Regio Kherson – diverse projecten

 

Schoolkinderen dolblij met sport- en spelartikelen
november 2018

Voor de school in het dorp Nadezhdovka, in de buurt van Kherson heeft Tanya namens Local Care en prachtige hoeveelheid sport- en spelartikelen gekocht.
Dit was een feest voor de kinderen !
Father Anastasiy had Tanya verteld over het gebrek aan alles wat voor kinderen leuk en leerzaam is. Nu kunnen ze naar hartenlust spelen.
De directie van de school schreef een emotionele  bedankbrief.

En de kinderen lieten zich graag fotograferen met hun nieuwe spullen…

SEMINAR DOOR VEEL OUDERS BEZOCHT
Maart 2018

Het seminar voor ouders van kinderen met autisme werd in Kherson druk bezocht. Veel deelnemers hoorden voor het eerst specialisten spreken over gedrag en ontwikkeling van kinderen met autisme.

In gespreksgroepen deelden ouders hun zorgen en er werd afgesproken dat zij met elkaar in contact blijven om van elkaar te leren. Een bijzonder initiatief omdat in Oekraïne mensen niet snel zullen toegeven dat hun kind anders is dan anderen. Elkaar steunen was dan ook een belangrijk item naast de lezingen van enkele specialsten uit Kiev.

De initiatiefneemsters, waaronder Tanya Schröter namens Local Care, werden hartelijk bedankt en er werden natuurlijk foto’s gemaakt.

Tanya legt uit wat de bedoeling is van het tweedaags seminar en dankt Local Care voor de geboden mogelijkheid.

 

 

 

 

 

 

 

Regenboog project voor kinderen met autisme
Januari 2018

In Kherson, in het zuiden van Oekraïne, is een organisatie opgericht van ouders van kinderen met autisme. Dat is heel belangrijk want er is voor deze kinderen weinig begrip in de samenleving. Om hier meer bekendheid aan te geven en om andere ouders voor te lichten is een vereniging ontstaan van zo’n 50 gezinnen waarin autisme voorkomt. In maart willen deze ouders een symposium organiseren om meer bekendheid te geven en begrip te vragen voor autisme. Diverse hoofden van kindertehuizen hebben al aangegeven hier interesse voor te hebben. En dan met name om de sexuele groei van autistische kinderen goed te kunnen begrijpen en te begeleiden.
Specialisten uit Kiev en Lviv zijn bereid hun medewerking aan dit symposium te geven en vragen hier alleen reis-en verblijfkosten voor.
Ook moet er een zaal worden gehuurd. Local Care gaat deze mensen helpen met de nodige financiële middelen. Mede dankzij u !

 

Projektor en laptop voor bibliotheek in Kherson
Januari 2018

Voor de Bibliotheek in Kherson werd er een projector en een laptop
aangeschaft. Zo kunen er hier ook sociale en educatieve cursussen
worden gegeven.
Tanya Schröter, vertegenwoordigster van Local Care in Kherson
brengt de apparatuur bij de directeur van de bibliotheek.

Nicolai Reva reist de wereld over met zijn trompet
08-05-2017

Als 13-jarig jochie kwam Nicolai (Cole) Reva mee uit Kherson – Oekraïne met het Children Dixieland Orchestra naar Nederland. Hij bleek, evenals Roman Kuprianov, een uitzonderlijk talent op de trompet.

Er was geen geld voor verdere studie, maar dankzij een sponsor van Local Care kon hij naar het Conservatorium.
Nu reist hij de wereld over op luxe cruise schepen en blaast daar zijn partijtje mee. Hij kan nu zijn familie in Oekraïne, die van zijn inkomen afhankelijk is, onderhouden.
Want de vader van het gezin verongelukte enkele jaren geleden. Wat één studie al niet voor een hele familie kan betekenen !

Roman mag verder studeren !
25-03-2017

Dankzij een trouwe sponsor van Local Care kon de jonge trompettist Roman Kuprianov een spoedcursus Duits voor hoger onderwijs volgen.
Hij slaagde hierdoor voor zijn toelatingsexamen bij de Musikhochschule in Lübeck. Na het Conservatorium in Charkov is dit voor hem een fantastische stap voorwaarts.

