestaan als beroepsmuzikant of wilt u de uitstapjes tijdens de reis van het orkest mogelijk maken, stort dan uw bijdrage op onze bankrekening en vermeldt u daar dan duidelijk bij : bijdrage orkest.
Alvast heel hartelijk bedankt namens de kinderen.

 

Kledinginzamelingsactie
07-03-2009
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart 2009 hielden we onze jaarlijkse kledinginzamelingsactie en werd er in het Rode Kruisgebouw een grote hoeveelheid kleding gebracht. Ook knuffels, speelgoed, was-en toiletartikelen, lakens en dekens werden in grote getale gebracht.
Bekijk hier de foto’s.

 

Benefietconcert
09-02-2009
Zaterdagavond 7 januari vond het speciale benefietconcert voor Stichting Local Care plaats. Dirk Jan Warnaar presenteerde deze avond met optredens van de koren Promising Voices en Chandante.
Het publiek was erg enthousiast en dat leverde een bedrag op van 700 euro voor de Stichting Local Care! Ook beide koren lieten zich lovend uit over elkaars prestaties, de leuke samenwerking en de goede sfeer. Een belofte voor de toekomst?