Summary en ander nieuws

Summary

Local Care was founded by Dirk Jan Warnaar and Marianne de Bruin.
The foundation was a result of their close involvement with aid projects in Eastern Europe,
and also the work of Hans and Tanya Schröter with children from troubled families in Kherson-Ukraine.

Local Care was established in December 2008 in the Netherlands.
The main goal was to support the work of Hans and Tanya Schröter, living in Kherson, Ukraine.
Friends of Dirk Jan and Marianne joined the foundation and together – seven people in total – they make up the board of Local Care.
Through donations and all kinds of fundraising activities small-scale projects are supported, such as support to children in orphanages,
payment of surgeries for children and hearing aids for schools in Rivne and Kherson.
Ukranian pastors Father Anastasy and Pastor Viktor are also being supported financially to help them carry out
their important work for psychiatric patients and children in orphanages.
The organization of summer camps is for example an important part of the support to these children.

Unfortunately Hans Schröter passed away unexpectedly in May 2012.
He is missed dearly and we are very grateful for all the work he has done in the past years.
We are very happy that his wife Tanya will continue his work.

However, Local Care does not only work in the Ukraine.
In Moldavia several girls from an orphanage were able to get an operation on their legs and many children have been able
to undergo eye surgery with the help of Local Care.
Both in the Ukraine and in Bosnia-Herzegovina young people are supported financially so they can buy schoolbooks
and/or pay for their education.

In Bosnia-Herzegovina several poor families are given a cow, so that they can support themselves again.

This special kind of development aid has proved to be very successful and has expanded to Pakistan.
As a result of floods and earthquakes many families in Pakistan have lost everything.
Local Care took the initiative to start a cow project together with the Pakistani aid organization PMS.
This project is now running very well.

A spontaneous and big project was the fundraising activity for Haïti after the earthquake in 2010.
Thanks to the support of many companies, associations, private donations and all the schools in Bodegraven,
100.000 euro was raised for the building of new houses for affected families.

Local Care is an organization run by volunteers and for that reason it has very low costs.

 

In Memoriam Hans Schröter

8 mei 1945 – 8 mei 2012
Tot onze grote schrik en diep verdriet is op 8 mei 2012 overleden onze vriend en Local Care vertegenwoordiger in Kherson – Oekraïne, Hans Schröter.
Dirk Jan en Marianne vlogen naar Kherson om bij de begrafenis aanwezig te zijn. In aanwezigheid van afgevaardigden van o.a. de Dovenschool, het Jeugdorkest en het Pioniershuis sprak Dirk Jan de volgende woorden tijdens de afscheidsdienst die werd geleid door de vriend van Hans en de onvermoeibare werker in de wijngaard van God: Pastor Anastasii.
“Lieve Tanya, familie en vrienden van Hans. Als lid van het bestuur van de Stichting Local Care en als vriend van Hans ben ik blij dat ik op dit verdrietige moment even de gelegenheid heb om iets te zeggen.
Ik ontmoette Hans voor het eerst eind jaren tachtig en hij schonk mij mijn eerste computer. Later, in een zakelijk wat moeilijke periode in mijn leven, liet Hans zien wat vriendschap betekende. Hij bood mij een baan in zijn bedrijf en gaf me de tijd en gelegenheid om mijn kennis over computers uit te breiden; speciaal met het werken op het gebied van muziek en video. Na het failliet gaan van zijn onderneming en de scheiding van zijn vrouw had hij het onvoorstelbare geluk Tanya tegen te komen.
En ondanks de soms moeilijke omstandigheden werden zij een innig en gelukkig stel. Ik denk dat u het allen met me eens bent als ik zeg : “Tanya, dank je wel voor al je steun en liefde die je deze bijzondere man hebt gegeven”. In Oekraïne werden Hans en Tanya de vertegenwoordigers van Local Care. Hiermee toonde Hans de mensen zijn grote hart en zijn liefde en betrokkenheid bij mensen in nood.
Hans had zijn eigen, speciale humor. Maakte grapjes op zijn eigen manier. Ik kan me een concert in Nederland herinneren waar Hans de presentator was. Het doel van die avond was het bij elkaar krijgen van genoeg geld om voor kinderen in een kindertehuis in Roemenië nieuwe joggingpakjes te kopen. Mijn vrouw Marianne was daarbij betrokken en Hans vroeg haar : “Wat kost nou één zo’n pak?” waarop Marianne zei : “Dat ligt aan de maat” en Hans ogenblikkelijk reageerde met : ” Mijn maat ! “. Het publiek lag dubbel en de avond bracht veel geld op.
Dank je wel, lieve vriend, voor alles wat je gedaan hebt, voor mij, voor ons, voor de mensen in Oost -Europa, voor Tanya, voor het Dixieland Jeugdorkest en ga zo maar door.
En ja, natuurlijk maakte ook jij fouten en soms verkeerde keuzes, maar boven alles wil ik je aan je blijven denken als de man met het grote hart, groter nog dan hijzelf. Dat we elkaar in de hemel weer mogen ontmoeten”.