Herinneringsconcert Dixiekids
13-12-2017

Opgedragen aan hun grote inspirator en leermeester Mr. Semen Rivkin, gaf het Children’s Dixieland Orchestra, weer een wervelend Herdenkingsconcert in het Cultuurhuis van Kherson.
Tanya Schröter was daar namens haar overleden man Hans en namens Local Care aanwezig. Natuurlijk werd de onvergetelijke trip naar Nederland in 2009 gememoreerd en het niet geringe aandeel dat Hans Schröter daarin heeft gehad. Tanya moest de hartelijke groeten aan de mensen in Nederland overbrengen en bij deze heeft ze dat gedaan.

Sommige van de toen in Nederland aanwezige jongeren zijn nu als beroepsmuzikant aan het werk. Nicolai toert over de wereld als trompettist aan boord van luxe cruiseschepen, Roman studeerde af aan het Conservatorium in Charkov en hoopt dit voorjaar aangenomen te worden op de Musikhochschüle in Lübeck.
Lev heeft het dirigeerstokje en het lesgeven van Mr. Rivkin overgenomen en geeft jong talent een kans in het orkest.
Wij zijn heel blij dat deze kinderen en jong-volwassenen hun kansen krijgen om in het levensonderhoud te voorzien van hun familie door te doen wat ze het liefste doen : muziek maken !

Local Care helpt Tanya Schröter helpen
19-01-2015

Tanya stuurde ons vandaag deze foto’s. Samen met de UNHCR zet zij zich in, namens Local Care, voor de vluchtelingen uit het oosten van Oekraïne waar veel mensen huis en haard hebben moeten achterlaten. Ook vluchtelingen van De Krim komen berooid aan in Kherson. Tanya helpt waar zij kan, wij ondersteunen haar waar wij kunnen. Helpt u ook mee ?

Steunpunt Local Care in Kherson helpt vluchtelingen uit Oost Oekraïne
31-12-2014

Tanya Schröter bericht ons dat er op dit moment in Kherson de opvang van vluchtelingen grotere vormen aanneemt. Zij helpt waar zij kan, dankzij de giften van mensen uit Nederland via Local Care. Zij is hier erg dankbaar voor en brengt die dank namens de mensen aan u en ons over. De Bibliotheek in Kherson is op dit moment het centrale punt waaruit de gecoördineerde hulp plaatvindt. Vanmorgen ontvingen we drie foto’s van Tanya van de kindermiddag die daar gisteren door haar georganiseerd is. Door het slechte weer in Kherson konden niet alle kinderen van de gevluchte gezinnen aanwezig zijn, maar voor de kinderen die er wel waren was het feest ! Even konden zij alle narigheid van het verliezen van hun vertrouwde omgeving vergeten en volop genieten. De stadstelevisie van Kherson was aanwezig om Tanya naar de hulp van Local Care uit Nederland te vragen.
Tanya kijkt toe bij het vraaggesprek met een jonge vluchtelinge (foto links)

Ieder die heeft bijgedragen om deze hulp mogelijk te maken: hartelijk dank !
en mocht u dit nog niet gedaan hebben, u vindt het bankrekeningnummer onderaan het hieronder staande bericht.


Vluchtelingenhulp in Kherson

nov/dec 2014

Door de oorlogssituatie in Oost Oekraïne vluchten veel mensen naar het westen. In Kherson, dat schuin boven de Krim ligt, komen veel vluchtelingen binnen. Meestal hebben zij alleen de kleren die zij aanhebben en het allernoodzakelijkste bij zich. Vaak geen geld, geen papieren en al zeker geen onderdak. Tanya Schröter, ons steunpunt in Kherson, helpt in de opvang van deze vluchtelingen. Voedsel, een bed, warme kleding zijn de eerste vereisten. Daarnaast hulp bij het zoeken naar familie, gesprekken, geestelijke ondersteuning, Tanya is er druk mee. Local Care ondersteunt Tanya in haar werk. Helpt u ons daarbij ? Ons rek.nr. is NL24 RABO 0149087071
Schrijft u erbij dat het voor hulp aan de vluchtelingen is ? Hartelijk dank !