Jaarverslagen en ANBI

Stichting Local Care is sinds 1-1-2009 geregistreerd als ANBI-organisatie.

Giften aan ANBI organisaties zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, meer informatie daarover vind u op de site van de belastingdienst.

Wat doen we?

Het werven van fondsen voor kleinschalige, directe hulpverlening aan zwakkeren in de samenleving met name, maar niet uitsluitend, in Oost-Europa.

Het realiseren van hulpprojecten die structureel verbetering bieden,
zonder dure overhead en personeel.

Het ondersteunen van medische hulpprojecten.

Het ondersteunen van educatieve projecten.

Het helpen verbeteren van levensomstandigheden waar nodig.

Missie en visie: “Hulp die áánkomt!”

Local Care geeft kleinschalige en structurele ondersteuning.
Het kan gaan om het financieren van eerste levensbehoeften zoals: linnengoed, keukengerei, kleding, kinderspeelgoed,
maar ook het financieren van medische behandelingen, verbouwingen en het ondersteunen van onderwijs aan kansloze kinderen.
Er zijn altijd contacten ter plaatse. Dat maakt de lijnen kort en de resultaten zijn snel zichtbaar.

Over de gedane acties wordt verantwoording afgelegd d.m.v. foto’s en (jaar-)verslagen op de website.

Organisatie
Local Care is opgezet en wordt uitgevoerd door deskundigen en vrijwillige hulpverleners; zowel in Nederland als ter plaatse. Waar nodig en waar mogelijk werkt Local Care samen met andere hulpverleningsorganisaties.

Jaarverslagen
2012 (PDF)
2013 (PDF)
2014 (PDF)
2015 (PDF)
2016 (PDF)
2017 (PDF)

2018 (PDF)

2019 (PDF)

2020 (PDF)

Financiën
Financieel overzicht 2012 (PDF)
Financieel overzicht 2013 (PDF)
Financieel overzicht 2014 (PDF)
Financieel overzicht 2015 (PDF)
Financieel overzicht 2016 (PDF)
Financieel overzicht 2017 (PDF)

Financieel overzicht 2018 (PDF)

Financieel overzicht 2019 (PDF)

Financieel overzicht 2020 (PDF)

Kamer van Koophandel: 27 33 14 76 | RSIN/Fiscaalnummer 820197506
Notariële akte van oprichting van Stichting Local Care is gedateerd op 15 december 2008 en opgemaakt door
Mr. Rien Henk Meppelink notaris ten kantore van Loyens & Loeff N.V., Fred. Roeskestraat 100. 1076 ED te Amsterdam.
Rekeningnummer: NL24 RABO 0149087071  t.n.v. Stichting Local Care te Bodegraven
BIC: RABONL2U, Banknaam : Rabobank
(Wilt u zo vriendelijk zijn om bij giften uw adres te vermelden?)