Over Stichting Local Care

Welkom op de website van Stichting Local Care

Local Care werd op 15 december 2008 opgericht om kleinschalige en overzichtelijke hulp te verlenen in diverse landen van Oost Europa.

Wat doet Stichting Local Care?

  • Local Care ondersteunt projecten voor kwetsbaren in Oost Europa zoals kinderen, gehandicapten, maar ook ouderen die hulp nodig hebben
  • Local Care geeft kleinschalige en structurele hulp
  • Local Care heeft contacten ter plaatse, dus korte lijnen met een snel zichtbaar resultaat
  • Local Care geeft verantwoording over de gedane acties d.m.v. foto’s en verslagen op deze website
  • Local Care is opgezet en wordt uitgevoerd door deskundige, vrijwillige hulpverleners; zowel in Nederland als ter plaatse
  • Local  Care heeft projecten in o.a. Roemenië, Moldavië, Bosnië, Pakistan en Oekraïne, maar haakt soms ook in op actuele situaties zoals bij de aardbevingsramp in Haïti in 2010
  • Local Care werkt waar nodig en waar mogelijk samen met andere hulpverleningsorganisaties

Giften aan Local Care kunnen worden overgemaakt naar bankrekeningnummer
NL24 RABO 0149 0870 71
t.n.v. Stichting Local Care te Bodegraven

Sponsoring van Local Care is mogelijk d.m.v. een vaste bijdrage per maand, kwartaal of jaar; voor elk door u te kiezen bedrag

Partners
Tanya Schröter in Kherson – Oekraïne
Viktor Zaychuk in Rivne – Oekraïne
Pak Mission Society – Pakistan
Zending over Grenzen – Almere

Geschiedenis
Local Care is voortgekomen uit de jarenlange betrokkenheid van
Dirk Jan Warnaar en Marianne de Bruin bij hulpprojecten in Oost Europa,
en het werk van Hans en Tanya Schröter voor kinderen uit probleemgezinnen in Kherson – Oekraïne.

Email: info@stichtinglocalcare.nl